Ugler, Natravne

Natugle, Skovhornugle, Perleugle, Natravn

 

Natugle (Strix aluco)

I bogen Bornholms Fugle (1973) diskuterer Jens Christensen Natuglens forekomst på Bornholm på baggrund af mange ældre kilder. Et resumé af disse kilder er, at alle forfattere fra 1863-1932 er enige om, at Natuglen ynglede på Bornholm på deres tid. De er også så godt som enige om, at den var fåtallig. Perioden, hvor Natuglen skal have ruget på øen, kan sættes til ca. 1850-1940. Forfatterne har også alle skelnet mellem Natugle og Skovhornugle.
Imidlertid har Jespersen (DOFT årgang 31 side 97-127) og specielt Løppenthin (Danske ynglefugle i fortid og nutid side 349-352) draget disse oplysninger i tvivl. Dette diskuteres i bogen.
Jens Christensen konkluderer, at Natuglen sandsynligvis har ynglet fåtalligt på Bornholm ca. 1850-1940.

Desuden foreligger følgende data:

1916-xx-xx : 1 udstoppet ex. på Åkirkeby Skole. Stod der i 1916, men ukendt funddato

1949-11-26 : 1 fundet død i Østermarie

195x-xx-xx : 1 udstoppet Natugle skudt en vinter i 50´erne

1962-xx-xx : 1 fundet død i Stampen syd for Rønne vinteren 1962-63

1983-06-08 : 1 indtrk. fra NV Hammeren. Arne Møller beretter: Det er den første sikre forekomst af arten på Bornholm. Jeg fik øje på Natuglen, da den fløj langt ude over havet. Den er en dårlig langdistanceflyver p.g.a. sine korte vinger, og den havde virkelig problemer med at klare turen ind til Hammeren. Det så ud, som om den ikke kom nogen vegne, og at dens tur skulle ende i havet. Den kom dog ind et godt stykke sydvest for Hammerodde, og jeg så ikke mere til den.

 

Skovhornugle (Asio otus)

1999-12-22 : 35 rst Hasle Lystskov (Glasværksvej)
1999-12-27 : 27 rst. Hasle Lystskov (Glasværksvej)

2010-03-08 : 21 rst. Nørrelykke 35, Rønne
2010-03-09 : 23 rst. Nørrelykke 33-35, Rønne

2016-01-19 : 28 rst. Rø
2016-03-15 : 20 rst. Rø

2017-02-02 : 21 rst. Rø
2017-03-08 : 20 rst. Rø

2018-01-08 : 22 rst. Rø
2018-01-12 : 22 rst. Rø

2021-02-20 : 20 rst. Rø

 

Perleugle (Aegolius funereus) - udgik af SU fra 1972

1970-01-18 : 1 Gudhjem. Sidste gang set d. 26/03

1971-02-03 : 1 hørt Gudhjem (ikke forelagt SU)
1971-05-25 : 1 hørt Gudhjem. Hørtes også dagen efter d. 26/05 (ikke forelagt SU)

1973-01-10 : 1 Gudhjem. Sås også dagen efter d. 11/01
1973-11-01 : 1 Gudhjem

1974-10-20 : 1 i sortspættehul ved Vallingebjerget, Almindingen

1975-01-15 : 1 død Allinge
1975-01-17 : 1 afkræftet Rutsker
1975-01-17 : 1 i sortspættehul nær Rønne
1975-03-24 : 1 Gudhjem

1976-01-10 : 1 fundet afkræftet i Nexø

1979-xx-xx : Første dokumenterede ynglefund

1982-02-20 : 1 ved cykelstien, Stadion Rønne

1987-06-29 : 1 sy. Hundsemyre kl. 23.00-24.00

1989-02-18 : 1 Østermarie Plantage
1989-03-06 : 1 Paradisbakkerne
1989-05-15 : 1 Østerlars Plantage

1990-03-17 : 1 Rø Plantage
1990-03-20 : 1 sy. Rø Plantage
1990-07-27 : 2 Holkadalen, Gudhjem
1990-11-05 : 1 Hammeren

1992-03-xx : 1 sy. Poulsker Plantage

1993-03-25 : 1 sy. Arboretet
1993-03-31 : 1 par Arboretet
1993-02-14 : 1 sy. Hundsemyre
1993-07-29 : 1 i området vest for Dueodde

1994-02-xx : 1 sy. Paradisbakkerne
1994-03-xx : 1 sy. Poulsker Plantage
1994-xx-xx : 1 sandsynlig. Blev set om dagen af en skovarbejder. Stavsdal Plantage

1995-03-22 : 1 sy. Chr. X´s vej, Almindingen

1996-xx-xx : 7 forskellige fugle hørt sy. (Pedersker Plantage, Nordlige fugletårn i Ølene, Grønnevad i Poulsker Plantage, Slamrebjergvej ved Bodilsker Plantage, Lyngvejen/Anhøj i Bodilsker Plantage, Klokkerpilten i Pedersker Plantage og Jomfrustien i Strandmarken
1996-05-07 : 1 set Hedens Minde, Poulsker Plantage
1996-05-24 : 1 set i Ølene

1997-03-29 : 2 sy. Paradisbakkerne
1997-04-25 : 1 kaldende i Paradisbakkerne

1998-03-06 : 1 hørt i Rø Plantage
1998-04-11 : 1 sy. Paradisbakkerne

1999-02-xx : 1 sy. ult feb. Paradisbakkerne
1999-03-xx : 1 Segen, Almindingen
1999-02-28 : 1 sy. Gudhjem Plantage. Også hørt d. 01/03
1999-06-12 : 1 sy. Sandegård ved Hundsemyre

2000-xx-xx : Der blev foretaget en ret omfattende optælling af Skovhornugle og Perleugle. Resultat: Hundsemyre: 1 sandsyn. ynglepar, Puggekullekær, Segen Skovdisktrikt 1 sandsyn. ynglepar, Bastemose/Lindesbjerg 1 muligt/sandsyn. ynglepar, Poulsker Plantage 1 sy., Brommevej, Rø 1 set, Plantagevej, Østermarie Plantage 1 set
2000-04-07 : 1 landede i et skur ved højlysdag i Sigurdsgade, Rønne
2000-04-14 : 1 Nydam
2000-04-28 : 1 nødlander i en udsugningsskakt i Espersens Filetfabrik, Rønne. Udsættes senere i Bastemose

2001-03-05 : 1 set Rø Plantage kl. 20.45
2001-03-15 : 1 par med fødeoverlevering Kodal, Paradisbakkerne kl. 21.00

2002-02-17 : 1 rst. og hørt ved Hullegård, Hundesemyre kl. 06.27
2002-03-10 : 1 sy. kl. 02.00-02.30 Gudhjem
2002-03-27 : 1 sy. kl. 23.00 Majdalen, Paradisbakkerne
2002-03-27 : 1 fløj ind i et vindue i Svaneke. Død.

2003-03-15 : 1 set og hørt skrigende i Klemensker Plantage kl. 22.30

2005-06-09 : 1 hørt Svinemose mellem kl. 18.00 og 19.00

2006-02-12 : 1 sy. i Paradisbakkerne (Oksemyrevejen). Sås d. 13/02 samme sted. Hørtes d. 18/02 samme sted.
2006-02-27 : 2 sy. i duet på Oksemyrevejen. Hørtes også d. 18/03.
2006-03-01 : 1 sy. i Borgedal, Rø Plantage. Hørtes kaldende d. 14/03
2006-03-07 : 1 ka. Paradisbakkerne
2006-03-22 : 1 sy. Paradisbakkerne
2006-03-23 : 4 sy. Paradisbakkerne

2007-03-29 : 2 sy. Ølene (hørt fra det nordlige tårn)
2007-03-30 : 2 sy. Pedersker Plantage syd for Ølene
2007-03-31 : 2 sy. + 1 fou. Pedersker Plantage
2007-04-02 : 3 sy. Pedersker Plantage
2007-04-17 : 1 sy. kortvarigt ved Siegårdsvej (genganger)
2007-05-04 : 1 sy. Pedersker Plantage
2007-11-15 : 1 siddende på vejen nær Arboretet, Almindingen
2007-12-xx : 1 siddende i vejrabatten vest for Lilleborg

2008-02-20 : 1 sy. Pedersker Plantage. Hørtes i hele perioden frem til d. 11/05
2008-03-26 : 1 sy. Åker Plantage. Hørtes også d. 20/04
2008-11-11 : 1 opflyvende, Galløkken

2009-03-07 : 1 sy. kortvarigt Paradisbakkerne
2009-03-09 : 2 sy. Oksemyrevej
2009-03-14 : 1 sy. Oksemyrevej
2009-xx-xx : 1 ynglepar med 4 unger

2010-02-18 : Perleugle 1 fou.? - Telefonisk meddelelse fra Christian Tejnø. En meget lille ugle der havde slået en rotte. Den var beskrevet som det meget vel kunne være en Perleugle (MTK).
2010-03-27 : 2 sy. Paradisbakkerne
2010-04-02 : 1 sy. kl. 21.15-21.30 Paradisbakkerne
2010-04-03 : 1-3 sy. kl. 21.00-23.00 Paradisbakkerne
2010-xx-xx : 1 ynglepar med 5 unger

Da Dofbasen hemmeligholder indtastninger af Perleugler, er listen fra og med 2009 ufuldstændig.

2011-06-09 : 1 ynglepar med 3 unger ifølge DOF-Bornholm - Se her!

2012-05-xx : 3 par ynglende Perleugler i opsatte kasser. 17 unger ringmærket.

2013-07-xx : 2 par ynglende Perleugler med i alt 10 unger
2013-09-01 : 1 fou. kl. 05.20 ved Stakkelmose

2014-02-05 : Tidligere end registreret de seneste år hørtes den første syngende Perleugle en stjerneklar nat med tiltagende måne den 4. februar i år. Da de samme gunstige betingelser var tilstede næste aften tog nogle medlemmer af uglegruppen ud for at lytte flere steder samtidig. Resultatet var, at der formodentlig var hele fire syngende hanner samtidig forskellige steder, uden at alle muligheder dog er prøvet (MTK via dof-bornholm.dk).
2014-02-14 : 1 kaldende Pedersker Plantage
2014-07- 26 : 1 fou. Paradisbakkerne
2014-xx-xx : Årets ynglesucces var 2 par med henholdsvis 4 og 3 unger. Derudover var der en kasse med 4 døde unger i bunden (hunnen er sandsynligvis omkommet, og ungerne er derfor døde af sult.)

2015-xx-xx : I år er der indtil videre kun konstateret et ynglende perleuglepar på Bornholm. Hunnen blev aflæst den 15. april og den 7. maj var det tid til, at ungerne skulle ringmærkes. Som den 15. april tog Klaus Dichmann fra Sønderjylland turen til Bornholm for at foretage ringmærkningen. Anders Hartmann havde en uge tidligere ved brug af hulkameraet kunne se 5 store unger på billederne samt en, der var tydeligt mindre. Den lille havde ikke klaret den, så resultatet blev, at 5 næsten lige store unger – 2 vejede 126 g og 3 116 g – blev ringmærket, så vi kan følge dem i årene fremover. Hanne Tøttrup via dof-bornholm.dk

2016-xx-xx : 2016 blev ynglemæssigt det bedste år for Perleuglen på Bornholm nogensinde. I alt ynglede 4 par i foråret og efterfølgende ynglede en af disse 4 hunner endnu en gang og her har den sidste unge fra dette kuld forladt redekassen den 7. august.
Alt i alt har ringmærker David Nestved i 2016 ringmærket 22 perleugleunger og 2 hunner samt aflæst 3 hunner. Hanne Tøttrup via dof-bornholm.dk

2017-xx-xx : 3 ynglepar med 1 ringmærket hun, 2 aflæste og 10 ringmærkede perleugleunger. Hanne Tøttrup via dof-bornholm.dk

2018-xx-xx : Inge oplysninger

2019-xx-xx : Det blev til to ynglefund af Perleugle på Bornholm i 2019, hvor en perleuglehun ynglede to gange med to forskellige hanner.
I forårsmånederne var der i Pedersker og Poulsker Plantager blevet hørt 3 syngende hanner, men det blev et helt andet sted, nemlig i Almindingen, at der d. 1. april blev fundet en rugende hun i en kasse, der ikke tidligere var blevet benyttet som ynglekasse. Hunnen blev håndfanget d. 15/4 og denne var allerede ringmærket som pull. året før i Rø Plantage. Den 15/5 blev 3 pull. ringmærket. Derudover lå der 2 golde æg i kassen.
Ved anden gennemgang af perleuglekasserne i juni måned blev der fundet en hun i Pedersker Plantage. Denne hun blev håndfanget d. 28/6 og det viste sig at være den samme hun, som havde ynglet tidligere på året i Almindingen. Hun var altså fløjet 4 km fra første ynglested til en han, der havde sunget i Pedersker Plantage hele foråret. Den 16/7 blev 4 pull. ringmærket. (Kilde: Dof-Bornholm/Hanne Tøttrup)

2020-xx-xx : For 12. år i træk er Perleuglen blevet fundet sikker ynglende på Bornholm. Siden 2009, hvor et perleuglepar blev fundet i en af de opsatte kasser, toppede bestanden i 2016 med 5 ynglepar, men har i de efterfølgende år ligget på 1-3 par. (Kilde: Dof-Bornholm/Hanne Tøttrup)

 

Natravn (Caprimulgus europaeus)

1975-08-05 : 1 Saltuna
1975-08-05 : 1 Ølene
1975-xx-xx : yngler med få par i bl.a. Paradisbakkerne og de større plantager midt opå øen.

1976-06-06 : 1 Bastemose
1976-06-25 : 2 sy. Hellighågen
1976-06-25 : 1 sy. Ølene
1976-09-01 : 1 Dueodde

1978-06-21 : 1 Bastemose
1978-10-01 : 1 ringmrk. Dueodde
1978-10-03 : 1 Østre Sømark

1979-05-23 : 1 Sdr. Borgedal
1979-06-11 : 1 hørt mellem Segen og Rytterknægten

1980-05-27 : 1 Olsker
1980-06-16 : 1 Stampen
1980-06-16 : 1 spindende Paradisbakkerne
1980-08-23 : 1 Dueodde

1981-06-01 : 1 Gudhjem
1981-06-03 : 1 Borrelyngen

1982-05-20 : 1 spindende Kleven, Klemensker
1982-05-25 : 1 han Svaneke-Grisby
1982-05-27 : 1 spindende Gudhjem Plantage
1982-05-29 : 1 Borrelyngen
1982-06-10 : 1 spindende Stagge, Østermarie
1982-06-22 : 1 spindende Borrelyngen. Fortsattemed at spinde i juli og august.
1982-08-31 : 1 Hammeren
1982-09-13 : 1 Paradisbakkerne

1983-xx-xx : 2 ynglepar henholdsvis i Almindingen og Borrelyngen

1984-05-04 : 1 Hammeren
1984-06-10 : 1 Rønne Syd. Hørtes også den 16/06 - Yngel?

1986-06-07 : 1 Stavsdal
1986-08-26 : 1 Krystalgade, Rønne

1987-06-07 : 1 Habbedam
1987-06-21 : 1 spillende Borrelyngen
1987-08-04 : 1 Borrelyngen
1987-09-01 : 1 skadet Åkirkeby. Døde senere
1987-10-02 : 1 Hammeren

1989-09-10 : 2 Hammeren

1990-05-02 : 1 Borrelyngen. Blev også set d. 12/05
1990-05-31 : 1 han Hammeren

1991-06-09 : 1 fanget og ringmrk. Gudhjem
1991-06-26 : 1 han rst. Fyrreskoven, Hammeren

1992-06-xx : 1 spillende i Paradisbakkerne d. 09/06, 10/06, 13/06, 25/06 og 8/06
1992-06-13 : 1 Ibsker

1993-06-11 : 1 spillende Paradisbakkerne

1994-05-18 : 1 han Sandvig Feriecenter
1994-05-21 : 1 Sorthat
1994-05-22 : 1 set om dagen Langebjerg
1994-06-16 : 1 Ådalen, Rønne
1994-06-xx : 1 spillende Åker Plantage
1994-09-06 : 1 Bastemose

1995-06-05 : 1 stødt op Frenne Mark
1995-06-21 : 1 spillende frem til d. 29/06 Borgedalsø, Rø Plantage
1995-06-27 : 1 spillende øst for Bolsetrbjer, Almindingen frem til d. 06/07

1996-05-02 : 1 Christianshøj, Almindingen
1996-05-03 : 1 rst. i vejkanten til Kantestensvej, Årsballe
1996-05-19 : 1 Hammeren
1996-05-21 : 1 fou. i skumringen Gråmyr, Gudhjem Plantage
1996-05-23 : 1 Robbedale
1996-09-06 : 1 Rønne Plantage

1997-05-22 : 1 i vejkanten i Hareløkkerne
1997-05-27 : 1 han Stenløsevej, Olsker
1997-07-29 : 1 sy.? Paradisbakkerne
1997-07-29 : 1 fou. Frenne Mark, Svaneke
1997-09-04 : 2-3 fou. Rønne Golfbane, Robbedale

1998-05-15 : 1 på landevej ved Valingebjerg
1998-09-15 : 2 V kl. 12.30! langs den yderste fyrre- og birkebevoksning

1999-05-18 : 1 på landevej, Rø Plantage
1999-05-30 : 1 på landevej, Åløse
1999-09-09 : 1 fou. Ølene
1999-10-05 : 1 på vej ved Dueodde
1999-10-12 : 1 indtrk. Hammeren

2000-08-26 : 1 ved Pedersker

2001-05-18 : 1 Røstadvej
2001-05-19 : 1 Stevelen
2001-05-22 : 1 ved busstoppestedet! i Sandvig kl. 21.55
2001-07-05 : 1 hørt trk. kl. 01.30 Rønne
2001-07-31 : 1-2 hhv. fou. og siddende på en gren i Dueodde. Sås også i aug.
2001-08-31 : 1 Egeby

2003-05-12 : 1 rst. Hammeren
2003-06-07 : 1 sy. Pedersker

2004-05-30 : 1 Borrelyngen
2004-07-15 : 1 sy. Majdalen ved 22.30 tiden
2004-07-19 : 1 Balka Lyng
2004-07-28 : 1 of. Hasle Lystskov kl. 22.30
2004-09-02 : 1 Vallensgård Mose

2005-06-12 : 1 på Chr. X´s Vej i Almindingen kl. 22.45
2005-09-13 : 1 på St. Gadegårdsvejen kl. 05.35

2006-05-19 : 1 han sås jagende i billygtens skær kl. 22.30
2006-05-21 : 1 han fou. Bastemose
2006-05-25 : 1 hun ved Ekkodalen
2006-08-29 : 1 fou. Bjergbakkevej, Åkirkeby
2006-08-31 : 1 fou. Dalevejen, Bodilsker
2006-09-04 : 1 Østre Sømark
2006-09-10 : 1 rst. Dueodde
2006-09-15 : 1 Årsdale

2007-05-24 : 1 sy. Kannikegårdsvej fra kl. 23.00 til 23.45 i Hundsemyre
2007-09-07 : 1 rst. Klintebakke
2007-09-09 : 1 rst. Gulbakkehave, Udkær
2007-09-11 : 1 rst. Gulbakkehave, Udkær - ifølge observatøren sandsynligvis en ny fugl)
2007-09-13 : 1 rst. Klintebakke - sikkert samme fugl som d. 07/09
2007-09-24 : 1 indleveret til Åkirkeby Dyreklinik efter påkørsel. Fuglen overlevede mirakuløst og fløj senere væk.

2008-05-13 : 1 rst. Hammeren
2008-07-23 : 1 sy.-fou. Svinemose
2008-08-28 : 1 hun rst. Dammegårdsskoven, Strandmarken
2008-09-05 : 3 rst. Ølene. Set siddende ved landevejen.
2008-09-07 : 1 fou. ved Brændesmark
2008-09-09 : 1 fundet trafikdræbt i nærheden af Joboland
2008-09-24 : 1 ad. han fou. Skagelfaldet

2009-05-01 : 1 sad på vejen lige nord for Østermarie Plantage. Set i skumringen og opdaget i billysets skær. Genfundet 5/5.
2009-05-13 : 1 rst. ved Lilleborg. Sad på vejen.

2010-06-05 : 1 ka. kortvarigt ved opflyvning, Eneskoven
2010-06-05 : 1 fou. Grønnedal, Allinge-Sandkås
2010-06-15 : 2 sy. Paradisbakkerne (Majdal og Dybedal)
2010-06-16 : 2 sy. Paradisbakkerne
2010-06-26 : 1 sy. Majdalen
2010-06-27 : 1 sy. Årsdale Ret, Paradisbakkerne
2010-09-08 : 1 fou. Hammerodde
2010-09-26 : 1 rst. Lille Madsesgade, Rønne. Fuglen sås også d. 27/09. Foto foreligger på Dofbasen

2011-06-02 : 1 rst. Vaseå (Sad på asfaltvejen og fløj op i lygteskæret)
2011-06-13 : 1 rst. Krsytalsøen, Hammeren
2011-06-29 : 1 sy. Majdalen. Hørt sidste gang d. 08/07
2011-06-29 : 1 sy. Paradisbakkerne øst for Lindsvej ved lysningen knap halvvejs oppe ved Ibsker Jagthus.
2011-07-10 : 1 rst. Majdalen - Med udsigt over Majdalen stod vi og beundrede en stor flagermus´ adrætte bevægelser i luften, da en Natravn pludselig dukkede op fra bunden af dalen og fløj direkte imod os. Den passerede 2-3 meter over vores hoveder! og fløj over mod granskoven syd for os og landede. Ingen af os så hvide pletter, så det var formodentlig en hun. Vi prøvede at lede efter den, men forgæves. Vi forlod området kl. 22.30 pga. myg (og nu havde vi jo set Natravnen) - SEJ og frue
2011-07-10 : 1 sy. Paradisbakkerne - På vej tilbage til bilen, der holdt parkeret på P-pladsen ved enden af Okemyrevej, begyndte en Natravn pludselig at snurre fra området lige syd for Oksemyr (aftstand i luftlinje fra Majdalen ca. 1,2 km). Den sad meget tæt på Lindsvej, muligvis i et af de høje grantræer. Sandsynligvis kunne man også have hørt den fra P-pladsen. Så 2 fugle i aften, hvis vores antagelse om, at Majdalsfuglen var en hun. - SEJ og frue.
2011-08-14 : 1 of. Rønne kl. 21.15 - På den daglige aftentur med hunden, kom natravnen flyvenede ud over græsarealet bagved mit hus på skånesvej 5.
2011-09-07 : 1 fou. Ølene - Østlige del af Havrehøjvej mellem Lille Almegård og til den lille bakketop før Mønstergård.
2011-09-28 : 1 flyver op fra vejkanten i Almindingen
2011-10-09 : 1 han rst. derefter syd, Skagelfaldet (Gik og gravede i haven og hørte et kald á la krrruuit jeg ikke umiddelbart kunne genkende.Jeg kiggede i retning af lyden og så en falkelignende fugl med lang hale og spidse vinger på størrelse med en dværgfalk. Den havde tydelige hvide felter på håndsvingfjerene. Fuglen virkede brunlig/grå. Den har formentlig rastet i en lille gruppe træer ca. 30 m. fra hvor jeg stod. Hvad der har jaget den op ved jeg ikke, men den kom susende ud fra trægruppen og forsvandt mod syd. Lyttede efterfølgende til CD med natravnens kald og det var identisk med det jeg havde hørt (DNE).

2012-05-06 : 1 rst. Kelseå
2012-05-24 : 1 rst. Ølenevejen
2012-05-27 : 2-3 Paradisbakkerne - Paradisbakkerne: Natravn 1 sy. - Tæt ved Lindsvej 300 m øst for Ibsker Jagthus. Ingen kvækkende frøer i området - kunne høres tydeligt fra øst for Ellesmyr til Altersten. Kun en lille pause lige da jeg havde optaget den fra Lindsvej lige ud for hvor den var. Muligvis fløj den op, og der lød et par kraftige vingeklap - som desværre ikke kom med på optagelsen.
Majdalen: Natravn 1 sy. (Sad midt for i østlige del. Lidt svær at høre uden at ha ryggen til kvækkeriet (mange løvfrøer) i Årsdale Ret og hænderne bag ørerne) + Natravn 1 of. (Så 2 gange en fugl flyve over østlige del mens den kaldte - samtidig med at spinderiet fortsatte.) (HAF)
2012-05-28 : 1 sy. Paradisbakkerne
2012-06-07 : 2 sy. Paradisbakkerne - Sansynligvis tre. Den første startede kl 2203 ved Gåsemyr og sang ganske vedvarende. Lidt senere begyndte en anden øst for Majdal. Begge fortsatte samtidig. Siden gik jeg et stykke ad Lindsvej mod øst og her hørte jeg formodentlig den tredie på et stort nyfældet areal syd for Lindsvej i retning mod Grydesø. Tilbage have jeg vedvarende syngende Natravne hele vejen til Jagthytten og et stykke vej mod Plantagevej. Fuldstændig vindstille, men ikke særlig varmt (MKT).
2012-06-08 : 4 sy. + 1 hun, Paradisbakkerne - Kl. 22.25 2 sy. Natravne øst for Majdalen i den nordlige del af det åbne område. Kl. 23.00 1 Natravn sy. lige syd for Lindsvej, hvor den vestligste sti fra Majdalen udmunder i Lindsvej. Denne flyttede sig lidt mod vest og nord for Lindsvej. 23.10 fløj en Natravn (hannen - der var ingen sang imens) hen over vore hoveder og kaldte krruit. Fløj igen hen nord for vejen, satte sig i et træ og sang videre. Dykkede ned fra træet med gurglelyde og vingeklap. En anden Natravn, som kom fra området, hvor hannen genoptog sangen, fløj hen og kredsede over vore hoveder uden at sige noget og forsvandt mod SØ (må være hunnen).Kl. 23.30 hører Else og jeg en Natravn synge ved Ellesmyr, hvor MTK oggså hørte den synge 7/6. Da EST og HTø nærmede sig Kodalen hørte HTø en sandsynlig Natravn vest for Kodalsområdet. Det blæste dog lidt for meget og afstanden var for stor til at jeg vil melde dette individ. Fantastiske oplevelser på en flot, men en smule blæsende aften (HTø).
2012-06-16 : 1 h ørt og set i en lysning ikke langt fra Årsdale Ret. Den fløj lige foran mig, og da den satte sig klappede jeg i hænderne for at efterligne lyden når den klapper vingerne sammen over ryggen. Så kom den straks på vingerne igen. Den satte sig så og sang mindre end 50 m fra mig. Fantastisk oplevelse (NCL).
2012-06-10 : 2 rst. Paradisbakkerne
2012-06-14 : 1 sy. Paradisbakkerne
2012-06-16 : 1 sy. Paradisbakkerne
2012-06-17 : 2 sy. - En ved Gåsemyr og en syd for Lindsvej
2012-06-30 : 1 rst. Paradisbakkerne
2012-08-29 : 1 set fou. i bilens lygteskær ved Egeby
2012-08-29 : 1 fou. ved Skånesvej 5, Rønne
2012-09-01 : 1 rst. Klinteby kl. 22.05 - Sad på asfaltvejen, da vi kom kørende. Fløj ind over markerne i retning mod Paradisbakkerne (HTø).

2013-05-16 : 2 sy. Lindesvej, Paradisbakkerne
2013-05-17 : 2 sy. Paradisbakkerne (hørt fra Lindesvej)
2013-06-05 : 2 sy. Paradisbakkerne - En syngende ved Årsdale Ret og en ved Midterpilt.
2013-06-06 : 1 sy. Stenløsevej, Olsker
2013-06-06 : 1 sy. Paradisbakkerne hørt ved Midterpilt
2013-06-08 : 2 sy. Paradisbakkerne (1 i retning af Ellesmyr + 1 i retning af Gammelborg)
2013-06-11 : 5 sy. Paradisbakkerne - Den første hørt fra kl. 22.08 - 22.09 ca, 300 m NV for Jagthytten, den anden hørt fra området nord for Midterpilt kl. 22.55 - 23.00, den tredje hørt fra området ved Ellesmyr kl. 23.10 - 23.12, den fjerde hørt (også vingeklap) tæt ved Lindsvej ved stien til Gammelborg kl. 23.15 - 23.25 og den femte hørt fra Lindsvej 300 m SV for Jagthytten i retning mod Majdalen kl. 23.27 - 23.35. En fantastisk flot aften med hele 5 Natravne og en smuk rød aftenhimmel mod nordvest! (HTø)
2013-06-24 : 1 sy. Ellesmyr, Paradisbakkerne
2013-06-27 : 2 hanner sy. + 1 hun Paradisbakkerne ved Ellesmyr
2013-07-02 : 3 sy. - 1 ved Ellesmyr, der begyndte at snurre kl. 22.14 og 2 sy. ex. 500-1000 m fra P-pladsen ved Oksemyr. Den nærmeste fugl kunne tydeligt høres fra P-pladsen. Den "midterste" fugl havde vi nærkontakt med. Den flagrede omkring ørerne på os, mens den udstødte sit kruuit-kald. Flere gange satte den sig på Lindsvej eller i nogle af de nærmeste træer (SEJ)
2013-07-05 : 3 sy. + 1 fou. Paradisbakkerne
2013-07-06 : 1 sy. Dueodde
2013-07-08 : Koordineret optælling af Natravne på Bornholm:
Paradisbakkerne: Natravn 7 (2 rst./fou. n øjagtigt samme sted som et par er blevet set og hørt de to sidste år. Mellem Ellesmyr og Jagthuset. De var også leg og kunne stå stille i luften som en kolibri. 5 sy. To hørtes samtidig fra poster NV f. Oxemyr. En sang S f. Ellesmyr. En S f. Alterstenen og en omkring Gåsemyr - THC, EST, Inger, Lars og Mogens T. Kofod
Ravnedal: Natravn 1 sy. - Eilif S. Bendtsen
Almindingen: Natravn 0 - Da jeg cyklede ad Galgesidevej, som løber parallelt med Søndre Svinemosevej godt en halv km sydligere end denne, var der en stor rydning, hvor der lå en stor stabel træstammer. Fra denne lettede en fugl, der lignede en Natravn i størrelse og silhuet. Samtidig kom en anden fugl lig denne flyvende langs skovvejen. Begge fugle forsvandt i halvmørket uden at jeg helt sikkert kunne artsbestemme fuglene - kan bare ikke se, hvad det ellers skulle være. Ingen af fuglene sagde en lyd - David Nestved og Hanne Tøttrup
Rø Plantage: Natravn 0 - Winnie H. Jensen og Steen E. Jensen
Rutsker Højlyng: Natravn 0 - Klaus Hermansen
2013-07-13 : 3-5 sy. Paradisbakkerne
2013-07-17 : 9 Paradisbakkerne. 3 sy. i området NV for Oxemyr + 2 ad. med 4 måske 5 unger. Op til tre sammen fouragerende i spring på den vareme astfaldt på Lindsvej. Meget tillidsfulde, der var samtidig en kalden og klappen medens de fløj tært rundt om hovederne på os (MKT)
2013-07-21 : 2 sy. + 1 fou. Paradisbakkerne
2013-07-23 : 2-3 sy. + 2 flyvende Paradisbakkerne
2013-07-25 : 3 sy. Paradisbakkerne
2013-08-15 : 1 fou. Stampen
2013-09-13 : 1 rst. Gudhjem (foto på Dof-bornholm.dk)
2013-09-14 : 1 fundet død i Rønne på Harbovej af M.Hansen i morges. Tilsyneladende taget af kat. Fuglen mangler halen. Opbevares indtil videre hos PCP.
2013-09-23 : 1 fou. Ølene (sen fugl)
2013-10-06 : 1 rst. Dueodde (Havde placeret sig midt på vejen. Lettede først efter en rum tid. Sen oberservation (HLL))

2014-05-21 : 1 sy. ca. 400 m vest for P-pladsen ved Oksemyrevejen, Paradisbakkerne
2014-05-21 : 1 rst. midt på Fuglesangsvej, Rutsker
2014-05-22 : 2 sy. Paradisbakkerne
2014-05-23 : 3 sy. Paradisbakkerne
2014-05-25 : 3 sy. Paradisbakkerne - 1 hørt og set ved Lindsvej, ca. 300 m øst for jagthytten kl. 21.50, 1 hørt fra Majdalen ca. kl. 22.05 og 1 hørt ca. 400 m vest for Oksemyrvejens P-plads nord for Lindsvej kl. ca. 22.30
2014-05-29 : 2 sy. Slotslyngen
2014-06-06 : 4 sy. Paradisbakkerne - Oxemyr, Midterpilt, Gåsemyr, Ibsker Jagthus, Syd for Grydesø
2014-06-10 : 4 sy. Paradisbakkerne - To nord for Lindsvej i retnig Majdal og Gåsemyr. En syd for Grydesø og en i nærheden af Oxemyr
2014-06-24 : 1 fou. Nørrekås
2014-06-27 : 3 sy. Paradisbakkerne - Kun den nordlige og vestlige del af lokaliteten undersøgt. Syngende hanner ved Jagthytten, Majdal og syd fro Grydesø (MTK)
2014-06-29 : 2 sy. Paradisbakkerne - Den ene fugl sås ved Ellesmyr, den anden mellem Ellesmyr og Oksemyr (SEJ)
2014-07-06 : 1 sy. ved Rundemose, Almindingen i retning af Eneskoven kl. 00.15
2014-07-16 : 5 sy. Paradisbakkerne
2014-07-18 : 1 sy. + 2 fou. Paradisbakkerne
2014-07-26 : 5 rst. Paradisbakkerne ((ved Majdal var vi omgivet af hvad vi tror er en AD og to 1K. Kom ganske tæt på vore hoveder. Kun to hørtes syngende (MTK))
2014-07-27 : 2 fou./sy. Paradisbakkerne ca. 600 m fra P-pladsen ud af Lindsvej
2014-09-05 : 1 rst. Arnager
2014-09-06 : 1 udtr. kl. 21.45 Arnager
2014-09-10 : 1 rst. på Gulbakkevejen , Udkær kl. 20.18
2014-09-10 : 1 of vejen mod Nexø fra Hundsemyre kl. 20.30
2014-09-11 : 1 rst. Rønne syd i Hans Fæsters have
2014-09-12 : 1 død fundet af Kaj Pedersen, Baggårdsvej. Formentlig trafikdræbt, havde brækket vinge og hals.
2014-09-13 : 1 of. Listed kl. 19.15
2014-09-16 : 1 rst. Havrehøjvej ved Ølene

2015-xx-xx : Alle obs af Natravn fra Dofbasen for 2015

2016-xx-xx : Alle obs af Natravn fra Dofbasen for 2016

2017-xx-xx : Alle obs af Natravn fra Dofbasen for 2017

2018-xx-xx : Alle obs af Natravn fra Dofbasen for 2018

2019-xx-xx : Alle obs af Natravn fra Dofbasen for 2019

2020-xx-xx : Alle obs af Natravn fra Dofbasen for 2020

2021-xx-xx : Alle obs af Natravn fra Dofbasen fpr 2021

 

Sitemap