Spurve, Finker

Skovspurv, Bogfinke, Kvækerfinke, Gulirisk, Grønirisk, Stillits, Grønsisken, Tornirisk, Bjergirisk, Gråsisken, Hvidsisken, Hvidvinget Korsnæb, Lille Korsnæb, Stor Korsnæb, Dompap, Kernebider

 

Skovspurv (Passer montanus)

1999-10-26 : 373 trk. Dueodde

2010-10-07 : 400 rst. Hasle-Helligpeder
2010-11-14 : 450 fou. omkring Lynggaard, Bodelyng

 

Bogfinke (Fringilla coelebs)

2000-09-23 : 28.000 trk. Dueodde

2007-09-29 : 18.000 trk, Dueodde (Ifølge Dofbasen 18.273)

 

Kvækerfinke (Fringilla montifringilla)

1999-10-02 : 12.500 SV Dueodde

2000-09-30 : 26.000 trk. Dueodde
2000-10-01 : 36.000 trk. Dueodde

 

Gulirisk (Serinus serinus) - udgik af SU fra 1971

1969-05-16 : 1 par Sandvig

1976-05-16 : 1 Dueodde
1976-05-26 : 1 Stokhulsvig, Stammershalle

1977-08-18 : 1 Dueodde

1978-05-23 : 1 han sy. + 1 hun Snogebæk frem til d. 29/05

1979-06-02 : 1 par set og hørt Galløkken. Den 23/08-03/09 1 ad. + 2 juv./hun
1979-08-30 : 2 Nyker

1980-xx-xx : 2 par ynglede Galløkken. Fugle blev set regelmæssigt fra d. 17/04 til 11/07. I april sås regelmæssigt 2 par, og hannerne sang. Den 20/04 sås 8 fugle (4 af hver køn). I maj sås de 2 par kontinuerligt, og d. 14/05 sås 8 fugle (ad. + juv.).
1980-04-16 : 1 Galløkken
1980-04-19 : 1 Helsevej
1980-09-05 : 1 juv. Sose

1981-05-03 : 1 hun Galløkken
1981-05-09 : 1 han Galløkken
1981-05-31 : 1 Rutsker Højlyng
1981-06-05 : 1 par Hammeren
1981-07-04 : 1 sy. Ferskesø
1981-08-07 : 1 sy. Sandvig
1981-08-22 : 2 Sdr. Borgedal
1981-10-11 : 1 Galløkken

1982-xx-xx : 1 ynglepar Galløkken. Ynglefund med rede og senere ungfugle. Parret blev set fra d. 11/05-01/07, i alt 14 gange. Den 20/06 sås den første udfløjne ungfugl. De, 12/07 1 han sy.
1982-xx-xx : 1 sandsynligt ynglepar FDM-campingpladsen, Balka. Men kun 2 obs. d. 23/05 (1 par) og d. 16/06 (1 fugl)
1982-xx-xx : 1 muligt ynglepar Hammeren. Den 11/05 1 par tf. + 1 sy. han på campingpladsen. Den 26/05 1 tf.. Endnu et tf. d. 21/06.

1986-06-23 : 1 Sandvig

1988-06-04 : 3 rst. Hammeren
1988-10-17 : 1 trk. Hammeren

1992-05-14 : 1 sy. Robbedale

1993-05-16 : 2 SØ Hammeren

1994-04-27 : 1 hun NV Bokul, Gudhjem
1994-04-29 : 1 han + 1 hun Produktionshøjskolen, Åkirkeby. Sås også d. 30/04
1994-05-02 : 1 sy. Melsted
1994-05-07 : 1 sy. Galløkken frem til d. 30/05

1996-05-16 : 1 sy. Snogebæk/Salthammer. Samme sted d. 02/06 1 sy. Sikkert samme fugl.
1996-06-08 : 1 sy. Galløkken. Den 19/07 1 kaldende. Ynglepar?
1996-06-10 : 1 sy. Sæne Havn
1996-10-03 : 1 Dueodde

1997-05-01 : 1 sy. BC´s kolonihaver, Rønne
1997-05-22 : 1 sy. Fredensborg, Rønne
1997-05-27 : 1 sy. Snogebæk frem til d. 03/06
1997-06-03 : 1 sy. Balka
1997-06-12 : 1 sy. FDM-camping, Snogebæk. Samme som foregående?
1997-06-15 : 1 sy. Rønne Plantage
1997-07-16 : 1 overfl. Nexø Sydstrand

1998-03-15 : 1 Røstadvej
1998-04-17 : 1 Nexø Sydstrand
1998-04-17 : 1 Gudhjem
1998-04-17 : 1 sy. Hammeren
1998-05-01 : 1 Galløkken
1998-05-09 : 1 trk. Hammeren
1998-05-10 : 1 sy. Rønne
1998-05-14 : 1 sy. Produktionshøjskolen, Åkirkeby
1998-05-21 : 1 sy. Nexø Roklub

1999-05-20 : 1 Røstadvej
1999-06-08 : 2 Dueodde Vandrehjem. D. 11/07 1 sy. samme sted!
1999-06-10 : 1 sy. Ferskesø
1999-06-14 : 1 sy. Nexø Lystskov. Hørtes også d. 20/06

2000-04-23 : 1 Galløkken
2000-06-16 : 1 sy. Dueodde Camping
2000-08-06 : 1 sy. Dueodde Camping. Ynglefugl?
2000-09-22 : 1 rst. Rønne Havn

2001-05-09 : 1 trk. Hammeren
2001-05-22 : 1 Dueodde. Hvor mange par, det egentlig blev til her, er vanskeligt at sige præcist. 3 par er dog et rimeligt bud. Fuglene fandtes på Fyr-, Sirene- og Skrokkegårdsvej. D. 16/07 og d. 17/07 hørtes 2 sy. og samtidig fandtes et par med 2 juv.
2001-05-23 : 1 Sejersgård, Rønne. Hørtes også d. 30/05
2001-05-25 : 1 trk. Hammeren
2001-08-15 : 1 rst. Hammerodde
2001-10-16 : 1 Dueodde

2002-04-11 : 1 N Hasle-Helligpeder
2002-05-18 : 1 sy. Dueodde Campingplads
2002-10-14 : 1 Strandmarksvejen 3, Dueodde

2003-04-21 : 1 trk./rst. Hammeren
2003-04-24 : 1 of. kaldende Hammer Odde
2003-04-27 : 1 of. kaldende Hammer Odde
2003-04-28 : 1 sy. Hasle

2004-04-15 : 1 sy. Bagå, Hasle
2004-04-29 : 1 rst. Hammeren

2005-05-19 : 1 sy. ved østenden af Blemmelyngvej

2006-04-03 : 2 sy. Fredensborg, Rønne
2006-04-07 : 1 sy. Hotel Fredensborg, Rønne. Hørtes frem til d. 02/06
2006-04-28 : 2 tf. Hammer Odde
2006-04-29 : 1 sy. Årsdale
2006-05-05 : 2 NØ Hammeren
2006-05-06 : 1 sy. Bokul
2006-05-07 : 3 hanner + 1 hun rst. Salthammer
2006-05-13 : 1 han sy. Snogebæk
2006-05-21 : 2 Nexø Sydstrand
2006-05-25 : 1 sy. Hammeren camping
2006-05-27 : 1 sy. Nexø Sydstrand
2006-06-02 : 1 sy. Søndre Alle 32, Rønne
2006-06-04 : 1 sy. Snogebæk frem til 13/06
2006-06-13 : 1 sy. Hasle Klinkerskov
2006-06-25 : 1 han Hammerhavn-Ørnevig

2007-03-27 : 1 fou. Gyldenså
2007-04-11 : 1 tf. Hammerodde
2007-04-21 : 1 ka. Campingpladsen, Hasle
2007-04-27 : 1 sy. Galløkken
2007-04-28 : 1 sy. Robbedale
2007-05-21 : 2 Jons Kapel
2007-07-20 : 1 of. Snogebæk

2008-04-05 : 1 fou. Bagå på foderbræt
2008-04-13 : 1 rst. Nexø Sydstrand
2008-04-20 : 1 rst. Svaneke Nordskov
2008-04-21 : 1 sy. Kommandanthaven, Rønne
2008-04-24 : 1 rst. Galløkken
2008-05-02 : 1 par rst. Gryneparken, Svaneke
2008-05-03 . 1 of. Hammerodde
2008-05-04 : 1 sy. Nordskovens Caming
2008-05-05 : 1 tf. Hammerodde
2008-05-08 : 1 sy. Svenskehavn
2008-05-12 : 1 rst. Hammeren
2008-05-15 : 1 rst. Hammeren
2008-06-15 : 1 sy. Boderne
2008-07-03 : 3 sy. Hundsemyre (den ene ved FDM-campingpladsen)
2008-07-05 : 1-2 sy. Turistvej 46, Snogebæk (samme som ovenstående?). Hørtes igen d. 08/07
2008-07-19 : 1 of. Snogebæk

2009-03-12 : 1 trk. Hammeren
2009-03-28 : 1 sy. Raghammer
2009-04-14 : 1 rst. Galløkken
2009-04-15 : 1 of. Kultippen
2009-04-18 : 1 rst. Pedersker
2009-04-26 : 1 tf. Hammerodde
2009-05-18 : 1 han sy. Nordskovens Camping, Rønne
2009-09-17 : 1 rst. Nexø Havn
2009-09-22 : 1 sy. kortvarigt Sdr. Årsdalevej

2010-04-21 : 3 sy. Sose-Risebækken
2010-04-23 : 1 sy. Hammeren
2010-04-29 : 1 S Snogebæk
2010-05-01 : 1 sy. Snogebæk
2010-05-02 : 1 tf. Hammeren
2010-05-04 : 2 sy. omkring Turistvej 17, Snogebæk.
2010-05-05 : 2 sy. omkring Turistvej, Snogebæk
2010-05-05 : 1 tf. Hammerodde
2010-05-05 : 1 ka. Salthammer
2010-05-06 : 1 sy. Snogebæk - Solgaarden og Turistvej. Lav sangaktivitet p.g.a. kraftig vind
2010-05-07 : 4 sy./rst. på Turistvej, Snogebæk
2010-05-08 : 1 sy. ved Sct. hansbålet, Salthammer
2010-05-08 : 2 rst. ved Turistvej
2010-05-09 : 2 hanner sy. + 2 hunner ved Turistvej
2010-05-09 : 1 rst. Bro Odde
2010-05-13 : 2 sy. Turistvej 17-25
2010-05-19 : 1 tf. Hammeren
2010-05-24 : 2 rst. Salthammer
2010-05-24 : 1 sy. Turistvej, Snogebæk
2010-05-29 : 2 fou. Bro Odde
2010-06-08 : 1 sy. Hundsemyre - På NNV siden af mosen 230 m fra Sdr. landevej
2010-06-12 : 1 sy. Galløkken ved Strandvejen 65
2010-06-12 : 1 sy. Snogebæk ved Solgården
2010-06-14 : 1 sy. Galløkken ved Strandvejen 65
2010-06-17 : 1 sy. Turistvej 51
2010-06-18 : 1 sy. ud for Turistvej 29
2010-06-20 : 1 sy. Skæret kl. 12 50 og 1 sy. Turistvej 27-29 kl. 17.10
2010-06-21 : 1 sy. Kanondalen, Galløkken NV Môjan
2010-07-18 : 1 sy. ved rensningsanlægget, Salthammer
2010-07-19 : 1 sy. I høje fyrretræer ved sommerhuset Solplet på Turistvej, Snogebæk
2010-07-21 : 1 sy. Salthammer
2010-10-07 : 2 fou. Arnager-Vellenså
For en komplet liste fra Dofbasen - Se her.

2011-xx-xx : For en komplet liste fra Dofbasen - Se her.

2012-04-15 : 1 TF Hammeren
2012-04-15 : 1 TF Hammerodde
2012-04-21 : 1 sy. Turistvej, Snogebæk
2012-04-24 : 1 sy. Skæret 12, Snogebæk
2012-05-01 : 3 sy. Snogebæk (Skæret 12, Turistvej 17-25 og Turistvej/Tangvej)
2012-05-16 : 1 sy. Galløkken
2012-05-17 : 1 sy. Galløkken
2012-05-24 : 1 sy. Campingpladsen, Hammeren
2012-05-24 : 1 sy. Skæret 12, Snogebæk
2012-06-09 : 1 2k+ han rst. Dueodde
2012-06-22 : 1 sy. ved Solgården, Turistvej, Snogebæk
2012-07-02 : 1 sy. Rønne Plantage
2012-07-03 : 1 han fou. Tursitvej 30, Snogebæk
2012-07-11 : 1 sy. Turistvej 42b, Snogebæk
2012-07-19 : 2 ka. Turistvej
For en komplet liste fra Dofbasen - Se her.

2013-04-20 : 2 sy. Snogebæk
2013-04-21 : 1 rst nord for Hasle
2013-04-24 : 1 sy. Turistvej, Snogebæk
2013-05-04 : 1 sy. Pyritsøen
2013-05-12 : 1 sy. Mosestien, Snogebæk
2013-05-13 : 1 sy. Snogebæk
2013-05-16 : 1 sy. ved Bækkely på Turistvej
2013-05-24 : 1 sy. Årsdale
2013-05-24 : 1 sy. Grisby
2013-05-25 : 1 sy. Turistvej 80/Tangvej
2013-05-26 : 1 sy. Turistvej 26, Snogebæk
2013-05-31 : 1 sy. Turistvej 80/Tangvej 3
2013-06-01 : 1 sy. Turistvej 80/Tangvej 3
2013-06-01 : 1 sy. Bro Odde
2013-06-02 : 1 sy.-ka. ved Turistvej x Tangvej
2013-06-03 : 2 of. Årsdale
2013-06-07 : 1 of. Årsdale
2013-06-07 : 1 sy./rst. Bro Odde
2013-06-16 : 1 sy. Skæret 12
2013-06-22 : 1 sy. Turistvej 29/42
2013-07-25 : 2 rst. Hasle
2013-07-29 : 2 rst. Nexø Sydstrand
2013-09-05 : 1 rst. Hammeren

2014-04-14 : 1 hun kaldende og fouragerende langs Kampeløkkeåen, Allinge
2014-04-15 : 1 sy. Rolfshøj nordlige grusgrav
2014-04-17 : 1 sy. Turistvej 25, Snogebæk
2014-04-21 : 1 sy. Hovedgaden 7, Snogebæk
2014-04-24 : 1 sy. Turistvej 34 B, Snogebæk
2014-04-29 : 1 sy. i de høje træer ved Snogebæk Campingplads
2014-05-07 : 1 sy. ved blokhuset i Onsbæk Plantage
2014-05-13 : 1 sy. Bagå (Carsten Andersens matrikel)
2014-05-19 : 1 sy. Turistvej x Tangvej syd for Snogebæk
2014-05-21 : 1 rst. Turistvej x Tangvej syd for Snogebæk
2014-06-06 : 1 sy. ved Fiskerstien, Lobbæk

2015-04-18 : 1 sy. ved Turistvej x Tangvej syd for Snogebæk
2015-04-20 : 2 hanner sy. Snogebæk (Den ene ved det hvide hus "Strandly", den anden ved Turistvej 16)
2015-04-22 : 1 of. Slusegård
2015-04-23 : 1 sy. ved Solgården, Snogebæk
2015-04-30 : 1 sy. Bagå
2015-04-30 : 1 sy. Strandvejen 120-122, Rønne
2015-05-10 : 1 sy. Turistvej ved Bækkely
2015-05-13 : 1 sy. Galløkken
2015-05-22 : 1 sy. Bro Odde
2015-05-25 : 1 sy. Tangvej 12, Snogebæk
2015-06-06 : 1 sy. Snogebæk
2015-06-13 : 1sy. Dueodde
2015-06-24 : 1 sy. Galløkken
2015-07-03 : 1 sy. Galløkken
2015-08-28 : 1 rst. Salthammer

2016-xx-xx : Alle obs af Gulirisk fra Dofbasen for 2016

2017-xx-xx : Alle obs af Gulirisk fra Dofbasen for 2017

2018-xx-xx : Alle obs af Gulirisk fra Dofbasen for 2018

2019-xx-xx : Alle obs af Gulirisk fra Dofbasen for 2019

2020-xx-xx : Alle obs af Gulirisk fra Dofbasen for 2020

2021-xx-xx : Alle obs af Gulirisk fra Dofbasen for 2021

 

Grønirisk (Carduelis chloris)

2006-10-14 : 2.000 rst. eller trk. Dueodde

2010-10-09 : 1.500 fou. i solsikkemark nord for lufthavnen

 

Stillits (Carduelis carduelis)

2000-10-01 : 355 trk. Dueodde

2020-10-08 : 440 V Dueodde

 

Grønsisken (Carduelis spinus)

2007-09-29 : 14.145 trk. Dueodde

2009-10-16 : 12.500 N i tidsrummet 08.30-13.00, Årsdale

 

Tornirisk (Carduelis cannabina)

1991-09-26 : 3.210 trk. Hammeren

2015-09-19 : 2.650 trk. Dueodde

 

Bjergirisk (Carduelis flaviostris)

2004-10-20 : 1.300 Strandmarken

2007-10-26 : 1.500 rst. Peders Kirke

 

Gråsisken (Carduelis flammea)

1985-11-12 : 480 N Hammeren

2010-11-07 : 420 fou. i tidsler m.m. langs vejkanten, Hallegårdsvej, Åker

 

Hvidsisken (Carduelis hornemanni) - udgik af SU fra 1974

1971-01-18 : 2 Hasle set sammen med Gråsiskener (ikke forelagt SU)

1972-10-15 : 3 Dueodde sammen med Gråsiskener (ikke forelagt SU)

1975-03-09 : 2 Rutsker

1977-12-11 : 1 Hasle Sydstrand

1978-01-01 : 6 Bastemose
1978-02-03 : 2 Muleby
1978-02-04 : 6 Muleby

1982-02-27 : 17 rst."Lossen", Galløkken. Sås også dagen efter
1982-03-02 : 17 rst. "Lossen", Galløkken. Ifølge dambrugsejeren havde fugle været der siden ca. d. 21/02

1984-01-07 : 1 Vallensgård Mose
1984-01-20 : 20 Olsker
1984-01-24 : 1 Dammegårdsmose
1984-01-30 : 5 Allinge
1984-03-21 : 2 Mæby. Sås også d. 22/03
1984-03-22 : 1 Hammeren

1987-02-07 : 3 Melsted
1987-04-25 : 1 ringmrk. Gudhjem

1988-10-26 : 2 N Hammeren
1988-11-15 : 3 Hammeren
1988-11-25 : 1 NV Gudhjem
1988-12-08 : 4 rst. Hammeren
1988-12-09 : 3 rst. Hammeren
1988-12-17 : 7 rst. Hammeren
1988-12-18 : 3 rst. Hammeren (sandsynligvis gengangere blandt dec.-fuglene)

1989-03-29 : 5 Hammeren
1989-04-18 : 1 Hammeren

1990-01-09 : 1 Hammeren
1990-11-11 : 1 han Svaneke

1991-04-08 : 2 Hammeren
1991-10-01 : 1 han Hammeren

1994-11-12 : 1 ad. han + 2 1k/hun rst. Søbo, Saltuna

1995-12-25 : 1 1k i en have Blykobbevej, Rønne. Sås frem til d. 27/12
1995-12-30 : 1 1k i en have Nordskovvej, Rønne

1996-02-10 : 5 Habbedam, Olsker

1999-10-19 : 1 Dueodde

2001-10-18 : 2 Åkirkeby
2001-10-18 : 3 Rønne Havn sås frem til d. 02/11
2001-10-19 : 3 Galløkken
2001-10-20 : 4 Melsted
2001-10-21 : 2 Svaneke
2001-10-28 : 9 Nexø Havn
2001-11-04 : 3 Hasle Klinker
2001-11-18 : 1 Rønne Havn

2002-01-13 : 3 Nørrekås
2002-05-08 : 1 ad. rst. Hammeren

2003-02-07 : 1 han + 1 hun rst. Årsdale
2003-02-17 : 2 Bagå, Muleby

2004-04-06 : 1 2k han Grødbyvej
2004-12-03 : 1 han opfyldningsområdet, Nexø Havn
2004-12-04 : 1 han Raghammer

2005-03-05 : 2 Årsdale
2005-11-26 : 1 hunfarvet Raghammer. Sås også d. 27/11

2007-01-27 : 1 rst. Nexø Jollehavn

2010-11-21 : 1 ad. han + 1 hun/1k?), Årsdale. De kom flyvende fra S, rastede kortvarigt i et lærketræ, og fløj videre mod N.
2010-11-25 : 1 1k rst. Stutteri Byvangen, Rønne

2011-01-08 : 1 ad. rst., Kabbelejeløkken, Rønne syd

2012-02-24 : 1 rst. Dueodde

2017-12-18 : 1 rst. Galløkken

2018-11-03 : 1 fou. ved campingpladsen i Svaneke
2018-11-06 : 1 fou. Svaneke Fyr
2018-11-22 : 1 rst. Skørrebro

2020-11-08 : 1 2k+ han rst. Sorthat Odde

2021-04-28 : 1 rst. Nexø Sydstrand

 

Hvidvinget Korsnæb (Loxia leucoptera) - udgik af SU fra 1974

1966-06-23 : 1 Dueodde

1979-08-13 : 1 Hammeren

1980-08-25 : 1 Galløkken

1990-10-02 : 2 hunner Hammeren
1990-10-08 : 2 Hammeren
1990-10-16 : 2 Vallengård Mose

1991-01-19 : 3 Teglkås

1995-04-26 : 1 Hammeren

1997-09-02 : 5 over klitterne Dueodde. Forsvandt mod skoven

1999-10-09 : 1-2 tf. Hammeren
1999-10-10 : 1 trk. Hammeren

2001-10-11 : 1 Hammeren

2002-08-15 : 1 1k/hunner fou. Galløkken
2002-09-05 : 1 1k rst. Paradiset
2002-10-12 : 2 Kanegårdsvej, Rønne i perioden frem til d. 19/10
2002-10-13 : 2 Rabækken
2002-10-15 : 1 Hammeren
2002-10-15 : 1 Raghammer
2002-10-19 : 1 ad. han rst. Askelundsvej, Listed
2002-11-05 : 1 han Hammeren
2002-11-07 : 1 fløj ind i et vindue. Død! Østermarie
2002-11-14 : 2 Byåen
2002-11-16 : 1 Åkirkeby
2002-11-20 : 2 Bygaden, Åkirkeby
2002-12-31 : 2 tæt ved Gamleborg, Almindingen

2003-01-03 : 1 Årsdale
2003-01-23 : 1 han + 2 hunner Åker Plantage
2003-01-24 : 1 ad. hun Årsdale
2003-02-19 : 1 ad. hun Rø Plantage
2003-03-24 : 1 han N Hammer Odde
2003-06-05 : 1 juv. kl. 14.55 Dueodde

2009-11-03 : 2 hanner + 3 hunner fou. i lærketræ, Rø Plantage

2011-07-31 : 8 fouragerende på grønne kogler i Kate og Ole Leegård Jensens sommerhushave.
2011-08-05 : 1 hørt ved Plantagevej, Paradisbakkerne
2011-08-06 : 4 rst. Hjulmagermyr - min. 2 hanner
2011-08-06 : 4 rst. Ølene ved det midterste tårn
2011-08-07 : 1 han ved Almindingsgærdet ved Fårebyvej nord, 100 m efter det skarpe knæk på vejen i VNV-lig retning.
2011-08-07 : 1 ka. ved skovvejen fra Hjulmagermyr til Svinemose.
2011-08-13 : 3 rst, deriblandt 1 han Hjulmagermyr
2011-08-14 : 1 sy. Hjulmagermyr
2011-08-14 : 2 rst. mindst, bl.a. 1 sy. han. Almindingen. Ved skarpt højresving lige før 5km stenen på ruten for Almindingsløbet (Skydevoldshuset).
2011-08-15 : 1 ad. han fou. Pedersker Plantage - Ryddet område med enkeltstående, høje lærk på østre side af Ølenevej syd for jagthytten.
2011-08-16 : 1 fou. Vestermarie Plantage i en lærkeplantage i nordre side af vejen ind til shelterpladsen. Stadig mindst 1 ung han til stede d. 17/08
2011-08-16 : 1 han + 1 hun i høje grantræer umiddelbart bag fugletårnet i Svinemose
2011-08-17 : 10 fou. Hjulmagermyr
2011-08-18 : 5 tf. Dueodde
2011-08-19 : 5 fou. Vibegårdsvej, Rønne
2011-08-20 : 14 of. Hjulmagermyr. Senere på dagen 7 fou. ( 2 forskellige observatører)
2011-08-20 : 3 fou. 150 m vest for fugletårnet
2011-08-20 : 4 fou. ved shelterpladsen, Vestermarie Plantage
2011-08-29 : 2 of. Svaneke Fyr
2011-09-10 : 1 rst. Rø Plantage
2011-09-16 : 6 fou. Åker Plantage
2011-09-18 : 3 rst. i lærketræerne bag den lille jagthytte lige syd om Ølene
2011-09-21 : 4 fou. Christianshøj
2011-09-23 : 3 rst. ved shelterpladsen, Vestermarie Plantage
2011-09-25 : 2 rst. Rytterknægten
2011-10-01 : 1 ka. Åkirkeby Plantage
2011-10-16 : Mindst 1 til stede, Hjulmagermyr
2011-10-16 : 2 rst. Møllebakken
2011-10-17 : 2 rst. Hjulmagermyr (1 grøn + 1 rød fugl)
2011-10-17 : 1 rst. Ølenevej (måske flere fugle)
2011-10-19 : 1 ad. han rst. Ølene
2011-10-19 : 1-2 rst. Slagtermyren
2011-10-20 : 1 rst. Hjulmagermyr
2011-10-23 : 1 rst. Svinemose
2011-10-24 : 1 han + 1 hun fou. Nexø Sydstrand i rødgraner 100 m vest for skydehuset
2011-11-06 : 1 (eller flere) hørt ved Svinemose
2011-11-07 : Min. 3 fou. ved P-pladsen, Paradisbakkerne
2011-11-13 : 1-3 hørt Vallensgård Mose
2011-11-14 : 2 rst. Hjulmagermyr
2011-11-21 : 2 ka. i den sydligeste del af Vestermarie Plantage ved Udkær
2011-11-21 : 1 ka. Rømersvej, Ølene
2011-12-16 : 2 rst. Bastemose
2011-12-31 : 3 fou. Vestermarie Plantage ved Islandshesteforeningen
Detaljeret liste for 2011 - Se her

2012-01-15 : 12 fou. Rutsker Højlyng
2012-01-15 : 2 fou. Hjulmagermyr
2012-01-16 : 9 fou. Rutsker Højlyng
2012-01-19 : 5 fou. Rø Plantage ved Mortingevej
2012-01-20 : 18 fou. Lindsvej, Paradisbakkerne
2012-01-23 : 1 han + 5 hunner rst. Åker Plantage
2012-01-28 : 1 sy. Ølene
2012-02-11 : 2 territoriehævdende Stakkelemose - Højest sandsynligt et ynglepar! Hannen ivrigt kaldende og da vi kom forbi en ængsteligt kaldende hun. Da en skovskade så kom og landede i 'deres' rødgran røg hunnen op i toppen hvor en skældte voldsomt ud og baskede uroligt med vingerne (CAn)
2012-02-11 : 2 sy. Eneskoven - Dagens andet par. Parret holdt tæt sammen og hannen brugte en del tid på at sidde i toppen af et fyrretræ og synge højlydt (CAn)
2012-02-19 : 2 hørt Christianshøj
2012-02-19 : 3 fou. Rytterknægten
2012-02-20 : 2 ka. Hjulmagermyr
2012-02-25 : 2 sy. Græssøen, Almindingen
2012-02-26 : 1 sy. Stakkelmose - 100 m nord for stedet hvor et sansynligt YP konstateredes for to uger siden (CAn)
2012-02-27 : 1 han + 1 hun omkring Hjulmagermyr
2012-02-28 : 2 ka. nord for Rømersvej, Ølene
2012-03-02 : 1 rst. Bastemose
2012-03-03 : 1 han rst. Vestermarie Plantage SØ for lærkebeplantning på østsiden af Ørningevej
2012-03-04 : 1 par Vestermarie Plantage
2012-03-21 : 3 ka. Vallensgård Mose
2012-03-25 : 1 ka. Bastemose
2012-03-25 : 1 2k han Svinemose
2012-04-01 : 1 rst. omkring fugletårnet. Ka. mange gange med trompetkaldet.
2012-04-03 : 1 han sy. Almindingen
2012-04-03 : 1 rst. Vestermarie Plantage i thuja ved skydebanen
2012-04-08 : 1 of. Vallensgård Mose (hørt på trometkaldet)
2012-04-12 : 2 N Hammerodde
2012-04-13 : 3 rst. i graner mellem Svinemose og Hjulmagermyr
2012-04-22 : 1 rst. Iglemose
2012-05-06 : 2 rst. ved fugletårnet i Svinemose
2012-08-10 : 1 1k rst. Svinemose (Det karakteristiske jule-/legetøjstrompet-kald lød pludselig ustandselig fra nogen af de resterende hør graner nord for mosen og viste sig (ud fra dogmebilleder) at komme fra en 1k-fugl med antydning af vingebånd og forholdsvis kort hale (i forhold til lille korsnæb) - HF)
2012-08-10 : 1 rst. Hjulmagermyr
2012-10-21 : Mindst 1 ka. Poulsker Plantage
2012-11-11 : 1 rst. Hjulmagermyr
2012-12-04 : 2 rst. Rønne Plantage
Detaljeret liste for 2012 - Se her

2013-01-19 : 1 of. Ølene
2013-07-22 : 1 juv. rst. ved fugletårnet på Rømersvej, Ølene
2013-08-20 : 4 rst. heraf min. 2 juv. Poulsker Plantage
2013-09-09 : 7 rst. Spellinge Mose
2013-09-10 : 4 rst. Spellinge Mose
2013-09-15 : 1 1k rst. Askelundsvej 28, Listed
2013-09-24 : 2 rst. Blykobbe Plantage
2013-10-03 : 1 hun rst. Hammeren
2013-10-03 : 3 rst. Svaneke Nordskov
2013-10-08 : 1 han of. Hammeren
2013-10-27 : 1 rst. Paradisbakkerne

2014-01-08 : 7 rst. ved teltpladsen, Udkær
2014-03-15 : 1 ad. han rst. Galløkken Camping
2014-06-05 : 2 hunfarevde rst. Dueodde
2014-08-19 : 2 rst. Paradisbakkerne ved den sydlige sti mod rokkestenen i stor lysning.
2014-09-21 : 1 rst. Levka opdaget på kaldet
2014-09-24 : Min. 3 fou. Almindingen i Lærketræer i Rævadjænged nær Puggekullekær
2014-10-02 : 1 of. Hammeren - måske trækkende
2014-10-14 : 1 han fou. Bagå
2014-11-18 : 8 of. Hasle Lystskov
2014-11-22 : Min. 7 fou. Vestermarie Plantage
2014-11-23 : 10 fou. Vestermarie Plantage
2014-11-24 : 5 rst. Vestermarie Plantage
2014-11-25 : 2 rst. Bagå
2014-11-26 : 6 rst. Vestermarie Plantage
2014-11-30 : 2 rst. Vestermarie Plantage
2014-12-14 : 7 fou. Udkær ved den tidligere teltplads
2014-12-29 : 3 fou. i høje graner i Bisonskoven mellem Nyhus og Svinemosen

2015-01-03 : 1 rst. Vestermarie Plantage
2015-01-06 : Min 20 rst. Vestermarie Plantage
2015-02-28 : 2 hanner fou. Bastemose
2015-03-01 : 6 rst. Hammeren
2015-03-09 : 1 NV Hammerodde sammen med Lille Korsnæb
2015-03-10 : 4 rst. Paradisbakkerne
2015-09-13 : 1 fou. Paradisbakkerne

2016-01-05 : 7 fou. Pedersker Plantage
2016-03-24 : 1 hørt Paradisbakkerne

2019-11-12 : 7 fou. Rø Plantage
2019-11-14 : 4 fou. Sletteenge
2019-11-15 : 2 hunfarvede Svinemose

2020-11-06 : 1 of. Hammeren

 

Lille Korsnæb (Loxia curviostra)

1990 : Bornholm oplevede en invasion udover alle grænser. Trækket ved Hammeren forløb som månedsoversigten viser

Månedsfordeling for Hammeren 1990

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
0
0
1
6
662
924
3.881
795
195
144
1
0

Altså med start i maj og en brat afslutning i oktober. De to største dage var d. 12/07 med 1.545 ex. og d. 21/07 med 1.015 ex. Sidste sås d. 15/11. Fuglene sås på et nordgående træk og må altså have været på vej mod Sverige.

1991-05-16 : 618 N Hammeren

 

Stor Korsnæb (Loxia pytyopsittacus) - udgik af SU fra 1969

1991-11-20 : 130 S Hammeren

1999-xx-xx : 244 ex. fra d. 30/09 forskellige steder på øen

2007-10-27 : 75 rst. Dueodde

 

Dompap (Pyrrhula pyrrhula)

1986-11-04 : 703 trk. Hammeren

1995-11-02 : 486 N Hammeren

2017-10-30 : 440 trk. Hammeren

 

Kernebider (Coccothraustes coccothraustes)

2008-08-31 : 125 S Viskeled

2013-12-18 : Min. 175 rst. Viskeled

 

Sitemap