Sangere

Græshoppesanger, Flodsanger, Savisanger, Sivsanger, Rørsanger, Drosselrørsanger, Høgesanger, Gærdesanger, Havesanger, Lundsanger, Fuglekongesanger, Hvidbrynet Løvsanger, Sibirisk Gransanger, Skovsanger, Løvsanger, Fuglekonge, Rødtoppet Fuglekonge

 

Græshoppesanger (Locustella naevia)

1936-05-23 : 1 hun faldt ved Dueodde Fyr

1971-05-30 : 1-2 sy. hanner Hundsemyre frem til d. 06/06

1981-06-08 : 4 Vallensgård Mose

1982-05-24 : 2 Galløkken

1984-07-08 : 2 sy. Vallensgård Mose

1990-05-16 : 2 sy. Melsted

1992-05-24 : 2 sy. Sjælsmyr

1995-09-18 : 2 Frenne Mark. Dagen efter 1 fugl obs.

1998-05-08 : 2 sy. mellem Grisby og Svaneke

1999-xx-xx : Mindst 18 forskellige fugle er indrapporteret fra 15 lokaliteter. Alle fra maj/juni og hovedparten er syngende individer. Arten ynglede utvivlsomt i Hundsemyre (sidst set/hørt d. 24/06)

2000-04-28 : 2 sy. Hundsemyre

2003-05-06 : 2 sy. Lufthavnen

 

Flodsanger (Locustella fluviatilis) - udgik af SU fra 1989

1964-06-13 : 1 sy. han Vallensgård Mose. Hørtes frem til d. 22/06 (ikke forelagt SU)

1966-06-04 : 1 sy. Vallensgård Mose frem til d. 13/06 (ikke forelagt SU)
1966-06-05 : 1 sy. Ekkodalen. Sidst hørt d. 09/06

1967-06-02 : 1 sy. Hundsemyre frem til d. 09/06 (ikke forelagt SU)

1971-06-xx : 1 sy. Spellingemose med.-ult. juni (ikke forelagt SU)

1974-06-02 : 1 Lærkesø (ikke forelagt SU)
1974-06-09 : 2 Hundsemyre (ikke forelagt SU)

1975-06-02 : 1 sy. Hundsemyre (ikke forelagt SU)
1975-06-18 : 1 sy. Hundsemyre (ikke forelagt SU)

1976-05-23 : 1 sy. Hundsemyre (ikke forelagt SU)
1976-06-12 : 1 sy. Hundsemyre (ikke forelagt SU)

1980-xx-xx : 1 sy. Boderne. Vist i TV af Claus Bering (ikke forelagt SU)

1984-05-30 : 2 Hundsemyre (ikke forelagt SU)
1984-06-03 : 1 Vallensgård Mose (ikke forelagt SU)

1987-07-27 : 1 sy. Hundsemyre (ikke forelagt SU)

1988-07-13 : 1 sy. Ølene

1989-05-07 : 1 sy. Nørremark, Nexø

1992-06-07 : 1 sy. nær Åsedammene, Almindingen

1993-05-22 : 1 sy. Kløverløkken, Rønne frem til d. 05/06
1993-05-30 : 1 sy. Bastemose

1994-05-23 : 1 Galløkken

1995-05-26 : 1 sy. Hullegård frem til d. 30/05
1995-05-26 : 1 sy. i skov syd for Randkløvevej frem til d. 29/05
1995-05-27 : 1 sy. Klintebæk, Randkløve frem til d. 30/05
1995-05-28 : 1 sy. Kløverløkken, Rønne
1995-05-30 : 1 sy. Frenne Mark, Svaneke
1995-06-06 : 1 sy. Ekkodal (ved savværket)

1996-05-29 : 1 sy. Hundsemyre frem til d. 02/06

1997-05-11 : 1 sy. Vigehavn, Svaneke
1997-06-10 : 1 sy. Lille Almegård, Rønne frem til d. 12/06
1997-06-30 : 1 sy. Hullegård, Hundsemyre. Sidst hørt d. 03/07

1998-05-09 : 1 Godthåb, Snogebæk
1998-06-08 : 1 Sjelsmyr

1999-05-14 : 1 Gudhjem
1999-05-21 : 1 Østersøbadet
1999-05-28 : 1 Duegård, Dueodde
1999-06-03 : 1 Østre Ellebygård

2000-05-25 : 1 Enekrog ved Hundsemyre
2000-06-05 : 1 sy. Spellingemose. Hørtes frem til d. 23/06
2000-06-14 : 1 sy. Blykobbe Å

2001-05-15 : 1 sy. Klintebakken
2001-06-13 : 1 sy. ved Skelbro/Risebæk

2002-05-14 : 2 sy. BOFA, Rønne. Hørtes også d. 15/05
2002-05-26 : 1 sy. Baggeå. Hørtes også dag efter d. 27/05
2002-06-03 : 1 sy. Rabækkens Kaolingrav
2002-06-09 : 1 sy. Sursænkevej, Blykobbe Å
2002-06-10 : 1 sy. Ølene. Hørtes også d. 13/06
2002-06-10 : 1 sy. Hundsemyre

2003-06-05 : 1 sy. Lobbæk

2005-07-03 : 1 sy. Sose Odde

2006-08-26 : 1 sy. Salthammer (meget sen forekomst)

2007-06-12 : 1 sy. Skæret, Snogebæk

2008-05-15 : 1 sy. Sandvig Camping

2010-05-13 : 1 sy. SV for Hotel Fredensborg, Rønne
2010-06-06 : 1 sy. Skæret 12, Snogebæk
2010-06-11 : 1 sy. lige syd for Svaneke Fyr

2011-05-31 : 1 sy. Hundsemyre - På engen øst for Hullegård. Sang meget i 20 min. (hørt sidste gang d. 09/06)
2011-06-09 : 2 sy. Hundsemyre - Med 250 m.s mellemrum på mosens nord og nordvest side. Sidstnævnte nær Hullegård. Førstnævnte ganske ivrigt syngende.

2012-05-20 : 1-2 sy. Sdr. Årsdalevej 8, Årsdale. Stadig på plads d. 21/05
2012-05-20 : 1 sy. Holmeskov
2012-05-23 : 1 sy. Nørremark ved landevejen Svaneke-Nexø. Sandsynligvis samme fugl som d. 20.-21. maj
2012-05-25 : 1 sy. ved fugletårnet på Rømersvej, Ølene. Stadig på plads d. 27/05
2012-05-31 : 1 sy. Gamleborg til højre for ruinen kl. 07.00-
2012-06-11 : 1 sy. ved Bofa, Rønne

2013-05-16 : 1 sy. lige nord for Segenvej ved den sydvestlige ende af Stakklemosen. Sidst hørt d. 21/05
2013-05-18 : 1 sy. Vester Sømark
2013-05-19 : 1 sy. Møllenakke, Svaneke
2013-05-23 : 1 sy. Hundsemyre

2014-05-23 : 1 sy. Hammersholm. Stadig på plads d. 25/05
2014-05-24 : 1 sy. Spellinge Mose. Sidst hørt d. 12/06
2014-05-24 : 1 sy. Rutsker i lavning på sydsiden af Knarregårdsvej ved sydenden af Kirkevej
2014-05-25 : 1 sy. Ekkodalen fra æbletræ ved Læsåens bred nær Bornholms Museums udgravninger og bro over åen. Sidst hørt d. 30/05
2014-06-01 : 1 sy. Stakkelemosen. Sidst hørt d. 08/06
2014-06-29 : 1 sy. ved Rutsker Kirke

2015-07-04 : 1 sy. lige neden for Kærgårdstårnet. Sidst hørt d. 11/07

2017-05-29 : 1 sy. Rutsker

2019-06-10 : 1 sy. Ølene. Sidst hørt d. 21/06

 

Savisanger (Locustella luscinioides) - udgik af SU fra 1972

1971-05-30 : 1 sy. Nexø Sydstrand (ikke forelagt SU)
1971-06-01 : 1 sy. Hundsemyre (ikke forelagt SU)

1979-06-06 : 1 sy. nær Rutsker

1982-05-10 : 1 Hammeren

1991-05-09 : 1 fanget og ringmrk. Gudhjem

1995-04-30 : 1 sy. Spellingemose frem til d. 02/05

2000-04-29 : 1 sy. Ølene. Sidst hørt 03/05

2016-05-07 : 1 sy. Vysteby (lydoptagelse)

2018-04-19 : 1 rst. Hundsemyre
2018-05-19 : 1 sy. Ølene

2019-04-25 : 1 sy. Svinemose
2019-05-28 : 1 sy. Bastemose

2020-05-09 : 1 sy. Snogebæk

 

Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)

1977-05-12 : 2 sy. Ferske Sø
1977-05-29 : 3 sy. Bastemose
1977-06-02 : 2 sy. Ølene
1977-06-02 : 4-5 Bastemose

1978-xx-xx : Yngler flre steder bl.a med 3-4 par Ferske Sø
1978-06-14 : 6 sy. Spellingemose

1979-xx-xx : Op til 4 sy. Vallengård Mose i maj/juni
1979-xx-xx : 2 sy. i maj-juni Bastemose

1980-05-16 : 1-2 sy. Bastemose. Hørtes også d. 20/05
1980-06-11 : 3 sy. Vallensgård Mose. Hørtes også dagen efter d. 12/06
1980-06-15 : 2 sy. Bastemose (samme?)

1981-06-08 : 5 Vallensgård Mose

1982-06-06 : 2 Vallensgård Mose

1994-08-23 : 2 i kystrørskov Søbo, Saltuna

1995-05-07 : 3 sy. Bastemose
1995-06-03 : 2 sy. Bastemose
1995-09-18 : 3 Frenne Mark. D. 19/09 4 fugle og d. 20/09 1 fugl

1998-06-01 : 1 ynglepar Salthammer. Første reelle ynglepar i 10 år!
1998-08-16 : 5 rst. Bastemose

1999-06-13 : 2 sy. Pæregård, Poulsker

2006-06-14 : 2 sy. Stenbrudssøen

2008-05-22 : 2 sy. Bastemose. D. 25/05 hørtes også 2 syngende fugle
2008-09-12 : 1 ringmrk., Galløkken (sen fugl)

2010-05-13 : 2 sy. Ølene

2011-05-12 : 2 sy. Hundsemyre

2013-04-27 : 2 sy. Snorrebakkesøen
2013-05-02 : 2 rst. Grisby

2014-06-12 : 2 sy. Nexø Sydstrand (Tvivlsom iagttagelse, da andre kun har registreret Rørsangere på lokaliteten (SEJ))

2015-08-09 : 2 rst. Bastemose

2018-06-29 : 2 sy. Snorrebakkesøen

2021-06-15 : 2 sy. Bastemose
2021-06-25 : 2 sy. Bastemose

 

Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)

1998-08-16 : 50 sy./rst. Bastemose

1999-06-03 : 20 sy. Hundsemyre

2002-06-10 : 20 sy. Bastemose

 

Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus)

1951-05-15 : 1 sy. Bastemose. Sang ihærdigt i en lang periode
1951-06-24 : 1 sy. Hundsemyre

1955-06-xx : 3 reder fundet af Svend Novrup i Bastemose

1969-07-17 : 1 sy. Nexø Sydstrand

1970-06-20 : 1 sy. Bastemose frem til d. 24/06

1974-06-10 : 1 Bastemose. Hørtes også dagen efter d. 11/06

1975-06-02 : 1 sy. Bastemose
1975-06-02 : 1 sy. Svinemose

1976-05-17 : 1-2 sy. helt frem til d. 06/07 i Batsemose
1976-05-30 : 1 sy. Ekkodalen

1977-05-29 : 1 sy. Bastemose
1977-06-10 : 1 sy. Bastemose (samme?)

1978-05-xx : 1 sy. Bastemose

1979-05-18 : 1 Spejdersøen, Allinge
1979-05-19 : 1 i en have i Rønne!
1979-05-20 : 1-2 sy. Bastemose frem til d. 27/05
1979-05-30 : 1 Svinemose
1979-06-07 : 1 Øleå, Bodilsker

1981-06-01 : 1 Bastemose frem til d. 10/06

1982-05-22 : 1 Ferskesø
1982-xx-xx : 1 ynglepar Bastemose

1983-xx-xx : 1 ynglepar Bastemose

1990-05-13 : 1 sy. Vallensgård Mose

1991-05-08 : 2 Hammeren

1993-05-26 : 1 sy. Hestehave, Olsker

1994-05-16 : 1 sy. Bastemose kl. 20.30-21.00

1995-05-11 : 1 sy. Bastemose
1995-05-23 : 1 sy. Frenne Odde, Svaneke

1998-06-08 : 1 sy. Bastemose. Hørtes også d. 10/06
1998-06-12 : 1 sy. Safirsøen, Sorthat. Hørtes også d. 14/06

2000-05-22 : 1 Sose Odde
2000-05-25 : 1 sy. Holsterodde-Gedebak Odde
2000-06-15 : 1 sy. Spellingemose

2002-07-12 : 1 sy. Ølene

2003-05-25 : 1 sy. syd for Olsker
2003-05-27 : 1 sy. Bastemose. Hørtes også d. 28/05 og d. 29/05

2004-05-07 : 1 sy. Bastemose

2005-08-02 : 1 Hundsemyre

2006-05-16 : 1 sy. ved lergrav syd for Nørre Løkke, Rønne
2006-05-25 : 1 sy. Stenbrudssøen, Nexø. Sang frem til d. 25/06
2006-06-28 : 1 sy. Bastemose
2006-07-07 : 1 sy. Hundsemyre

2007-05-18 : 1 sy. Ølene

2008-05-09 : 1 rst. Svenskehavn

2010-05-10 : 1 sy. kortvarigt i lergrav ved Nørre Løkke, Rønne
2010-05-11 : 1 rst. Sdr. Årsdalevej 9
2010-05-22 : 2 sy. Svinemose
2010-06-02 : 1 sy. Pedersker ved vådområdet omkring Smålyngsvandværket
2010-06-11 : 1 sy. Svaneke Fyr kl. 07.30- . Hørtes sidst d. 13/06

2011-05-19 : 1 set og hørt skælde ud, Årsdale (området ved Parken)
2011-09-16 : 1 rst. Grisby

2012-06-06 : 1 sy. i lergrav ved Slettevej, Rø
2012-06-16 : 1 sy. Hjortehaven mellem Svaneke Fyr og Grisby
2012-06-25 : 1 sy. kl. 12.30 Bastemose
2012-06-25 : 1 rst. Galløkken NV Môjan
2012-06-30 : 1 sy. Hammersø. Sidst hørt d. 02/07
2012-07-11 : 1 sy. Bastemose kl. 21.00-. Sidst hørt d. 15/07

2013-05-07 : 1 sy. kortvarigt ved Rohavn, Årsdale
2013-05-09 : 1 sy. Galløkken NV Môjan
2013-05-09 : 1 sy. Frederiks Stenbrud
2013-05-13 : 1 sy. Hundsemyre. Sidst hørt d. 16/05
2013-06-09 : 1 sy. ved dammen nordvest for Hammershus

2014-05-08 : 1 sy. kortvarigt Hundsemyre
2014-05-18 : 1 sy. sporadisk Ølene
2014-05-29 : 1 sy. i det sydvestlige hjørne af Galløkken
2014-06-07 : 1. ud for fugletårnet, Nexø Sydstrand
2014-06-07 : 1 sy. ved træbroen nord for molen i Grisby
2014-06-07 : 1 sy. Svenskehavn

2015-05-11 : 1 sy. Svinemose. Sidst hørt d. 15/05
2015-06-06 : 1 sy. Hammersø

2016-xx-xx : Alle obs af Drosselrørsanger fra Dofbasen for 2016

2017-xx-xx : Alle obs af Drosselrørsanger fra Dofbasen for 2017

2020-05-14 : 1 sy. Hagemyr

2021-05-22 : 1 sy. Holsterodde-Gedebak Odde

 

Høgesanger (Sylvia nisoria)

1964-08-30 : 1 Nexø Sydstrand

1969-05-24 : 1 Hammeren

1976-05-21 : 1 han Helligpeder

1977-08-13 : 1 juv. Dueodde

1978-06-01 : 1 sy. Hammeren

1979-05-26 : 1 Hammeren

1980-07-xx : 1 sy. Hammeren ult. juli

1982-09-10 : 1 Galløkken

1984-06-03 : 1 sy. Hasle
1984-06-12 : 2 Hammeren

1986-08-11 : 1 juv. Hammeren
1986-08-27 : 1 juv. Hammeren. Samme som foregående??

1987-05-30 : 1 Hammeren

1988-06-03 : 1 2k sy. Bokul, Gudhjem
1988-09-01 : 1 1k Hammeren

1989-09-01 : 1 Hammeren

1990-05-21 : 1 Hammeren

1995-05-30 : 1 sy. Frenne Mark, Svaneke

1996-05-21 : 1 2k ringmrk. Bokul, Gudhjem
1996-05-23 : 1 han Mulekleven, Slotslyngen
1996-06-02 : 1 ivrigt kaldende og lidt syngende ved P-pladsen Sandvig Camping, Hammeren

1999-08-15 : 1 1k ædende brombær ved Finnedalshus!

2001-05-22 : 1 sy. nær Salomons Kapel, Hammeren
2001-10-26 : 1 juv. rst. Rønne Havn

2003-08-19 : 1 juv. rst. Sdr. Årsdalevej, Årsdale

2008-08-24 : 1 1k rst. Svaneke Nordskov i Mogens T. Kofods have
2008-09-06 : 1 1k ringmrk., Galløkken

2010-08-29 : 1 ad. rst. Galløkken NV Môjan
2010-08-31 : 1 1k rst., Galløkken NV Môjan
2010-09-07 : 1 ad. rst. Galløkken NV Môjan (Til behandling af DKU og derfor pt. ikke godkendt (12/01-2011))

2011-09-11 : 1 1k rst. Hammerode Fyr kl. 09.50-
2011-09-21 : 1 1k fou. ved kysten neden for Thygegård

2012-06-11 : 1 ad. han rst. Nylars

2013-06-01 : 1 rst. Salomons Kapel, Hammeren

2014-05-23 : 2 sy./rst. Hammeren

2017-06-07 : 1 han rst. Nexø Sydstrand
2017-08-16 : 1 1k rst. Årsdalevang
2017-09-04 : 1 1k rst. Sandkås

2020-05-29 : 1 sy. Galløkken NV Môjan

2021-08-15 : 1 ad. han rst. Klintebakke, Åkirkeby

 

Gærdesanger (Sylvia curruca)

1985-08-13 : 45 rst. Hammeren

1995-09-18 : 120 Svaneke Fyr-Frenne Odde

2015-08-16 : 65-80 rst. Hammeren

 

Havesanger (Sylvia borin)

1982-05-24 : 150 rst. Galløkken

1989-06-23 : 75 sy. Hammeren

1990-05-30 : 95 rst. Hammeren

 

Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) - udgik af SU fra 1993

1961-06-15 : 1 sy. han Stevelen, Rø. Sang ihærdigt frem til d. 07/07 (ikke forelagt SU)

1967-06-04 : 2 sy. Ølene. Blev ikke siden genfundet trods stor eftersøgning (ikke forelagt SU)

1971-06-19 : 1 sy. Ølene (ikke forelagt SU)
1971-06-xx : 1 sy. han ved Bobbeåen i hele juni måned. Ingen tegn på yngel (ikke forelagt SU)
1971-06-20 : 1 sy. Svaneke
1971-06-23 : 1 sy. Salembro

1973-06-01 : 2 heraf 1 sy. Pedersker
1973-06-09 : 1 sy. Stevelen, Gudhjem frem til d. 18/06
1973-06-13 : 1 sy. Salene frem til d. 15/06

1977-05-08 : 1 sy. Bastemose

1978-05-30 : 1 sy. Ankermyr frem til d. 04/06 (ikke forelagt SU)
1978-06-03 : 1 sy. Hammeren (ikke forelagt SU)
1978-06-04 : 2 sy. Hammeren (ikke forelagt SU)
1978-06-27 : 1 sy. Raghammer (ikke forelagt SU)

1979-06-17 : 1 Paradisbakkerne på en DOF-tur (ikke forelagt SU)

1980-05-25 : 1 sy. Galløkken (ikke forelagt SU)

1981-05-27 : 1 Sdr. Allé, Rønne (ikke forelagt SU)
1981-06-01 : 1 sy. Gudhjem Kirke (ikke forelagt SU)
1981-06-10 : 1 sy. Vandmøllen, Blykobbeå (ikke forelagt SU)

1983-05-27 : 1 sy. Gudhjem Plantage (ikke forelagt SU)

1984-06-02 : 1 sy. Gudhjem (ikke forelagt SU)

1987-06-04 : 1 sy. Bobbeå ved Bobbegård (ikke forelagt SU)
1987-06-07 : 1 sy. Salene frem til d. 10/06 (ikke forelagt SU)

1988-05-29 : 1 sy. Øle Å, Pedersker
1988-06-22 : 1 sy. Kobbeåen, Østbornholm
1988-06-22 : 2 sy. Bobbeåen
1988-06-23 : 1 sy. Blykobbeåen
1988-xx-xx : 10 ikke godkendte SU-obs (ikke forelagt SU)

1991-06-02 : 1 sy. Gudhjem frem til d. 08/06

1992-06-07 : 1 sy. Helligpeder frem til d. 26/06
1992-06-13 : 1 sy. Bobbeå frem til d. 21/06

1993-xx-xx : 11 ex. i perioden 07/05 til d. 13/06

1995-05-26 : 1 sy. Haslevej, Rønne
1995-05-27 : 1 sy. Bastemose
1995-05-27 : 1 sy. Raghammer
1995-05-29 : 1 sy. Saltuna
1995-06-03 : 1 sy. Hullebæk
1995-06-04 : 1 sy. Sejersgård, Rønne frem til d. 06/06
1995-06-16 : 1 sy. Døndalen. Hørtes også dagen efter d. 17/06
1995-06-17 : 1 sy. Kelseå

1996-05-30 : 1 sy. Kobbeå
1996-05-31 : 1 sy. Døndalen
1996-06-01 : 1 sy. Godthåb syd for Snogebæk
1996-06-08 : 1 sy. Ryttergården, Rønne
1996-06-10 : 2 sy. Kobbeå. 2 forskellige på denne lokalitet. Den ene stationær fra d. 30/05-17/06
1996-06-14 : 1 sy. Stampen, Rønne

1997-xx-xx : Bornholms første sikre ynglefund. Lokaliteten var Onsbækkens udløb ved Stampen. Første gang hørt syngende d. 09/06. D.22/07 noterer Oluf Lou 1 ad. fodrende 2 nyligt udfløjne ungfugle.
1997-xx-xx : I perioden d. 24/05 til d. 10/07 hørtes 9 sy. fugle forskellige steder på Bornholm.

1998-xx-xx : 11 ex. Alle sy. Første forårsfugl d. 06/06. Sidste d.21/06
1998-08-30 : 1 Provstegade, Rønne

1999-05-21 : 1 Galløkken
1999-05-31 : 1 Gudhjem
1999-06-03 : 1 sy. Sosedal
1999-06-10 : 1 sy. Dalslunde

2000-07-06 : 1 sy. Nexø Sydstrand

2001-06-02 : 1 ved vejen op til Hammer Fyr
2001-10-16 : 1 Hammeren

2002-05-23 : 1 sy. Stampen
2002-05-27 : 1 sy. Onsbæk frem til d. 13/06 (samme?)

2003-05-22 : 1 sy. Havnebakken ved Sct. Nikolai Kirke, Rønne kl. 20.55
2003-05-25 : 1 sy. Rønne i provstehaven
2003-06-03 : 1 sy. Kobbeådalen
2003-06-07 : 1 sy. Kleven
2003-06-16 : 1 sy. Baggeå. Stadig syngende d. 23/06
2003-07-29 : 1 par med min. 5 unger ved Baggeå

2004-05-26 : 1 Onsbæk. Sikkert samme fugle, som hørtes ved Hotel Fredensborg d. 04/06
2004-06-03 : 1 sy. Bagå
2004-06-09 : 1 sy. Ekkodalen. Hørtes også d. 10/06
2004-06-17 : 1 sy. Ekkodalen (samme som d. 09/06 ?). Hørtes også d. 18/06
2004-07-23 : 1 set og kaldende Hasle Camping

2005-04-30 : 1 sy. Nexø Sydstrand (ekstrem tidlig! Obs. er ikke medtaget i FpB2005)
2005-06-13 : 1 sy. Ekkodalen
2005-06-14 : 1 sy. ved landevejen, Salenebugten

2006-05-20 : 1 sy. Rønne syd
2006-06-01 : 1 sy. Segen
2006-06-05 : 1 sy. Lilleborg
2006-06-16 : 1 sy. Årsdale

2007-05-20 : 1 sy. Sjøljan, Sandvig kl. 09.01-
2007-05-27 : 1 ka. Nordskovvej, Rønne
2007-06-05 : 1 sy. Ved Hotel Ryttergården, Galløkken

2008-05-29 : 1 sy. over for Hotel Ryttergården
2008-09-08 : 1 sy. ved Hotel Ryttergården

2009-05-31 : 1 sy. 150 m SV for Strandvejen 65 i den høje egebevoksning
2009-06-02 : 1 sy. Ryttergården, Rønne
2009-06-22 : 1 sy. Jons Kapel-Vang (300 meter nord for Blåskinsdalen)
2009-06-25 : 2 sy. 100 m vest for Ryttergården, Galløkken, Rønne

2010-05-23 : 1 set og hørt Sdr. Årsdalveje 9, Årsdale

2011-05-23 : 1 sy. Carl Nielsens grusgrav ved Stampevej
2011-05-24 : 1 sy. Hasle Klinkerskov. Stadig på plads d. 27/05
2011-05-25 : 1 sy. Onsbæk Plantage
2011-05-25 : 1 sy. syd for Svenskehavn
2011-05-30 : 1 sy. Robbedale - Sang kort 4 gange på stampevej ca. 200 meter inde af vejen der hvor HAF og AHH havde den forleden dag.
2011-05-30 : 1 sy. Strandmarken
2011-05-31 : 1 sy. Nexø Sydstrand - I skoven vest for fugletårnet. Sang en del gange.
2011-06-03 : 1 sy. Turistvej, Snogebæk
2011-06-05 : 1 sy. Risen, Østerlars kl. 11.00-
2011-06-09 : 1 sy. Hundsemyre (Skoven vest for mosen)
2011-06-09 : 1 sy. Nexø Sydstrand (Skovområdet sydvest for skydehuset)
2011-06-11 : 1 sy. Ringebakker
2011-06-16 : 1 sy. Bådsted
2011-06-28 : 1 sy. Hundsemyre (samme fugl som d. 09/06)

2012-05-21 : 1 sy. Nørremark-Halleklipper -Svenskehavn (1,2 eller 3 ex?)
2012-05-26 : 1 sy. Stampen, Rønne
2012-05-28 : 1 sy. Baggeå. Hørt sidste gang d. 16/06
2012-05-29 : 1 sy. Salthammer i krattet til højre for nedkørslen
2012-06-03 . 1 sy. ved Strandfogedgården, Helligdommen
2012-06-10 : 1 sy. Ringedal
2012-06-10 : 1 sy. Hundsemyre
2012-06-18 : 1 sy. Arnager

2013-05-21 : 1 sy. Baggeå. Sidst hørt d. 20/06
2013-05-21 : 1 sy. ca. 250 m nord for Sjelsmyr
2013-05-24 : 1 sy. Grisby ved Rønne Plantage
2013-06-01 : 1 sy. ved målerstationen i Sorthat
2013-06-01 : 1 sy. lidt syd for campingpladsen ved Hullehavn
2013-06-01 : 1 sy. Grisby ved Rønne Plantage
2013-06-03 : 1 sy. i den vestlige ende af Mølledalen, Møllevig-Hammerhavn
2013-06-07 : 2 sy. ved T-krydset ved vejen ned til Dueodde Familiecamping
2013-06-08 : 1 sy. Poulsker i skovbevoksning ved Duegaard, Dueoddevejen
2013-06-09 : 1 sy. ved T-krydset ved vejen ned til Dueodde Familiecamping
2013-06-09 : 1 sy. Rohavn, Årsdale
2013-06-28 : 1 sy. lige syd for parken, Årsdale
2013-07-08 : 1 sy. Raghammer. Hørt igen d. 09/07 samme sted

2014-05-19 : 1 sy. Galløkken. Sidst hørt d. 29/05
2014-05-19 : 1 sy. Humledal, Hammeren
2014-05-22 : 1 sy. Bagå. Sidst hørt d. 23/05
2014-05-23 : 1 sy. Nexø Sydstrand ved landevejen
2014-05-24 : 1 sy. Bagå - Matrikelart. Med andre ord på østsiden af Nyker Strandvej og 250 m fra det individ som sidder på vestsiden. Kunne meget vel være et andet eksemplar (CAN)
2014-05-24 : 1 sy. Baggeå - Sad mellem havet og sammenløbet af Baggeå og Muleby Å i nyskovet område (CAN). Sidst hørt d. 15/06
2014-05-30 : 1 sy. Ringebakker
2014-05-30 : 2 sy. Døndalen
2014-05-31 : 1 sy. Allinge-Sandkås
2014-06-06 : 1 sy. Svaneke Nordskov ved fårefolden
2014-06-09 : 4 sy. Paradisbakkerne - Alle fundet af MKH og SHN på blå rute. RS og THH hørte kun 1 på vores lille tur (RS)
2014-06-12 : 1 sy. ved bro over Henrikebæk, Raghammer. Sidst hørt d. 14/06
2014-06-15 : 1 sy. Snogebæk ved turistvej ved strandbo/bækkely
2014-06-15 : 1 sy. Baggeå lige øst for de to broer i lysåben løvskov
2014-06-17 : 2 sy. Baggeå (En et par hundrede meter vest for Strandvejen og en i brynet ved Mulebyvej 3 (LOU))
2014-06-17 : 2 sy. Ringedal (hhv. NV og SØ for Ringedalssøen. Førstnævnte samme som for 2½ uge siden mens den anden sidder midt i et sangrevir fra sidste år (CAN))
2014-06-27 : 1 sy. Stampen. Sidst hørt d. 30/06
2014-07-25 : 1 sy. Askelundsvej 28, Listed

2015-xx-xx : Alle obs af Lundsanger fra Dofbasen for 2015

2016-xx-xx : Alle obs af Lundsanger fra Dofbasen for 2016

2017-xx-xx : Alle obs af Lundsanger fra Dofbasen for 2017

2018-xx-xx : Alle obs af Lundsanger fra Dofbasen for 2018

2019-xx-xx : Alle obs af Lundsanger fra Dofbasen for 2019

2020-xx-xx : Alle obs af Lundsanger fra Dofbasen for 2020

2021-xx-xx : Alle obs af Lundsanger fra Dofbasen for 2021

Lundsanger, Hasle Klinkerskov d. 26/05-2011 - Sune Riis Sørensen

Lundsanger, Hasle Klinkerskov d. 26/05-2011 - Sune Riis Sørensen

 

Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) - udgik af SU fra 1991

1992-09-25 : 1 bag Bølgebadet, Hammeren

1996-10-18 : 1 Svaneke Fyr
1996-10-19 : 1 Nordskoven, Svaneke (samme dag alene 17 fugle på Chr. Ø)

1997-10-15 : 1 ved Q8-tanken, Gudhjem

2000-10-12 : 1 Hasle Sydstrand

2001-11-18 : 1 Nordskovvej, Rønne

2007-10-20 : 1 rst. hele dagen Hullehavn Campingplads

2016-10-13: 1 rst. en stor del af dagen, Årsdalevej 9, Årsdale

Fuglekongesanger, Årsdale d. 13/10-2016 - Arne Møller

 

Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) - udgik af SU fra 1991

1986-10-07 : 1 Hammeren
1986-10-20 : 1 Hammeren

1988-10-14 : 1 Hammeren

1993-10-09 : 1 Hammeren

1999-09-16 : 1 ivrigt kaldende på Salthammer

2007-10-25 : 1 rst. Nordskovvej 9a, Rønne

2008-09-19 : 1 ka. Vestre Sømark

2011-09-29 : 1 rst. Frederiks Stenbrud i det nordøstlige hjørne ud mod havet. Sidst set og hørt d. 01/10-2011.
2011-10-16 : 1 kaldende 2 gange, Svaneke Fyr Udmeldt via Dofcall under Feltræf 2011. Aldrig indtastet i Dofbasen)
2011-10-16 . 1 rst. i det vestlige skovbryn, Raghammer. Både set og hørt
2011-10-22 : 1 rst. Ølenevej 32 i æbletræet på højre side af indkørslen. Kaldte ivrigt i flere serier og lod sig se. Kniksede hele tiden med vingerne og den markante gullige øjenbrynstribe og de to vingebånd sås tydeligt (MKT)

2012-10-03 : 1 rst. Smaragdsøen
2012-10-06 : 1 rst. Halleklipperne, Nexø
2012-10-10 : 1 rst. Gudhjem

2013-09-26 : 1 rst. Blykobbevej 38, Rønne
2013-09-30 : 1 rst. Sdr. Årsdalevej 9, Årsdale
2013-10-03 : 1 rst. Blykobbevej 38, Rønne (hørt fra naboens have)

2014-09-21 : 1 rst. Snogebæk
2014-10-14 : 1 rst. Sdr. Årsdalevej 9, Årsdale

2015-09-23 : 1 fou. Årsdalevang

2016-10-01 : 1 rst. Grisby ved Rønne Plantage
2016-10-01 : 1 rst. Svaneke Nordskov
2016-10-06 : 1 rst. Vestre Sømark

2017-05-15 : 1 sy. Frenne Odde
2017-10-01 : 1 rst. Galløkken
2017-10-10 : 1 rst. Klintegårde
2017-10-18 : 1 fou. Allinge-Sandkås
2017-10-20 : 1 rst. NexøKirkegård

2018-09-19 : 1 rst. Bagå
2018-10-08 : 1 rst. Sdr. Årsdalevej 9. Sås sidste gang d. 10/10

2019-09-27 : 1 rst. Galløkken
2019-10-14 : 1 rst. Svaneke Fyr

2020-09-29 : 1 rst. ved Opalsøen, Hammeren
2020-11-01 : 1 rst. Svaneke Fyr
2020-11-01 : 2 rst Hammeren

2021-09-29 : 1 rst. Klintebakken, Åkirkeby
2021-10-30 : 1 rst. Svaneke Fyr
2021-10-21 : 1 rst. Svaneke Fyr

Hvidbrynet Løvsanger d. 29/09-2011 - Arne Møller

Hvidbrynet Løvsanger, Frederiks Stenbrud. 29/09-2011- Arne Møller

 

Sibirisk Gransanger (Phylloscopus collybita tristis) - udgik af SU fra 1994

Bemærk, at kun fugle, der er bestemt i hånden, medtages i årsrapporterne (SEJ)

1995-10-07 : 1 Søbo, Saltuna
1995-10-08 : 1 Kobbeåens udløb

2000-10-02 : 1 Habbedam

2010-11-17 : 1 rst. Galløkken

2011-12-03 : 1 rst. Hammeren - Midtvejs på stien mellem Salomons Kapel og parkeringspladsen ved Sandvig. For mig nye og meget karakteristiske kald: PIIIH, kraftige, langtrukne (ca ½ sek), let faldende og let klynkende, i mange serier med godt et sekund imellem. Fuglen af form og størrelse som gransanger, men noget mere omkringfarende, så kun set i korte glimt, men gennem 10 minutter inden for 10 meter. Markant forskellig fra gransanger ved at helhedsindtrykket var hver gang en GRÅ sanger. Umiddelbart virkede den også mere buttet (især hovedet). Endte med at flyve i retning af fyret på Hammer Odde, også da kaldende. Kaldet optaget på stor video-fil. 5.12. er lydsiden trukket ud og lagt her (af tekniske grunde 2 gange): http://www.youtube.com/watch?v=jq5EFRrjpKs (billedet taget 4.12. hvor fuglen ikke blev genfundet). Identisk med Lars Kroghs optagelse: http://www.xeno-canto.org/sounds/uploaded/XPBSIYYZFC/B15h09m38s30oct2009.mp3 og Jarek Matusiak: http://www.xeno-canto.org/browse.php?query=nr:75164 (HF).

2012-10-11 : 1 rst. Galløkken NV Môjan - Stemmen hørtes. Kyllingeagtigt. En grå fugl med noget grønt på hale og bagvinger. Flanker grå/beige. Var sammen med 2 alm. Gransangere (ESB).

2014-11-03 : 1 rst. Svaneke Nordskov - Set i fyrretræet udenfor køkkenvinduet sammen med en flok fuglekonger. Sneg mig ud for at fotografere den og hørte det kyllingeagtige Piiepp, ikke prangendeDen beige tonede hals og flanker helt uden gult samt den helt fråbrune isse og nakke, virkede ret forskelligt fra alm. Gransanger, øjenbryn ikke markante beige, benene koksgrå, næbet lyst ved basis. Set og hørt gennem ti minutter, forsvandt sammen med fuglekongerne (MTK). Fotodokumenteret i Dofbasen.
2014-11-08 : 1 rst. Salthammer

2015-01-17 : 1 rst. ved rørskovsområdet sydvest for Ferskesø - Opdaget på kyllingekaldet. Opholdt sig i mindst 10 minutter på angivne position - det meste a tiden det samme sted UNDER gangbroen dér hvor den fløj ind under den hele tre gange; første gang for å bli der i flere minutter (til en forbipasserende gik hen over stedet). Meget stemmeaktiv når den var fremme i træer lige i nærheden, og meget tillidsfuld, sad bl.a. højst 3-4 m fra hvor jeg stod: Ret mørk gråbrun 'gransanger', uden grønt og gul. Kyllinge-kaldet med meget korte mellemrum, i perioder med mindre end et sekund imellem. Optaget på videoer (hvor jeg (med håndholdt kamera) satsede på kaldet (fuglen fik jeg ikke med :) ). (HF)

2017-04-01 : 1 fou. Snogebæk

2021-11-24 : 1 rst. Nexø Sydstrand (I skrivende stund, d. 28-12-2021, ikke godkendt af KU)

 

Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix)

1999-08-16 : 60 Hammeren

2012-09-16 : 1 rst. Årsdale (sen fugl)

 

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)

1992-05-14 : 900 rst. Hammeren

1999-05-14 : Min. 1.000 Gudhjem Plantage

 

Fuglekonge (Regulus regulus)

1989-10-09 : 1.200 rst. Hammeren
1989-10-12 : 1.130 rst. Hammeren

2000-10-08 : 1.000 rst. Hammerodde

2006-10-15 : 1.000 fou. Hammerodde

2015-10-09 : 1.000 fou. Hammeren

2016-10-12 : 5.033 Ø Boderne Havn
2016-10-13 : 1.923 Ø Sose Odde

 

Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla) - udgik af SU fra 1969

1954-04-02 : 1 han fundet død i Rønne (Bornholms Museum)

1962-06-22 : 1 han sy. Pedersker Skov (ikke forelagt SU)

1968-03-20 : 1 Sjelsmyr (ikke forelagt SU)

1969-11-30 : 1 Salene

1970-04-25 : 1 Hammeren
1970-04-26 : 1 han Gudhjem

1971-03-27 : 1 Hammeren
1971-04-18 : 1 hun Hammeren
1971-04-18 : 1 Læså

1977-09-23 : 1 hun Dueodde

1979-04-13 : 1 Hammeren

1980-03-30 : 1 han Rønne Nordstrand
1980-04-05 : 1 Østre Sømark
1980-04-09 : 1 han + 1 hun Rosmandsbæk, Nordskoven
1980-04-11 : 1 hun Raghammer

1981-03-21 : 1 Ådalen
1981-04-04 : 1 rst. Raghammer

1982-03-29 : 1 Hammerodde
1982-05-01 : 1 Sdr. Allé, Rønne
1982-05-10 : 1 Øleå, Sømarken

1987-08-27 : 1 Gudhjem Plantage

1988-04-17 : 1 Hammeren

1990-04-10 : 1 han Hammeren

1994-03-29 : 1 han Rønne Nord
1994-04-03 : 1 han Svaneke Fyr
1994-04-17 : 1 hun Søbo, Saltuna
1994-04-19 : 1 han sy. Randkløvestien
1994-04-20 : 1 han ringmrk. Gudhjem
1994-04-20 : 1 hun Bokul, Gudhjem
1994-04-30 : 1 mulig hørt Ølene

1995-03-25 : 1 sy. Nordskoven, Rønne
1995-04-08 : 1 sy. Dansk Familiecamping, Dueodde
1995-04-16 : 1 ringmrk. Gudhjem

1996-04-18 : 1 han ringmrk. Bokul, Gudhjem
1996-04-25 : 1 hun Bokul, Gudhjem
1996-04-25 : 1 sy. Rømersvej, Ølene. Hørtes frem til d. 05/05!

1998-03-28 : 1 Dueodde
1998-05-09 : 1 sy. Bialitevejen, Tingsted
1998-10-05 : 1 hun Hammeren

1999-03-27 : 1 Langebjerg
1999-03-27 : 2 Bastemose. Tydligvis 1 par. Men ikke set/hørt siden.
1999-03-28 : 1 Hammersholm
1999-04-07 : 1 sy. Almegårdsskoven

2000-05-04 : 1 rst. (småsyngende) i fyrhaven, Hammerodde

2001-04-01 : 1 Galløkken
2001-04-02 : 1 Dueodde
2001-04-13 : 1 Hammeren
2001-04-14 : 2-3 sy. Bastemose. Hørtes også d. 16/04
2001-04-19 : 2-3 sy. Stampevej, Rønne Plantage
2001-05-12 : 1 sy. Bastemose. Også d. 13/05 (sikkert en genganger)
2001-05-26 : 1 sy. Stakkelemose
2001-10-11 : 1 Rønne
2001-10-18 : 1 Arnager Havn

2002-03-28 : 1 sy. Baggeå
2002-03-28 : 1 sy. Bastemose
2002-03-30 : 1 sy. Askelundsvej, Listed
2002-04-02 : 1 sy. Bagå frem til d. 09/04
2002-04-09 : 1 sy. Batsemose
2002-04-14 : 1 sy. Ravnekær
2002-05-03 : 2 Fyrvej, Dueodde
2002-10-14 : 1 Svaneke Vandrerhjem
2002-10-15 : 1 Baunet, Nørremark
2002-10-16 : 1 500 m vest for campingpladsen
2002-10-19 : 1 Gråmyr, Gudhjem
2002-10-19 : 1 Hammeren
2002-10-19 : 1 sy. Hammerodde
2002-11-13 : 2 Raghammer
2002-12-21 : 1 Rønne Plantage

2003-03-27 : 1 Slotslyngen
2003-04-28 : 3 sy. Rønne Plantage

2004-04-05 : 1 han fou. Hasle Lystskov
2004-04-07 : 1 hun fou. Langebjerg
2004-04-09 : 1 sy. Rønne Plantage
2004-05-02 : 1 Hotel Fredensborg
2004-05-16 : 1 sy. Ringebakker
2004-05-29 : 1 sy. Rønne Plantage (samme som 04/09 ?)
2004-05-30 : 1 sy. Sorthat
2004-06-03 : 1 sy. Ringebakker
2004-07-17 : 1 sy. Ringebakker (samme?)
2004-09-17 : 1 kaldende Nexø Sydstrand

2005-10-18 : 1 Nexø havn - udfyldningsområdet

2006-04-08 : 1 sy. Ølene ved sydlige fugletårn
2006-04-08 : 1 fou. Strandvejen ved Fredensborg, Rønne
2006-04-09 : 1 rst. Svaneke Nordskov
2006-04-14 : 1 sy. Raghammer
2006-05-17 : 1 sy. Hasle Klinkerskov
2006-05-27 : 1 sy. Paradisbakkerne
2006-10-15 : 1 rst. Hammeren
2006-10-16 : 1 rst. Raghammer

2007-03-10 : 1 rst. Bagå
2007-03-13 : 1 sy. Svenskehavn
2007-03-26 : 1 Galløkken
2007-03-31 : 1 sy. Svaneke Kirkegård
2007-04-21 : 1 sy. Hasle Klinkerskov
2007-04-22 : 1 sy. Bagå
2007-10-19 : 1 rst. Raghammer

2008-03-28 : 1 fou. Bastemose
2008-04-03 : 1 sy. Bagå
2008-04-03 : 1 sy. Nexø Sydstrand
2008-04-03 : 1 sy. Møllenakke, Svaneke
2008-04-07 : 1 sy. Halleklipper
2008-04-07 : 1 sy. Sose Odde
2008-04-09 : 1 sy. Galløkken
2008-04-09 : 1 sy. Ankermyr
2008-04-10 : 1 sy. Kløvedal
2008-05-11 : 1 sy. Slotslyngen
2008-05-12 : 1 sy. Stakkelmose
2008-05-14 : 1 sy. Galløkken
2008-05-23 : 1 sy. Bagå
2008-06-21 : 1 sy. Blykobbe Plantage
2008-09-22 : 1 rst. Strandvejen 113, Rønne
2008-09-23 : 1 rst. Rønne
2008-10-15 : 1 rst. Dueodde

2009-04-05 : 1 rst. Galløkken
2009-04-08 : 1 rst. kortvarigt i Årsdale
2009-04-09 : 1 sy. Bagå
2009-04-11 : 1 rst. Galløkken
2009-09-29 : 1 rst. Rønne på Eilifs matrikkel

2010-01-16 : 1 fou. Tangvej lige ved transformatoren, Dueodde
2010-03-25 : 1 rst. Hammeren
2010-03-26 : 1 rst. Sdr. Årsdalevej 8, Årsdale kl. 07.35
2010-03-26 : 1 fou. og sy., 200 m vest for Strandvejen 65, Galløkken, Rønne
2010-04-06 : 1 sy. Hammeren
2010-04-06 : 1 sy. Levka
2010-04-07 : 1 sy. ved Loklippen øst for Springbakkehus
2010-04-10 : 1 sy., V for Strandvejen 69, Galløkken
2010-04-19 : 1 sy. Bagå
2010-04-20 : 1 set og hørt kalde Bastemose
2010-05-04 : 1 sy. Levka
2010-05-09 : 1 sy. Levka
2010-05-22 : 1 han rst.. Hammeren mellem fyret og Salomons Kapel
2010-08-29 : 1 rst. Bagå

2011-05-18 : 1 sy. Bygaden, Åkirkeby Plantage
2011-10-02 : 1 rst., Dueodde 100 m syd for kiosken
2011-10-27 : 1 rst. Svaneke Fyr

2012-04-13 : 2 sy. og set ved rokkestenen i Paradisbakkerne
2012-04-14 : 1 sy. Bagå. Stadig på plads d. 15/04
2012-04-15 : 1 rst. Dueodde
2012-04-23 : 1 sy. Dalegårdsbruddet
2012-05-19 : 1 rst. Onsbækken
2012-06-17 : 1 sy. Krogegårdsvej 2, Poulsker
2012-09-24 : 1 rst. i klitterne, Dueodde

2013-04-16 : 1 rst. Årsdale
2013-04-16 : 1 rst. Hammeren
2013-04-16 : 1 han fou. Østre Sømark ved Boesgård
2013-04-17 : 1 rst. Årsdale
2013-04-17 : 1 hun rst. Grisby ved Rønne Plantage
2013-04-17 : 1 sy. Bagå. Hørst sidst d. 16/06
2013-04-17 : 2 sy. Hundsemyre
2013-04-18 : 1 sy. Onsbæk Plantage
2013-04-19 : 1 rst. Årsdale
2013-04-22 : 1 sy. Onsbæk Plantage
2013-04-23 : 1 sy. Levka
2013-04-28 : 1 sy. Rønne Plantage
2013-05-03 : 1 sy. Blykobbe Plantage mellem Haslevej og efterskolen
2013-05-17 : 1 sy. ved Hesteløkken, Bastemose
2013-05-20 : 1 sy. Raghammer
2013-06-09 : 1 sy. Ved Bethesda, Dueodde
2013-06-13 : 1 sy. Levkavej lige vest for Strandvejen, Levka. Sidst hørt d. 20/06
2013-06-21 : 1 sy. Vestermarie Plantage Midt på Galgebakkevej
2012-07-04 : 1 sy. Vestre Sømark
2013-08-17 : 1 rst. Holmeskov
2013-09-12 : 1 rst. Hammeren
2013-10-15 : 1 rst. Sdr. Årsdalevej 8, Årsdale
2013-10-22 : 1 rst. Galløkken

2014-03-23 : 1 rst. Galløkken
2014-03-24 : 1 han rst. Stampen
2014-03-25 : 1 sy. Bagå på CAN´s matrikel
2014-03-26 : 1 han fou. i pilekrat ved landevejen, Bastemose
2014-03-27 : 1 rst. ved Dueodde Familiecamping
2014-03-27 : 1 sy. Bagå
2014-03-29 : 1 sy. Teglkås i skoven langs stien nord for Gines Minde
2014-04-11 : 1 sy. 500 m Ø for Chr. Xs vej, Almindingen
2014-04-15 : 1 sy. Bagå
2014-04-15 : 1 sy. Loftgårdsskoven 20, Strandmarken
2014-04-16 : 1 rst. ved Hammerodde fyr
2014-04-20 : 1 sy. Dueodde
2014-06-04 : 1 sy. i skoven øst for Raghammer
2014-06-12 : 1 sy. 150 m øst for Hullebæk, Raghammer. Sidst hørt d. 23/06
2014-07-18 : 1 sy. Bagå - samme sted som i slutningen af marts og midt april (CAN)
2014-10-13 : 1 rst. Odden vej ved Bro Odde
2014-10-19 : 1 rst. Ferskesø ved rørskovsområdet sydvest for søen
2014-10-27 : 1 han fou. Snogebæk (på Mys græsplæne)

2015-04-09 : 1 sy. 50 m nord for Havvej i granbevoksning, Sorthat
2015-04-10 : 2 fou. ved kysten ved lufthavnen
2015-04-11 : 1 rst. Vestre Sømarksvej
2015-04-11 : 1 + 3 rst., Vestre Sømark (bevægede sig enkeltvis gennem området)
2015-04-12 : 1 sy. Baunevej, Vestre Sømark
2015-04-13 : 1 sy. sydøst for Paradis, Hullehavn
2015-04-14 : 1 sy. Bagå det meste af dagen ved Nyker Strandvej x Bagå
2015-04-17 : 1 sy. Sandvig
2015-04-18 : 1 sy. Nexø Sydstrand mellem landevejen og cykelstien
2015-04-20 : 1 sy. Levka. Sidst hørt d. 01/05
2015-04-23 : 1 sy. ved Familicamping/Vandrehjem, Dueodde
2015-05-01 : 1 sy. Døndalen
2015-05-02 : 1 sy. Døndalen
2015-05-06 : 2 sy. Raghammer
2015-07-10 : 1 sy. Sorthat
2015-10-12 : 1 rst. Svaneke Fyr

2016-xx-xx : Alle obs af Rødtoppet Fuglekonge fra Dofbasen for 2016

2017-xx-xx-: Alle obs af Rødtoppet Fuglekonge fra Dofbasen for 2017

2018-xx-xx : Alle obs af Rødtoppet Fuglekonge fra Dofbasen for 2108

2019-xx-xx : Alle obs af Rødtoppet Fuglekonge fra Dofbasen for 2019

2020-xx-xx : Alle obs af Rødtoppet Fuglekonge fra Dofbasen for 2020

2021-xx-xx : Alle obs af Rødtoppet Fuglekonge fra Dofbasen for 2021

 

Sitemap