Rovfugle

Hvepsevåge, Sort Glente, Rød Glente, Blå Kærhøg, Steppehøg, Hedehøg, Duehøg, Spurvehøg, Musvåge, Fjeldvåge, Kongeørn, Fiskeørn, Tårnfalk, Aftenfalk, Lærkefalk, Lannerfalk

 

Hvepsevåge (Pernis apivorus)

1959-05-27 : 360 trk. Hammeren

1991-05-24 : 55 trk. Hammeren

2001-09-23 : 67 trk. Dueodde

2011-09-15 : 54 trk. Dueodde

 

Sort Glente (Milvus migrans) - udgik af SU fra 1971

2014-10-04 : 3 Ø Dueodde

2016-09-23 : 3 of. Dueodde

2021-10-07 : 6 trk./tf. Dueodde

 

Rød Glente (Milvus milvus)

2008-09-26 : 28 rst. på en nypløjet mark lige nord for Vallehus

2015-11-19 : 28 til natterast i skoven mellem Tornbygård og Hoglebjerg

2021-05-09 : 23 N Hammeren

 

Blå Kærhøg (Circus cyaneus)

1992-10-18 : 19 til overnatning i Ølene

2001-01-31 : 17 til overnatning i Ølene
2001-02-19 : 17 til overnatning i Ølene

 

Steppehøg (Circus macrourus)

2001-09-16 : 1 rst. Poulsker

2003-05-16 : 1 ad. hun N, Nexø Sydstrand

2009-09-06 : 1 ad. han kl. 19.15-19.30, Ølene

2010-09-12 : 1 1k SØ kl. 12.05-12.12 Dueodde

2011-05-03 : 1 3k han SØ Nexø. Fuglen blev opdaget fra min bil, og blev observeret i 3-4min, mens den trak SØ. Mit første indtryk var en meget lys og let kærhøg som hurtigt blev omdøbt til Steppehøg han. Fuglen som i hele obs. perioden blev mobbet af en stormmåge, havde "let" kærhøge flugt som var knap så "hoppende" og "JoJo" aktig som hedehøg han kan være. Fuglen havde spids/tynd/slank hale og tydelig bred arm i forhold til spids "falkeaktig" hånd, dette sås tydeligt i flugten og når fuglen forsøgte at undvige mågens tilnærmelser. Undersiden lys med tydelig kontrast til de mørke kileformede vingespidser. Oversiden mørkere end undersiden og ikke så "ren" i farven men mere grumset/spættet og uden særlig kontrast til de mørkere vingespidser. For bryst og hoved virkede mørkt i forhold til den lysere underside og ikke lyst/ensfarvet som det kan ses hos gamle hanner. Korteste obs afstand ca. 10-15 meter. Fugle blev opdaget fra min bil og da fuglen var tættest på blev den observeret uden kikkert, denne blev dog hurtigt fisket frem fra hanske rummet:-)Da fuglen var ude af syne forsøgte jeg at køre efter den for at finde den igen desværre uden held. En meget fin og typisk Steppehøg han formodentlig en 3K fugl grundet den "grumsede" overside og det mørke forparti (MOS).
2011-05-10 : 1 2k/hun? trk.V (indtrækkende fra havet) eftermiddag, Årsdale
2011-05-13 : 1 2k of. Hammeren (foto i Dofbasen og herunder)
2011-08-20 : 1 han 2k rst, derefter Ø, Vallensgård Mose (Lys, næsten hvid, underside med smalle vingespidser med sort kile og svagt brunligt hovede, overside brunlig med ikke specielt synlig hvid overgump og stribet hale. Blev først taget for en falk med de spidse vinger og den lette flugt; manøvrerede elegant i den ret kraftige vind uden særlig mange aktive vingeslag. Den opholdt sig tilsyneladende i et træ neden for skrænten ved regnvandssøen øst for Vallensgårdsmose. Herfra tog den flere ture ud over landskabet. Da Havørnen dukkede op fløj den op og mobbede ørnen, tog højde, passerede tæt forbi min position på klippeskrænten, og forlod området i østlig retning over landevejen til Åkirkeby, måske mod Svinemose eller Ølene (JMM).
2011-08-21 : 1 ad. han of. Rømersvej, Ølene - Kun set kort, kom snigende under horisonthøjde. Sandgrå rug og vinger med kun lidt sort på spidserne. Ikke hvis overgump, meget lidt kontrast, ingen mørk bagkant på vingerne eller sort vingebånd. Helt lys undersiede (MTK).
2011-08-31 : 1 1k SSV kl. 10.18 - Lå først over skoven ved NATO sammen med en rød glente - 5 min. senere kom den lavt trækkende ud over klitterne ca. 100 m fra mig - blev set i håndkikkert/teleskop: lysorange underside, halskrave i kontrast til mørke halssider, virkede mere robust end Hedehøg med bred arm og kort hånd der bevirkede en maskinmæssig og stiv flugt. Forsvandt lavt ud over havet (OLJ).
2011-09-19 : 1 1k S kl. 10.55-11.00 - steppehøgen kom lavt mellem klitterne , og var svær at følge selvom den var tæt på. Fik set den ustribede underside fint og da fuglen kom ud over stranden og lyset var godt et kort øjeblik kunne mørk halsring og lys krave erkendes (OLJ + SSN)

2012-05-04 : 1 2k indtr. Svaneke kl. 12.30
2012-08-20 : 1 ad. han, Raghammer

2013-05-06 : 1 2k N Salomons Kapel
2013-05-17 : 1 subad. hun rst.
2013-05-18 : 1 subad. hun rst. - sikkert samme fugl som d. 17/05

2014-06-12 : 1 ad. han fou. Muradamsvej

2015-09-17 : 1 1k V Dueodde
2015-09-28 : 1 1k trk. Dueodde

2016-08-22 : 1 1k fou. ved Årsdalevang
2016-09-19 : 1 1k+ V Rø

2017-04-10 : 1 han 3k+ of., Årsdalevang
2017-04-25 : 1 ungfugl rst. Ølene
2017-05-19 : 1 hun 3k+ fou., Ringeby
2017-09-10 : 1 ad. hun fou., Rø Plantage

2018-09-17 : 1 1k of. Dueodde
2018-09-18 : 1 1k of. Kærgårdstårnet

2019-05-03 : 1 2k fou. Kærgårds Mose
2019-09-19 : 1 1k trk. Dueodde

2020-04-20 : 1 NV Hammeren
2020-05-03 : 1 2k han fou. Raghammer. Blev også set d. 04/05

2021-xx-xx : Alle obs af Steppehøg fra Dofbasen for 2021

Steppehøg 2k, Hammeren d. 13/05-2011 - Johanna M. Hartmann

Steppehøg, Hammeren d. 13/05-2011 - Johanne M. Hartmann

 

Hedehøg (Circus pygargus)

1982-05-06 : 1 han + 1 hun Ø, Hammeren

1993-05-02 : 1 han + 1 hun N Hammeren
1993-05-12 : 1 hun Ø + 1 hun tf. Hammeren
1993-05-14 : 2 trk. Hammeren
1993-xx-xx : 1 yngleforsøg. Hunnen rugede, men ingen klækning

2004 - 2017 : Alle obs af Hedehøg fra Dofbasen for perioden 2004-2017

2018-04-28 : 1 ad. han rst. Ølene
2018-05-06 : 1 hun of. Bastemose
2018-05-08 : 1 ad. hun fou. Tornby
2018-05-10 : 1 hun fou. Limensgade
2018-05-11 : 1 ad. hun fou. Limensgade
2018-05-11 : 1 ad. hun fou. Boderne
2018-09-03 : 1 ad. han fou. Limensgade

2019-08-28 : 1 ad. han of. Poulsker

2020-05-24 : 1 2k+ hunfarvet fou. Bodilsker
2020-05-26 : 1 2k+ hunfarvet fou. Bastemose (nok samme fugl)
2020-06-02 : 1 2k+ hunfarvet fou. Listed (nok samme fugl)
2020-07-22 : 1 fou. Udkær

2021-05-13 : 1 ad. han fou. over mark nord for Brændesgårdshaven
3031-05-30 : 1 hunfarvet trk. Hammerhavn
2021-08-21 : 1 of. Udkær
2021-09-22 : 1 1k trk. Dueodde

 

Duehøg (Accipiter gentilis)

1991-04-05 : 28 trk., Hammeren
1991-04-07 : 36 trk., Hammeren

1993-03-25 : 37 trk. Hammeren
1993-04-20 : 39 trk. Hammeren

 

Spurvehøg (Accipiter nisus)

1993-10-10 : 400 trk. Dueodde

2000-09-23 : 390 trk. Dueodde. I alt trak 3.100 ved Dueodde i sep./okt.
2000-09-30 : 442 trk. Dueodde

2001-10-24 : 385 trk. Dueodde

2005-09-26 : 436 trk. Dueodde

2008-09-15 : 535 SØ Dueodde

 

Musvåge (Buteo buteo)

1992-03-08 : 285 trk. Hammeren. I alt 1.424 N Hammeren i foråret. Hovedtrækket fandt sted i marts.

1993-03-25 : 545 trk. Hammeren

2006-10-14 : 580 trækforsøgene Dueodde - Forsøgte udtræk mod: Syd. I løbet af eftermiddagen. var de mange musvåger havnet ved Dueodde. Forsøgte flere gange udtræk, men opgav og trak sluttelig mod: Øst. Største skrue på godt 400 ex. Imponerende. (HLL).

2010-10-12 : 370 S Dueodde - Trækket i fuld gang ved ankomst! Desværre ingen på obsposten! Antallet er et absolut minimum. Det var til tider svært at holde styr på, dels filmede jeg, og dels returnerede store flokke samtidig med nye trak frem. Mindst 125 ex i en enkelt skrue. Jeg har aldrig oplevet så inensivt et vågetræk på BH før. Det hele var overstået ved middagstid - ikke en musvåge i baglandet! Det duftede lidt af Falsterbo - så længe det varede! (Lou).

 

Fjeldvåge (Buteo lagopus)

1977-10-16 : 620 S Dueodde. 1.390 S Dueodde i perioden 02/10-06/11

1978-10-xx : 1.151 trk. Dueodde fra d. 17/10-19/10

1982-10-12 : 347 trk. I alt 1.620 trk. Dueodde fra d. 24/09-17/10

1993-10-10 : 500 trk. Dueodde (90% ad.)

2001-10-24 : 616 trk. Dueodde

2014-10-28 : 485 trk. Dueodde

 

Kongeørn (Aquila chrysaetos) - udgik af SU fra 1972

1975-02-22 : 2 juv. Svinemose

1987-09-19 : 2 trk. Dueodde henholdsvis kl. 08.05 og kl. 08.11

1997-03-15 : 2 imm. N Nexø

2000-06-17 : 2 2k NV Bastemose. Usædvanligt tidspunkt

2005-04-17 : 2 imm. rst. Ølene

2010-04-02 : 3 imm. Bethesdavej, Dueodde - Ej selv set (desværre!). Meddelt af dansk turist bosat i Sverige med stor erfaring med Kongeørne. De tre ørne blev set på tæt hold (via Jesper Møller)

2020-11-01 : 1 1k of. Pedersker

 

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

1987-04-18 : 19 trk., Hammeren

1988-04-12 : 25 trk., Hammeren

 

Tårnfalk (Falco tinnunculus)

2010-09-17 : 112 S, Dueodde

2017-10-04 : 128 S, Dueodde

 

Aftenfalk (Falco vespertinus)

1979-xx-xx : Stor invasion af ungfugle fra d. 18/08-23/09. I alt ca. 100 Aftenfalke blev set i perioden.

2016-05-13 : 16 fou. Bastemose

2019-09-01 : 24 rst. ved udsigtstårnet, Dueodde. De foregående to dage 15-16 ex.

 

Lærkefalk (Falco subbuteo)

1990-10-02 : 15 rst. Rutsker

2001-09-23 : 95 SØ Dueodde. Da vi ankom kl.1515 til Dueodde,mødte vi Per Ketil og Birgitta som var på vej hjem.De havde set 16 Lærkefalke. Da vi startede den "lidt" se obs, trak Lærkefalkene stadig, og i løbet af eftermiddagen kom der flere og flere, på et tidspunkt var der 25 trækkende på en gang. Alle Lærkefalkene kom stille og roligt trækkende fra NV, vi kunne se dem længe før de nåede Dueoode, de fortsatte forbi radartårnet mod SØ i retning at et område imellem Dueodde og Bro Odde, en typisk trækretning i SØ vind. Ingen falke blev set trække tilbage. Ved 1650-tiden var trækket overstået. Hjemme igen, gik jeg på nettet, for at se om der var set Lærkefalke andre steder, men hverken på Bornholm eller i sydsverige var der meldinger om arten. Måske er noget af forklaringen på det, det sene tidspunkt på dagen. De fleste træknørder starter før solopgang, og falder bevistløse om ved middagstid. Medregnet Birgitta´s og Pers 16 stk, så blev det 111 Lærkefalke. Det må en være danmarks rekord. Bemærk også det pæne Hvepsevåge og Spurvehøgetræk! (AMø og ASo). I alt trak 238 i sep. Dueodde

 

Lannerfalk (Falco biarmicus)

1978-xx-xx : 1 ad. hun dræbt. Forelagt og godkendt af SU i 1999. Fuglen blev racebestemt til den sydeuropæiske form ssp. feldeggii. Fuglen blev dræbt med en rive i et hønsehus, hvor den tog for sig af de lokale varer. Fundet skulle være omtalt i Dansk Jagttidende. Skindet befinder sig på Naturhistorisk Museum i Århus. Placeret i kategori D (mulige undslupne fangenskabsfugle).

 

Sitemap