Krognæb (Pinicola enucleator)*

1971-06-06: 2 hanner + 3 hunner, Hundsemyre  (E.J., E.M.)

1967-11-03: 3 fugle iagttaget - 2 hunner + 1 ung han, Rønne (E.J., E.M.)

1954-11-28 : 1 hunfarvet, Robersdale

1921-11-05: 1 skudt, Svaneke. Skulle stå i Svanekes skoles fuglesamling

 

Retur

Sitemap