Kragefugle, Stære

Nøddekrige, Ravn, Stær, Rosenstær

 

Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes)

1978-07-23 : 24 NV Hammeren

1995-xx-xx : 2 mulige ynglepar

1996-xx-xx : 1 ynglepar med mindst 1 unge Rømersvej-Julsbjerg ved Åker + 3 mulige ynglepar andre steder på øen

1999-09-14 : 23 Ø Dueodde
1999-09-21 : 20 rst./trk.? Dueodde
1999-09-23 : 48 SØ Dueodde
1999-09-25 : 25 rst./trk. Dueodde (1 flok)

2000-xx-xx : 2 sikre ynglepar. 1 par i Onsbækskoven med mindst 1 unge og 1 par i Blykobbeskoven med 4 unger + 5 mulige ynglepar

2003-2010 : Alle obs af Nøddekrige fra Dofbasen for perioden 2003-2010

2011-06-03 : 1 of. Hammeren ved Opalsøen

2012-02-29 : 1 død Dueodde

2013-10-14 : 1 of. Lufthavnen

2014-03-10 : 1 rst. ved Vallehus, Dueodde. Sidst set d. 11/03

2015-09-29 : 1 of. Sjelsmyr
2015-10-03 : 1 rst. Hammeren
2015-10-16 : 1 rst. Lufthavnen

2016-12-16 : 1 fou. Rønne (med foto i Dofbasen)
2016-12-29 : 1 of. Skørrebro

2017-10-16 : 1 rst. Raghammer

2018-xx-xx : Alle obs af Nøddekrige fra Dofbasen for 2018

2019-xx-xx : Alle obs af Nøddekrige fra Dofbasen for 2019

2020-04-10 : 2 ad. rst. Boderne-Sose Odde

2021-xx-xx : Alle obs af Nøddekrige fra Dofbasen for 2021

 

Ravn (Corvus corax)

2019-02-10 : 170 rst. Skørrebro, men nok snarere over 200. Fuglene blve fodret.

2020-04-15 : 202 rst. Skørrebro

2021-07-16 : 277 rst. Skørrebro

 

Stær (Sturnus vulgaris)

1980-10-18 : 13.500 trk. Galløkken ifølge "Fugle på Bornholm 1980"

2005-08-29 : 18.000 rst. til overnatning

2006-10-10 : 10.000 rst. Ølene

2013-10-14 : 10.000 rst. Ølene

2016-10-17 : 10.000 rst., derefter trækkende væk til natterast, Nyker

2017-10-02 : 10.000 til natterast, Ølene

 

Rosenstær (Pastor roseus)

2019-05-24 : 1 rst. Valingebjerget ved Rømersvej - Sydvestligste hjørne a Mønstergårds marker. Fløj op fra Rømersvej lige foran/ved siden a bilen sammen med mindre flok stære i nål-området og satte sig i første omgang lavt i en birk højst 10 meter borte, hvor den sad frit fremme med siden til, og hvor jeg nåede å se detaljer i kikkert. Flokken fløj til et træ lidt længere væk, og kort efter ned på en mark med en bræmme med meget lav vegetasjon for å furasjere, men lettede hurtigt og fløj op i træ på sydsiden a vejen, hvor jeg mistede den - (muligvis pga rovfugl/rød glente efterfølgende opdaget over området). Smuk og meget karakteristiske med sine store lyse felter på ryggen og fra brystet med under bugen. Disse lyst beige og kun med svagt rosa skær, men meget iøjnefaldende ikke mindst når den var på vingerne og da den gik på jorden mellem stære. Lang sort nakke-tot hen over ryggen (tyder på adult fugl), og kraftigt kødfarvet næb. - Kameraet lå desværre stadig i tasken, og var svært å få fisket frem og håndtere på grund a bukke-feber. Men feltindtrykket og farverne svarede til følgende billeder på Netfugl: http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=showpicture&picture_id=49081 (John Larsen - Øland 25. maj 2012) og http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=showpicture&picture_id=49490 (Eric Didner - Aserbajdsjan maj 2012). (Hans Fæster)

2020-07-14 : 1 ad. of kl. 20.45 Nexø sammen med en lille flok Stære med kurs mod Balka

 

 

Sitemap