Havfugle

Kap Verdepetrel/Madeirapetrel*, Sule

 

Kap Verdepetrel/Madeirapetrel* (Pterodroma feae/madeira)

2002-10-12 : 1 Gudhjem kl. 17.25-17.30 iagttaget under Felttræf Bornholm 2002.

Følgende sakset fra Nyheder:

Madeirapetrel*/Kap Verdepetrel* ved Gudhjem
Første dag på årets felttræf var præget af kraftig østlig vind og få fugle i det bornholmske landskab. Vi (Morten Heegaard, Michael Køie og undertegnede) havde besøgt Sose strand, Ølene og Bastemose med et magert resultat. Sidst på eftermiddagen checkede vi ind på vandrehjemmet i Gudhjem og havde herefter et par timer at slå ihjel før mørket sænkede sig. Vi besluttede os til at stille os på kysten lige foran vandrehjemmet.

Efter ca. ½ time havde vi set én Havlit og én Fløjlsand (!) og var på vej tilbage til vandrehjemmet, da jeg opdager en Sølvmåge, der jager en mindre fugl med stormfugleflugt. Jeg gør opmærksom på den mystiske fugl, som jeg ikke umiddelbart kan forbinde med noget, jeg har set før. Efter Sølvmågen har opgivet jagten, kommer fuglen noget tættere på den hastigt voksende flok af ornitologer og mystikken breder sig. Hvad vi ser på fuglen, passer ikke med noget, der selv med bedste vilje, burde kunne forekomme på Bornholm. Fuglen var på størrelse med en mindre Skråpe, men adskilte sig i proportionerne ved at have slankere og spidsere vinger samt lidt længere hale. Kroppens underside var hvid og vingeundersiderne var sorte!! Halen virkede lys imod mørke vingeoversider. Flere observatører bemærkede kontrast imellem lyst grålige dækfjer og den mørkere hånd på vingernes overside. I virkeligheden gik der kun ganske kort tid, før slægtsnavnet Pterodroma blev nævnt, men det var først da fuglen, efter ca. 5 min., forsvandt mod NØ, det gik op for de ca. 15 chokerede observatører, at det faktisk var det, der var tale om. Under den efterfølgende tumult konstaterede flere af de tilstedeværende, at det var en af de mest absurde observationer, de havde været med til.

Rasmus Turin

Senere skete følgende:


Madeirapetrel*/Kap Verdepetrel* igen???

Dueodde d. 20. oktober 2002 kl. ca. 16.00

Jeg havde ellers tænkt mig at holde denne observation lidt for mig selv, men jeg er blevet enig med mig selv om at andre måske vil have gavn af, at jeg beskriver de omstændigheder jeg så fuglen under. Mine betænkeligheder går på, at mine erfaringer med stormfugle er ret begrænsede.

Jeg kom gående ude på stranden langs med vandet mod vest, da jeg så fuglen komme flyvende ind fra sydvest næsten lige mod mig. Jeg troede først at det var en stor vader, fordi den fløj i aktiv flugt lige over vandet i en rimelig høj fart. Fuglen havde spidse vinger og tankerne nåede også rundt om rovfugle, men da fuglen kom nærmere blev jeg overbevist om at det var en fugl/fugletype jeg aldrig havde set før. Fuglen blev ved med at flyve mod land og da den kom ind, ca. 100 m fra land og ca. 200 m fra det sted hvor jeg stod, opdagede den et eller andet i vandet og slog op i luften på terne vis og drejede en omgang rundt om sig selv og fortsatte sin direkte flugt ud ad igen, nu i sydlig retning. Yderligere to gange opdagede fuglen et eller andet og lavede den samme vending på helt plane vinger.

Fuglen havde meget lange smalle spidse vinger. Mørk overside/ hoved med en lys hale, jeg kunne ikke se kontrasten mellem det lysere grå og det sorte. Lys underkrop. Iagttagelsen blev gjort i stærkt modlys, hvilket gjorde det svært at skelne farver. Jeg er sikker på at det var en stormfugl, men min egen erfaring begrænser sig til Mallemukker og fugle jeg har set på film.

Ved gennemgang af stormfuglene kan jeg kun få det til en Madeira/ Kap Verde-petrel. Det jeg synes er vigtigt er at hvis den flyver rundt på den måde kan andre måske være heldig at se den. Det går meget stærkt - den kom direkte ind og fløj direkte ud igen.

Jan Riis-Hansen

Genbehandling af Kap Verde/Desertas/Madeirapetrel

Gudhjem-petrellen blev godkendt som det første, danske fund af Kap Verde/Desertas/Madeirapetrel.

Et forekomstmønster begynder at blive tydeligere for dette artskompleks, der kun under ekstremt gode observationsforhold muliggør bestemmelse til art. Observationer i Nordøstatlanten og Kattegat bliver stadig hyppigere, i særdeleshed i efterårsmånederne: Der er nu (t.o.m. 2017) 119 fund fra Irland, 73 fund fra England, fire fra Frankrig, ét fra Holland (Fløjlspetrel ikke udelukket), ét fra Færøerne og fire fund fra Sverige, ligesom vi i Danmark for nylig har godkendt et fund fra Kikhavn i Nordsjælland, 3. oktober 2018. SU har på den baggrund valgt, at genbehandle de tidligere tre danske fund, der har været forelagt udvalget, men var forkastet. SU har i genbehandlingen lagt stor vægt på observationsforholdene. Det vil sige afstand til fuglen, lysforhold og observationstid m.m. Den 12. oktober 2002 blev en ubestemt Kap Verde/Desertas/Madeirapetrel observeret ud for Gudhjem på Bornholm. Observationsforholdene tillod, at såvel undersiden som oversiden kunne beskrives godt. Der var tale om en ret lang observationstid, eftersom fuglen rastede, og der var mange observatører. Fundet blev oprindeligt forkastet, men er altså hermed godkendt som Danmarks første fund. Fundet er også det første for Østersøen, men sjældne havfugle har gennem historien vist, at de kan dukke op på meget overraskende steder. De øvrige danske fund (Helsingør Nordhavn, 12. oktober 2003 og Nørre Lyngvig, 4. oktober 2008) blev ikke godkendt under genbehandlingen, primært på grund af væsentligt dårligere observationsforhold.

 

Sule (Sula bassana)

1978-03-13 : 1 ad. Ø Hammeren

1984-04-02 : 1 ad. SV Hammeren

1996-05-05 : 1 fugl skulle være observeret ved Dueodde. Oplysningen er aldrig blevet verificeret.

2007-04-03 : 1 ad. NØ kl. 08.22 Hammerodde
2007-04-06 : 1 ad. i sdr. Salthammer kl. 12.40 senere Dueodde kl. 14.20-14.50. Må være samme fugl som d. 3. april 2007. Sulen blev fundet døende ved Netto i Nexø d. 7. april 2007.

2008-11-17 : 1 Ø Bokul

2012-03-31 : 1 ad. N kl. 18.15 Årsdale
2012-09-11 : 1 ad. fou. Dueodde
2012-09-14 : 1 ad. fou. Dueodde
2012-09-15 : 1 ad. fou. Dueodde - Vel sommerens Christiansø-joker: Fouragerede lavt over bølgende og ivrigt dykkende ud for sædvanlige trækfugle-obs-post - og jeg kan hilse og sige fra Steffen og Ole at det har den gjort siden tirsdag (HAF). Fuglen set daglig gennem en lænegere periode - sidst set d. 13/10.
2012-10-15 : 1 ad. S Svaneke Fyr-Grisby
2012-12-23 : 1 ad. S Årsdale

2013-02-24 : 1 ad. fou. ude over havet ved Sorthat Odde. Nok fuglen fra Chr. Ø
2013-03-01 . 1 V Dueodde
2013-03-17 : 1 ad. S Årsdale
2013-05-28 : 1 2k fou. ved Årsdale, inden den fløj mod syd
2013-08-04 : 1 ad. fou. Dueodde
2013-09-09 : 1 ad. fou. Dueodde
2013-09-16 : 1 ad. fou. Dueodde
2013-09-17 : 1 ad. fou. Dueodde
2013-09-21 : 1 ad. fou. Dueodde
2013-09-24 : 1 ad. fou. Dueodde
2013-09-26 : 1 ad. rst. Dueodde
2013-09-28 : 1 ad. rst. Dueodde
2013-09-29 : 1 ad.fou. Dueodde
2013-11-14 : 1 ad. rst. ud for Sannes Camping

2014-07-22 : 1 ad. N kl. 16.17 Årsdale
2014-07-27 : 1 ad. N kl. 16.17 Årsdale (samme tid som d. 22/07!)
2014-09-28 : 1 ad. fou. Dueodde
2014-09-30 : 1 ad. fou. Dueodde
2014-10-05 : 1 ad. fou. Dueodde
2014-10-15 : 1 ad. fou. Dueodde

2015-xx-xx : Samtlige obs af Sule fra Dofbasen for 2015

2016-xx-xx : Samtlige obs af Sule fra Dofbasen for 2016

2017-xx-xx : Samtlige obs af Sule fra Dofbasen for 2017

2019-09-21 : 1 Ø Dueodde

2020-06-02 : 1 2k+ rst. Rønne Havn
2020-11-06 : 1 Ø Hammerodde
2020-12-25 : 1 død Dueodde

2021-01-24 : 1 død Gedebak Odde
2021-12-02 : 1 ad. N Årsdale

 

Sitemap