Fluesnappere, Mejser, Træløbere, Pirol

Grå Fluesnapper, Lille Fluesnapper, Hvidhalset Fluesnapper, Broget Fluesnapper, Skægmejse, Sortmejse, Blåmejse, Musvit, Spætmejse, Pungmejse, Pirol

 

Grå Fluesnapper (Muscicapa striata)

1977-05-25 : 80 rst. Blykobbe Plantage

1982-05-24 : 65 rst. Galløkken

1984-05-16 : 62 rst. Hammeren

1996-05-23 : 80 rst. Hammeren

 

Lille Fluesnapper (Ficedula parva) - Udgik af SU 1966

1974-05-19 : 2 sy. Hammeren

1980-09-19 : 2 sy. Galløkken

1982-05-23 : 2-3 sy. Galløkken

1987-06-06 : 2 sy. Vestre Indlæg, Almindingen

1993-05-19 : 2 sy. Gudhjem Plantage

1995-09-17 : Min. 2 ex. Svaneke Fyr-Frenne Odde frem til d. 20/09

1998-09-08 : 2 1k/hunner Gudhjem

2002-08-12 : 2-3 fou. Klinteby
2002-10-20 : 2 1k/hun Askelundsvej, Listed

2006-05-18 : 2 rst. Gudhjem Plantage
2006-08-17 : 2 fou. Svaneke Nordskov

2007-05-17 : 2 rst. Hammeren
2007-05-19 : 2 sy. Gråmyr. 1 fugl sy. d. 20/05

2009-05-20 : 1-2 2k haner sy. Svenskehavn. Næsten 100 % sikkerhed for to fugle.

2012-05-22 : 2 sy. Årsdale-Svenskehavn (1 Rohavn + 1 Svenskehavn)

2013-05-15 : 2 rst./sy. ved skydebanen i Svaneke

2014-05-19 : 3 sy. Hammeren - 1 ad. i Humledal, 1 2k ved Fyrhaven og 1 2k ved campingpladsen (LOU)
2014-08-08 : 2 rst. Rømersminde, Almindingen

 

Hvidhalset Fluesnapper (Ficedula albicollis) - udgik af SU fra 1998

1942-05-29 : 1 han i en have i Rønne

1962-05-13 : 1 han Ferskesø

1969-04-03 : 1 han Gudhjem Plantage
1969-05-02 : 1 han Hundsemyre
1969-05-04 : 1 han Slotslyngen
1969-05-05 : 2 hanner Gudhjem Plantage
1969-05-05 : 1 han Østerlars

1973-05-04 : 1 han Ølene
1973-05-18 : 1 han Hammeren (ikke forelagt SU)

1974-05-08 : 1 Fynegård, Knudsker (ikke forelagt SU)

1978-04-29 : 1 han Skovly (ikke forelagt SU)
1978-05-12 : 1 han Gines Minde (ikke forelagt SU)
1978-05-23 : 1 mulig hun Langebjerg (ikke forelagt SU)

1980-05-06 : 1 han Onsbæk, Rønne

1981-05-09 : 1 han Finnedalen, Hammeren
1981-05-09 : 1 han Nordskovvej, Rønne (ikke forelagt SU)

1982-05-09 : 1 hun rst. Hammeren (forkastet)

1990-05-29 : 1 han Hammeren (ikke forelagt SU)

1991-05-05 : 2 hanner + 1 hun Hammeren (ikke forelagt SU)
1991-05-07 : 1 han ved mødding i Poulsker. Sås frem til d. 11/05. (ikke forelagt SU)
1991-05-10 : 1 han Madseløkke (ikke forelagt SU)
1991-05-10 : 1 han Hammeren (ikke forelagt SU)
1991-08-17 : 1 2k hun Ypnasted (ikke forelagt SU)

1994-04-24 : 1 han Svaneke Fyr (ikke forelagt SU)

1995-05-19 : 1 han sy. Randkløveskov (ikke forelagt SU)
1995-05-19 : 1 han Sandvig (ikke forelagt SU)

1996-05-04 : 2 hanner Hammeren (ikke forelagt SU)
1996-05-04 : 1 ad. han Melsted, Gudhjem. Sås frem til d. 06/05
1996-05-05 : 1 han Hammeren (ikke forelagt SU)
1996-05-05 : 2 ad. hanner + 1 hun Gråmyr, Rø Plantage
1996-05-06 : 1 hun Slotslyngen
1996-05-06 : 1 ad. han Holkadalen, Gudhjem. Sås også d. 07/05
1996-05-09 : 1 ad. han Nexø. Sås også d. 10/05 og d. 12/05

1999-05-02 : 2 hanner Hammeren. 1 han sås d. 04/05
1999-xx-xx : 1 hun Sose. Ingen datoangivelse - kun set i efteråret

2000-05-04 : 1 han i en have Nexø

2001-04-28 : 1 2k Gråmyr
2001-05-15 : 1 sy. Troldsbjerg, Slotslyngen

2002-05-03 : 1 Udkær. Sås også dagen efter d. 04/05
2002-05-05 : 1 han Rønne Ridecenter
2002-05-07 : 1 han Nexø Golfbaner
2002-05-15 : 1 sy. Ringedalen

2003-05-03 : 1 han Gråmyr
2003-05-04 : 1 han Ølene
2003-05-04 : 1 ad. han Gråmyr, Gudhjem
2003-05-11 : 1 han Gråmyr
2003-07-16 : 1 han Ølene

2004-05-19 : 1 hun rst. Svaneke Nordskov kl. 16.15

2006-05-16 : 1 han rst. kortvarigt Blykobbevej, Rønne
2006-05-18 : 2 hanner Gudhjem Plantage

2008-05-04 : 1 han rst. Gråmyr

2009-04-16 : 1 han rst. Almindingen

2010-05-10 : 1 han rst. Galløkken NV Môjan
2010-05-12 : 1 han rst. Galløkken NV Môjan (samme fugl som d. 10. maj?). Sås igen d. 13/05 og d. 15/05

2011-04-24 : 1 han fou. Holmeskov
2011-05-06 : 1 han fou. ved Skæret 12, Snogebæk
2011-05-10 : 1 sy. Krystalsøen

2012-05-01 : 1 han rst. Holmeskov. Stadig på plads d. 02/05
2012-05-07 : 1 han rst. Nylars (Set hele dagen ved Nylars Plejecenter af Vibeke Andersen, Nexø. Fin beskrivelse givet via telefon. MFJ/DOF)

2016-05-03 : 1 fou. Gudhjem
2016-05-08 : 1 sy. Ringebakker
2016-05-10 : 1 sy. Slotslyngen

2017-05-03 : 1 han fou. Galløkken

2019-05-08 : 1 han fou. Gråmyr

2020-05-30 : 1 han rst. Bastemose

 

Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca)

1985-05-06 : 140 rst. Hammeren

1999-05-09 : 110 rst. Galløkken
1999-08-16 : 250 rst. Hammeren

 

Skægmejse (Panurus biarmicus)

1990-10-29 : 1. iagttagelse på Bornholm

1993-10-24 : 20 rst. Svinemose

2008-11-03 : 22 rst. Dueodde

2014-10-28 : 20 fou. Søbæk/Ferskesø

2021-10-29 : 25 rst. Ferskesø

 

Sortmejse (Periparus ater)

1985-09-23 : 380 NV Hammeren

1986-09-18 : 390 trk. Hammeren
1986-10-08 : 420 trk. Hammeren

1997-09-27 : 347 trk. Hammeren

2001-09-23 : 500 trk. Dueodde

2018-09-25 : 330 SV Hammeren

 

Blåmejse (Cyanistes caeruleus)

2012-10-01 : 1719 V Dueodde

 

Musvit (Parus major)

1983-10-10 : 900 SV Hammeren

1985-09-25 : 1.035 NV Hammeren
1985-10-15 : 905 NV Hammeren
1985-10-23 : 630 V Hammeren

1986-10-05 : 530 trk. Hammeren
1986-10-08 : 730 trk. Hammeren

1989-03-27 : 775 trk. Hammeren

2016-10-13 : 2.009 Ø Sose Odde

 

Spætmejse (Sitta europaea)

1995-xx-xx : Nok den mest omtalte fugl i 1995. Der blev set flere stykker af arten. De mest "populære" var utvivlsomt fuglene fra Blykobbeområdet. Her blev fuglen først konstateret d. 17/04 med 1 ex. Den 04/05 var der 1 par, på et tidspunkt 2 hanner + 1 hun, d. 25/07 1 par med 4 juv.
Den tidligste Spætmejse var faktisk hørt og set Kobbeå ved Stavehøl d. 11/04 og lidt senere 1 på Hammeren ved fyret d. 13/04-18/04 (fyrmesteren). Den 16/05 synger 1 ved Prinsens Kilde i Nordskoven, Rønne, ikke langt fra Blykobbeområdet. En radioudsendelse bringer endnu et par stykker frem i dagens lys: I maj 1 hørt Habbedam, Olsker og i september høres 1 flere gange ved Hareløkkerne, Almindingen.
Hvorfor så denne pludselige "masseoptræden"? I efteråret 1994 optrådte Spætmejser på helt utraditionelle lokaliteter i sydøstre Skåne bl.a. ved Sandhammeren. Forekomsterne på Bornholm har nok forbindelse med denne spredning i Skåne.
De bornholmske Spætmejser var af racen Sitta europaea europaea.

1996-01-19 : 2 ved foderbræt Sorthat
1996-03-01 : 1 sy. Ekkodalen (Fuglesangsrenden). Hørtes også d. 08/03 og d. 24/03
1996-03-23 : 1 sy. Hammeren
1996-03-24 : 1 sy. Christianshøj
1996-03-28 : 1 par Blykobbe Plantage. Den 02/05 2 ex., d. 19/06 1 ex.
1996-04-27 : 1 Blykobbevej, Rønne
1996-05-05 : 1 Dueodde frem til d. 09/05
1996-05-14 : 2 sandsynligvis 1 par Døndalen
1996-06-15 : 1 Hestehave ved Borrelyngen
1996-07-15 : 1 Habbedam
1996-09-10 : 1 Habbedam. Dagen efter d. 11/09 2 ex.
1996-09-30 : 1 trk Dueodde sammen med 3 Hvide Vipstjerter!
1996-12-07 : 1 Christianshøj

1997-01-xx : 2 regelmæssigt på foderbræt i jan.-feb. Sorthat
1997-02-12 : 2 Ekkodalen. Den 09/03 1 par, d. 22/03 1 sy. og d. 29/08 1 ex.
1997-03-09 : 1 Christianshøj
1997-05-08 : 1 ved Kobbeåens udløb
1997-05-23 : 1 Åremyre. Sås også d. 24/05 og d. 27/05
1997-07-02 : 1 ynglepar Døndal
1997-07-17 : 1 ad. fodrer 2-3 unger Gamleborg, Almindingen
1997-09-08 : 1 hørt Slotslyngen
1997-09-xx : 1 ses jævnligt i sep.-okt. Sandvig Feriecenter

1998-03-21 : 1 Døndalen. Sås også d. 13/05 og d. 14/06 bl.a. ved redehul
1998-04-01 : 1 Ekkodalen
1998-06-29 : 1 Bastemosehus
1998-11-15 : 1 Kobbeåen

1999-05-22 : 1 Kobbeå
1999-03-01 : 1 Rø Golfbane

2000-08-17 : 1 Tingsted i en blandet mejseflok

2001-01-13 : 1 Blykobbe Plantage 0,5 km syd for Skovly
2001-05-01 : 1 sy. Christianshøj

2002-08-19 : 1 hørt Nordskovvej, Rønne
2002-10-14 : 1 hørt Kirkegården, Nexø
2002-10-14 : 1 hørt Lyngtotten

2003-02-11 : 1 hørt Hammersøen

2007-08-07 : 3 Almindingen. Der er ikke yderligere oplysninger i Dofbasen. Observationen bør forkastes, indtil yderligere oplysninger foreligger.

2008-03-09 : 1 ka. ved Nordskovens Capimg, Nørrekås
2008-06-16 : 1 sy. Hammeren

2010-04-28 : 1 rst. Boderne-Risegård - I går morges og i dag til morgen observerede Sven-Erik Jensen en Spætmejse i sin havehæk. Den er ikke set på Bornholm siden 11 02 03. Pgl. er en meget habil ornitolog, og der er jo heller ikke så meget at tage fejl af med denne art. Han vil holde øje med fuglen, hvis den forbliver i området. Denne observation er indtastet for pgl., idet jeg endnu ikke har set omhandlede Spætmejse (ESB).
2010-08-01 : 2 fou. Ølene (ingen kommentarer i øvrigt (SEJ))
2010-11-10 : 1 rst. Nexø - Oplyst af Sven-Erik Jensen, Stangegård. Sad i gammelt kirsebærtræ i haven. (BORN ved CAn)

2019-xx-xx : Alle obs af Spætmejse fra Dofbasen for 2019

 

Pungmejse (Remiz pendulinus) - udgik af SU fra 1983

1964-04-24 : 1 Hundsemyre. Sås også d. 25/04

1965-05-xx : 1 ynglepar - Danmarks første i nyere tid (dog siger nogle kilder, at der ynglede et par nord for København i 1964). Opdagelsen af reden skete så sent, at ungerne var ved at være flyvefærdige (d. 19/05).

1967-04-23 : 1 ynglepar. Ses senere med unger. Sidst set d. 09/07

1984-xx-xx : Yngel på tre lokaliteter??

1986-11-xx : En rede fundet i en bornholmsk mose bygget samme år

1988-05-23 : 1 par med færdigbygget rede Vognsø, Sdr. Lyngvej. D. 03/06 sandsynligvis med unger
1988-05-17 : 1 han byggende rede i Bastemose. Ingen hun konstateret. Sås sidst d. 07/06

1989-05-26 : 2 Bastemose. Sås frem til d. 28/05. En ufuldstændig rede fundet, men ingen tegn på ynglen.
1989-06-07 : 2 hanner + 1 hun Vallensgård Mose
1989-06-xx : 1 par i Svinemose
1989-08-31 : 1 juv. Hammeren

1990-04-18 : 3 heraf 1 ringmrk. Rø Plantage
1990-04-21 : 4 Vallensgård Mose. D. 13/05 1 ex., d. 06/06 min. 5 ex.
1990-05-02 : 2 trk. gennem en have ved Lille Almegårdsvej, Rønne
1990-05-05 : 1 Bastemose. I resten af maj min. 2 fugle. D. 02/06 og d. 05/06 1 fugl
1990-05-xx : 2 (min.) i Svinemose i maj/juni

1991-xx-xx : 1 fugl (1 par?) byggede rede i Dammegårdsmosen, Klemensker. Ukendt yngleresultat

1993-05-17 : 2 Spellingemose. D. 04/06 2 fugle, d. 05/06 1 sy. ved en ufuldstændig rede. D. 01/08 samme rede set uden indgangsrør. Ingen ynglesucces dette år.
1993-05-24 : 1 redebyggende han i Vallensgård Mose. Reden blev aldrig færddiggjort.

1994-04-29 : 1 par Spellingemose. D. 30/04 1 fugl. D. 06/05 1 sy. ved ufuldstændig rede. Ynglen blev aldrig konstateret.
1994-05-14 : 2 hørt samtidig. Ikke hørt eller set senere

1995-04-10 : 2 trk. Hammeren
1995-04-30 : 1 par redebyggende fugle Spellingemose. D. 01/05 1, d. 02/05 1 par, d. 27/05 1. Rede med ufuldstændigt indgangsrør fundet senere.
1995-04-25 : 1 par Hundsemyre. D. 24/05 1 hørt. Evt. rede ikke fundet.
1995-05-27 : 1 Bastemose kun denne ene gang

1996-05-13 : 1 kaldende Bastemose

1997-04-28 : 1 han + 2 hunner fou. i dunhammere i Hundsemyre

2000-04-15 : 1 hørt Bastemose
2000-04-30 : 2 fou. Hundsemyre

2001-04-16 : 1 redebyggende fugl fra en moserne. Den blev ikke senere genfundet.

2002-04-09 : 1 Bastemose
2002-06-01 : 1 hun fou. Bastemose

2003-04-22 : 1 hørt Bastemose
2003-04-22 : 1 kaldende Spellinge Mose
2003-04-28 : 1 han Bastemose
2003-05-07 : 1 ufuldstændig rede fundet på en lokalitet på Bornholm
2003-05-18 : 1 Bastemose. Også set d. 23/05, 27/05, 28/05, 29/05
2003-06-12 : 1 Spellinge Mose

2004-04-09 : 1 han ivrigt kaldende ved Gåsemyr
2004-04-13 : 1 hørt Bastemose. Hørt igen d. 07/05 og d. 10/05

2005-04-08 : 1 hørt Ølene ved det nordlige tårn
2005-04-15 : 1 hørt Bastemose
2005-05-03 : 1 hørt Hundsemyre

2006-04-19 : 1 ka. ved fugletårnet
2006-05-05 : 1 fou. Bastemose
2006-05-06 : 2 redebyggende Bastemose. Reden senere opgivet.
2006-05-12 : 1 hørt Ølene
2006-05-13 : 2 Hundsemyre
2006-05-13 : 1 hørt Spellinge Mose
2006-05-28 : 1 sy. Bastemose
2006-10-09 : 6 1k tf. Galløkken

2007-04-27 : 1 ka. Ølene
2007-05-07 : 1 of. Bastemose ved fugletårnet. Hørt og set flere gang frem til d. 25/06
2007-05-18 : 2 i færd med at bygge en næsten færdig rede med indgangsrør

2008-09-27 : 1 rst. Årsdale

2011-04-28 : 1 rst. - Ivrigt kaldende - plukkende materiale i piletræer. Vanskellig at registrere og i område med adgangsforbud!
2011-05-12 : 2 ka. Hundsemyre

2012-05-14 : 2 TH Hundsemyre
2012-05-20 : 1 TH Ringebakker
2012-06-10 : 2 rst. Hundsemyre
2012-06-21 : Næsten fuldendt rede - hullet vendte desværre væk så man ikke kunne se om reden havde 'tud' på
2012-10-05 : 3 1k rst. Nexø Sydstrand - Hørte først 1 kalde, senere 2 og så så 3 fouragere i rørene lidt syd for skydehuset. Bornholmske? Ikke usandsynligt (HTø).

2013-05-18 : Hanrede uden rør, Vallensgård Mose
2013-04-30 : 1 sy. Hundsemyre

2014-04-12 : 1 hørt kaldende Spellinge Mose
2014-05-20 : 1 redebyggende fygl Vallensgård Mose
2014-05-21 : 1 ka. Bastemose (ikke set)
2014-05-23 : 1 rst. Hammeren
2014-06-02 : 3 rst Spellingemose
2014-06-06 : 2 rst. Bastemose
2014-06-07 : 1 rst. Bastemose
2012-11-21 : 1 maltrakteret rede fundet på vestsiden af Spellinge Mose, hvor den tidligere har ynglet

2015-05-06 : 1 indsamlende redemateriale, Hundsemyre
2015-08-09 : 3 rst. Spellinge Mose

2016-xx-xx : Alle obs af Pungmejse fra Dofbasen for 2016

2017-xx-xx : Alle obs af Pungmejse fra Dofbasen for 2017

2019-xx-xx : Alle obs af Pungmejse fra Dofbasen for 2019

2020-05-12 : 1 rst. Hundsemyre

 

Pirol (Oriolus oriolus)

1929-xx-xx : 1 par ved Dueodde hele sommeren

1940-xx-xx : Skulle være set med unger ved Onsbæk

1955-05-10 : 1 Østermarie

1961-05-28 : 1 Rønne og følgende dage
1961-06-21 : Skulle være set ved rede i Snogebæk. Sås frem til d. 24/06

1964-06-25 : 1 Rø frem til d. 27/06

1968-05-21 : 1 Østerlars
1968-06-xx : 1 Hundsemyre pri. juni

1969-05-26 : 1 Ekkodalen

1970-05-27 : 1 Ekkodalen

1974-05-11 : 1 Paradisbakkerne
1974-05-19 : 1 han Hammeren
1974-05-25 : 1 Kløven, Rø
1974-06-01 : 1 han Blemmelyng
1974-06-09 : 1 Hammeren

1975-05-24 : 2 hanner Hammeren

1976-05-27 : 1 Rø Plantage
1976-06-04 : 1 sy. Tranhøj, Olsker
1976-06-10 : 1 sy. Anhøj
1976-06-22 : 1 sy. Anhøj (samme?)
1976-06-22 : 1 sy. Hammeren

1977-05-05 : 1 han Årsballe
1977-06-07 : 1 sy. Hasle Lystskov
1977-06-08 : 2 sy. Hasle Lystskov

1978-05-13 : 1 hun Rutsker Højlyng
1978-05-27 : 1 han Snogebæk
1978-06-01 : 1 sy. Hammeren
1978-06-01 : 1 hunfarvet Hundsemyre

1979-05-22 : 1 Gartnervangen, Rønne
1979-06-xx : 1 sy. pri. juni Melsted
1979-06-06 : 1 hørt Øleå
1979-06-18 : 1 han Vallensgård Mose

1980-05-28 : 1 Østre Sømark
1980-05-29 : 5 Galløkken. D. 30/05: 6 ex., d. 31/05: 2 ex. og d. 01/06: 1 ex.
1980-06-21 : 1 Raghammer
1980-06-22 : 1 hørt Riseskoven, Saltuna

1981-05-10 : 1 Hammeren
1981-05-19 : 1 Munkegård
1981-05-27 : 1 sy. Olsker frem til d. 06/06
1981-06-14 : 1 sy. Hundsemyre

1982-xx-xx : 21 ex. set over hele øen i forårsperioden fra d. 23/05-16/06
1982-07-19 : 1 juv. Hammerslet, Svaneke. Sandsynligvis resultatet af et ynglepar.

1983-05-31 : 1 han N Hammeren

1984-05-11 : 1 Østre Sømark
1984-07-09 : 1 2k han sy. Hammeren

1986-05-27 : 1 hørt Østre Sømark
1986-06-07 : 1 sy. Rønne Sygehus

1987-05-18 : 1 Hammern
1987-05-19 : 1 sy. Hammeren
1987-05-31 : 1 sy. Hammeren
1987-06-03 : 1 Øster Sømark
1987-06-05 : 1 Snogebæk

1989-06-05 : 1 sy. Lille Almegårdsvej, Rønne
1989-06-xx : Rygter om et par på Hammeren pri. juni

1990-06-01 : 1 Hammeren
1990-06-12 : 1 juv. han Snogebæk

1991-05-11 : 1 Hammeren
1991-05-29 : 1 Hammeren
1991-06-24 : 1 Hammeren
1991-06-20 : 1 Snogebæk
1991-06-22 : 1 sy. Gudhjem Plantage

1992-05-21 : 2 Hammeren
1992-05 22 : 1 sy. Gudhjem Plantage
1992-05-22 : 1 sandsynlig hørt Sjælsmyr, Rønne Plantage
1992-05-23 : 1 Hammeren
1992-05-23 : 1 Snogebæk
1992-05-24 : 1 NØ Snogebæk (samme fugl?)
1992-05-24 : 2 Hammeren
1992-05-26 : 1 Hammeren (sandsynligvis gengangere fra Hammeren)

1993-05-15 : 1 Christianshøj
1993-05-21 : 1 han Sømarken
1993-05-30 : 1 Hammeren

1994-05-14 : 1 sy. Ølene
1994-06-14 : 1 sy. Gudhjem Plantage frem til d. 16/06
1994-09-08 : 1 ad. han Ølene

1995-05-12 : 1 sy. Gudhjem Plantage
1995-05-23 : 1 sy. Frenne Mark
1995-05-24 : 1 sy. Hammeren
1995-05-28 : 1 sy. i bøgeskoven, Bastemose
1995-05-29 : 1 sy. ivrigt Krogegård, Stavngårdmose frem til d. 04/06
1995-05-30 : 2 2k han/hun Frenne Mark. D. 05/06 1 2k han sy. og d. 12/06 1 hørt
1995-05-30 : 2 - den ene sy. Paradisbakkerne
1995-06-03 : 1 Salthammer
1995-06-10 : 1 sy. Østerlars

1996-05-08 : 1 ad. han død Galløkken
1996-05-26 : 1 sy. Sjelsmyr, Rønne Plantage
1996-06-04 : 1 sy. Habbedam, Olsker

1997-05-16 : 1 sy. Knappegård, Ibsker
1997-06-05 : 1 Knappegård, Ibsker. Måske samme individ som d. 16/05-97. Ifølge gårdejer Finn Hansen skulle fuglen have ynglet på lokaliteten i 1996!
1997-05-22 : 1 sy. Nordskovvej/Nordskoven, Rønne. Sandsynligvis samme fugl hørt d. 05/06
1997-05-22 : 1 sy. Habbedam, Olsker
1997-06-04 : 1 sy. syd for Stavehøl, Kobbeå
1997-06-05 : 1 Røstedvej, Rø
1997-06-06 : 1 sy. Nørregård ved Rutsker Højlyng
1997-07-01 : 1 sy. Troldsbjerg, Slotslyngen

1998-05-03 : 1 Sjelsmyr
1998-05-09 : 1 sy. Holkadalen, Gudhjem
1998-05-30 : 1 sy. Bastemose
1998-05-31 : 1 sy. Holkadalen, Gudhjem. Samme individ?
1998-06-07 : 1 sy. Sommerodde

1999-05-20 : 1 hun rst. Hammeren
1999-05-25 : 1 han rst. Hammeren
1999-05-29 : 1 sy. Jomfrugård, Poulsker

2000-05-25 : 1 sy. Hundsemyre

2001-05-22 : 1 Røstadvej. Hørtes også d. 04/06 samme sted
2001-05-26 : 1 nær Bobbeå
2001-06-04 : 1 sy. Habbedamme
2001-06-05 : 1 Rubinsøen
2001-06-07 : 1 sy. Habbedamme. Måske en ny fugl, idet den hørtes på to forskellige lokaliteter
2001-06-10 : 1 sy. Komyr, Slotslyngen

2002-05-22 : 1 sy. Skovvej, Østerlars
2002-06-11 : 1 sy. Vallensgård Mose
2002-07-02 : 1 sy. Døndalen

2003-05-16 : 1 Hammeren
2003-05-17 : 1 Raghammer

2004-05-10 : 1 sy. Bagå kl. 10.30
2004-05-15 : 1 Røstad
2004-05-22 : 2 sy. hanner som senere trk. N
2004-05-30 : 1 Bakkely ved Snogebæk
2004-05-30 : 1 Arnager
2004-06-01 : 1 Blykobbe Plantage
2004-06-02 : 1 sy. Åremyre
2004-06-05 : 1 han Ø Slotslyngen
2004-06-07 : 1 Røstad

2005-05-21 : 1 sy. Ølene
2005-05-26 : 1 sy. Kurehøj
2005-06-04 : 1 sy. Happedamsdalen

2006-05-22 : 1 hunfarvet rst. Hammeren
2006-05-26 : 1 sy. Habbedamsdalen

2007-05-05 : 1 sy. Ølene
2007-05-05 : 1 sy. Dalslundsvej, Østermarie
2007-05-10 : 1 hun fou. Hammerodde
2007-05-14 : 1 Hammeren
2007-05-16 : 1 grøn rst. Hammerodde
2007-05-17 : 1 rst. Hammerodde
2007-05-18 : 1 hørt ved Åker Camping
2007-05-21 : 1 sy. Stampen
2007-05-23 : 1 sy. Gudhjem Plantage. Hørtes også d. 24/05
2007-05-26 : 1 sy. Årsdale
2007-05-26 : 1 sy. Svinemose
2007-06-05 : 1 rst. ved Krusegård, Snogebæk
2007-06-25 : 1 han overflyvende Bastemose (sen fugl)

2008-05-04 : 1 N Hammeren
2008-05-17 : 1 sy. kortvarigt i Vester Sømark kl. 08.00
2008-05-21 : 1 2k sy. Bådsted
2008-05-29 : 1 sy. Galløkken
2008-06-02 : 1 of. P-pladsen på Haslevej, Nordskoven
2008-06-03 : 1 hunfarvet of. Ølene
2008-06-05 : 1 sy. Ølene
2008-06-15 : 1 sy. Ølene - måske samme fugl som d. 05/06
2008-07-01 : 1 sy. Bådsted

2009-05-26 : 1 hun rst. Krashave
2009-05-30 : 1 sy. Galløkken
2009-06-10 : 1 sy. Krakken ved Slettevej, Rutsker kl. 06.30
2009-06-11 : 1 sy. i området ved Vellensby
2009-06-15 : 1 hunfarvet rst. Årsdalevang
2009-07-02 : 1 sy. Rolfshøj sydlige grusgrav kl. 11.55-12.05
2009-07-25 : 1 sy. Bagå

2010-05-17 : 1 sy. ved Hammer Fyr
2010-06-03 : 1 sy. Happedamsdalen
2010-06-07 : 1 sy. Rønne Plantage - Hørt nogle gange i bøgeskov ved Stampevej
2010-06-08 : 2 sy. Frennemark Lund - Egetræsskov ved skydebanen nord for Ndr. Grisbyvej.
2010-06-15 : 2 hunner of. Knudsker
2010-06-22 : 1 ad. han sy. ved Kofoedsgård, Østermarie
2010-06-28 : 1 ka. Snogebæk
2010-08-03 : 1 ka. og sy. kortvarigt, Årsdale

2011-05-19 : 1 tf. Hammeren
2011-05-27 : 1 sy. Skæret 12, Snogebæk
2011-06-02 : 1 han + 1 hun rst. Frenne Odde
2011-06-02 : 1 sy. Snogebæk
2011-06-03 : 1 sy. øst for Lyngborg på lynggårdsvej kl. 05.53
2011-06-03 : 1 sy. ved Krashavegård kl. 05.10
2011-06-04 : 2 sy. Frenne
2011-06-05 : 1 hun rst. Stavnsgårdsmosen
2011-06-05 : 1 sy. Sorthat kl. 06.15
2011-06-05 : 1 sy. Vestermarie kl. 15.00
2011-06-06 : 1 sy. Højskoven/Bedegård kl. 08.20
2011-06-06 : 1 sy. Frenne Odde kl. 06.00-06.05
2011-06-16 : 1 sy. Dueodde ved radiostationen

2012-04-28 : 1 sy. Galløkken (meget tidligt fund)
2012-05-02 : 1 han rst. Nydam
2012-05-21 : 1 sy. Gudhjem Plantage. Fortsat på plads d. 23/05. Nu set og bestemt til en 2k han
2012-05-23 : 1 sy. Hasle Klinkerfabrik
2012-05-25 : 1 ka. Stavnsgårdsmosen
2012-05-26 : 1 sy. kl.07.18-07.21 Svaneke Nordskov nærmest Listed.
2012-05-29 : 1 ka. Skæret 12, Snogebæk
2012-06-09 : 1 sy. Kobbeå
2012-06-09 : 1 hunfarvet rst. Dueodde
2012-06-11 : 1 ka. Skæret 12, Snogebæk

2013-05-17 : 1 sy. Svaneke Nordskov
2013-05-18 : 1 sy. Strandvangen 13, Vester Sømark
2013-05-20 : 1 sy. Ølene
2013-05-22 : 1 sy. Askelundsvej, Listed
2013-06-01 : 1 rst. Teglkås-Jons Kapel
2013-06-04 : 1 sy. nordvest for Villa Nova, Rønne Plantage
2013-06-06 : 1 sy. ved Produktionshøjskolen
2013-07-18 : 1 sy. Smålyngen

2014-05-19 : 1 tf. Hammeren
2014-05-20 : 2 rst./trk. Almeløkkebruddet - Først sang en han kønt og siden blev en hun set trækkende over bruddet mod nord (CAN)
2014-05-21 : 1 2k han sy. Dueodde
2014-05-23 : 1 sy. Snogebæk
2014-05-24 : 1 sy. 500 m syd for Svaneke Camping
2014-05-25 : 1 sy. en enkelt gang ved festpladsen, Svaneke
2014-05-29 : 1 sy. Frenne Odde
2014-06-05 : 1 sy. i den østlige del af plantagen ved Øle Å, Poulsker Plantage
2014-06-06 : 1 rst. Svenskehavn-Nexø Havn ved Halleklipper
2014-06-07 : 1 sy. Lille Nydam

2015-05-23 : 1 sy. Snogebæk

2016-05-19 : 1 hun of. Bagå
2016-05-29 : 1 sy. Almindingen/Bastemose

2017-05-19 : 1 2k han sy. Svaneke Nordskov
2017-05-31 : 1 sy. Svartingedal
2017-06-04 : 1 sy. Almindingen ved vestre bisonfærist. Var stadig på plads d. 05/06

2018-05-08 : 1 sy. Nexø Sydstrand
2018-05-13 : 1 sy. Grisby
2018-05-24 : 1 sy. Stavehøl
2018-05-29 : 1 sy. Ankermyr
2018-07-11 : 1 sy. Paradisbakkerne
2018-08-25 : 1 of. vejen ved Ibsker (sen fugl)

2019-04-26 : 1 sy. Galløkken (tidlig fugl)
2019-04-28 : 1 sy. Klintebakken, Åkirkeby (tidlig fugl)
2019-05-21 : 1 sy. Hundsemyre
2019-05-24 : 1 sy. Arnager
2019-06-22 : 1 sy. Snogebæk

2020-05-13 : 1 sy. Hammerodde
2020-06-01 : 1 hun of. Kleven
2020-06-07 : 1 rst. Salene
2020-06-12 : 1 sy. Bolsterbjerg
2020-06-12 : 1 sy. Stavehøl

2021-xx-xx : Alle obs af Pirol fra Dofbasen for 2021

 

Sitemap