Dværghejre (Ixobrychus minutus)*

1934-09-02:  1 skudt, Ølene
Oprindelig var Bornholm ikke nævnt i forbindelse med denne fugl, og det skyldes uden tvivl, at den fugl, der står på Bornholms Museum, ikke har de nødvendige data til en stedfæstelse.
Frede Kjøller har imidlertid fortalt følgende om fuglens oprindelse ud fra sine notater i sin dagbog: Museets fugl har påskriften 2.9.34, Hjørvad Bøgeskov. Fuglen blev skudt i Ølene af en anden person, men indleveret af Hjørvad Bøgeskov, Gadebygård, Østermarie, og skænket museet. I øvrigt har museet altid haft den indstilling kun at modtage fugle af bornholmsk oprindelse.

 

Retur

Sitemap