Ænder

Pibeand, Knarand, Krikand, Gråand, Spidsand, Atlingand, Skeand, Rødhovedet And, Troldand, Bjergand, Ederfugl, Kongederfugl, Stellersand, Havlit, Sortand, Fløjlsand, [Bøffeland], Hvinand, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger, Amerikansk Skarveand

 

Pibeand (Anas penelope)

1988-09-14 : 2.785 V Hammeren + 2.355 NV Gudhjem + 859 SØ Gudhjem

1991-xx-xx : 25.675 trk. Hammeren i efteråret. De tre største trækdage Hammeren: 21/09: 4.260, 18/09: 2.665, 29/09: 2.195. Gudhjems bedste dag d. 29/09: 1.054. Dueoddes bedste dag d. 29/09: 2.533

2009-10-10 : 6.845 V Dueodde

2013-09-24 : 7.006 V Dueodde

2015-09-29 : 6.633 V Dueodde

2020-10-05 : 8.020 V Dueodde

 

Knarand (Anas strepera)

2014-03-15 : 130 rst. Nexø Sydstrand (ekstremt lavvandet)
2014-04-14 : 153 rst. Nexø Sydstrand
2014-11-03 : 218 rst. Nexø Sydstrand

2015-03-13 : 300 rst. Nexø Sydstrand

2017-10-09 : 200 rst. Nexø Sydstrand

 

Krikand (Anas crecca)

2011-09-17 : 1.037 trk. Dueodde

2014-10-02 : 1.152 V Dueodde

 

Gråand (Anas platyrhyncos)

2000-01-01 : 4.000 rst. Nexø Sydstrand

2002-01-01 : 5-6.000 rst. Nexø Sydstrand

 

Spidsand (Anas acuta)

1991-09-21 : 320 V Hammeren

2006-10-06 : 364 V Dueodde

2019-09-17 : 322 trk. Dueodde

2021-09-15 : 341 trk. Dueodde
2021-09-16 : 529 trk. Dueodde

 

Atlingand (Anas querquedula)

1991-08-28 : 10 trk. Hammeren

2001-04-19 : 14 hanner rst. Nexø Sydstrand

2002-03-30 : 10 trk. Hammeren

2003-04-22 : 21 rst. Udkær

 

Skeand (Anas clypeata)

1991-xx-xx : 391 trk. Hammeren i perioden 27/07-25/10

1995-10-15 : 293 SV Dueodde

2011-05-20 : 250 hanner rst. Udkær (ifølge Dofbasen. Er det en fejlindtastning eller... (SEJ))

 

Rødhovedet And (Netta rufina) - udgik af SU fra 1971

1969-10-24 : 1 han skudt ved en fejtagelse! ved Kofoedgård, Østermarie. Fuglen udstoppet (ikke forelagt SU)

1973-04-17 : 1 udfarvet han Nexø Sydstrand. Fuglen sås også d. 17/04

1976-05-23 : 1 hun Ferskesø. Sås frem til d. 19/06

1981-10-25 : 1 hun V Dueodde

1993-08-xx : 1 hun pri. aug. Hundsemyre

2006-03-31 : 1 hun rst. Salthammer Odde. Fløj senere mod Bro Odde.
2006-04-02 : 1 han rst. Sandkås-Tejn. Fuglen havde en gul plastikring om det venstre ben. Sås sidst her d. 10/04
2006-04-16 : 1 han + 1 hun samlet ved Salthammer Odde. Sidst set d. 20/04

2010-11-06 : 1 han rst. Nexø Sydstrand. Sås også d. 07/11.

2014-05-13 : 1 ad. hun rst Ferskesø. Også set d. 14/05, derefter væk.

2018-04-09 : 1 ad. hun rst. Salthammer. Var også på plads d. 10/04
2018-04-11 : 1 ad. hun rst. Nexø Sydstrand

2021-01-16 : 1 rst. Sandkaas (Rødt hoved, mørk overside og lys nede ved vandlinjen. Sås på ca. 200 m afstand. Drøfte obset med Jens Lund Hansen og Hanne Tøttrup) - Erik Jensen

 

Troldand (Aythys fuligula)

2000-10-08 : 2.010 SV Dueodde

2001-01-01 : 2.000 rst. Nexø Havn

2008-10-09 : 2.506 V Dueodde

 

Bjergand (Aythya marila)

1989-09-29 : 935 trk. Hammeren

1991-10-04 : 2.000 trk. Hammeren
1991-21-04 : 1.050 Ø sidst på eftermiddagen. I alt i efteråret Hammeren 6.185 trk.

2010-02-11 : 145 rst. Nexø Havn

2011-01-15 : 550 rst. Jomgrugårdsstranden-Holsterodde - Vandfugletælling. Bjergænderne liggende i 3 grupper - hvor største gruppe var på 380 stk - sammen med hvinænder, hvor bjergænderne lå i bræmme nærmest kysten indenfor hvinænderne - i en afstand af ca. ca. 200 m. fra denne

2021-09-28 : 559 V Dueodde

 

Ederfugl (Somateria mollissima)

1988-04-03 : 17.610 trk. Hammeren

1993-03-31 : 41.162 trk. Hammeren

1997 : Trækket på Hammeren blev det hidtil størst registrerede gennem tiderne. I alt minimum 84.288 ex. passerede fra marts til primo maj og med den absolutte topdag d. 28/03 med 51.308 ex. Den tidligere forårsrekord var fra 1993 med 79.000 ex. (max.-dag d. 31/03 med 40.000 ex.).
Trækket noteret fra d. 01/03 til 04/05 med følgende fordeling: Mar. 79.554 (d. 16/03 5.585 ex., d. 22/03 14.005 ex., d. 28/03 51.308 ex. og d. 29/03 5.655 ex.), apr. 4.677 (d. 10/04 1.277 ex.), maj 57. Meget få registrerede Ederfugle fra andre lokaliteter.

 

Kongeederfugl (Somateria spectabilis) - udgik af SU fra 1993

1981-03-22 : 1 han N Hammeren (ikke forelagt SU)

1986-04-01 : 1 han Ø sammen med Ederfugle Hammeren (ikke forelagt SU)

1988-12-29 : 1 hun rst. Hammeren

1989-02-15 : 3 hunner hammeren. Fra 18/02-24/02 2 hunner (ikke forelagt SU)
1989-08-18 : 1 hun Hammerhavnen

1993-04-14 : 1 2k han Ø Hammeren

1997-01-17 : 1 2k han Nørresand, Gudhjem. Fuglen blev frem til d. 02/04
1997-04-26 : 1 2k han Nexø Sydstrand. Fuglen blev frem til d. 08/05. Lign. Gudhjem-fuglen!

1998-04-02 : 1 ad. han Ø Hammeren sammen med Ederfugle

2001-10-17 : 1 hun SØ Gudhjem sammen med 8 Ederfugle
2001-10-19 : 1 han SØ Gudhjem sammen med 4 Ederfugle

2002-03-22 : 1 ad. Ø Hammerodde
2002-04-01 : 1 Ø Hammeren

2006-04-14 : 1 ad. han Ø Hammerodde

2011-03-08 : 1 ad. han N om eftermiddagen, Årsdale

2012-05-06 : 1 hun S sammen med 6 hunner af Ederfugl, Årsdale

 

Stellersand (Polysticta stellari) - udgik af SU fra 1991 - SU-art igen fra 2010

1977-03-20 : 2 ad. hunner Nexø Sydstrand. Fuglene blev set frem til d. 03/05
1977-11-20 : 3 hunner/juv. S Hammeren efter kort rst. (ikke forelagt SU)

1979-02-23 : 1 hun/juv. Rønne Havn. Sås også d. 26/02 (ikke forelagt SU)

1980-12-26 : 1 ad. han i pragtdragt Nexø Havn. Blev set frem til d. 11/01-1981

1985-03-01 : 4 hanner + 9 hunner rst. Salomons Kapel, Hammeren

1986-01-11 : 1 hun Salthammer (ikke forelagt SU)
1986-03-27 : 1 juv. han Hammerodde. Fuglen blev der til d. 30/03 (ikke forelagt SU)

1987-02-18 : 1 ad. han Nexø Sydstrand. Fuglen blev til d. 25/02

1997-12-29 : 1 hun Bastemose. Vist nok første ferskvandsiagttagelse i Danmark!

2006-02-03 : 1 hun Vestersømark
2006-11-28 : 1 1k rst. mellem Hammerodde Fyr og Salomons Kapel

2010-12-19 : 1 han rst. Sorthat Odde. Stadig på plads d. 31/12

2011-01-02 : 1 han fortsat rst. Sorthat Odde

2013-04-02 : 1 ad. han rst. Kampeløkkens Havn. Fra d. 03/04 til d. 07/04 lå fuglen i Allinge Havn.
2013-04-14 : 1 ad. han rst. Helligpeder-Hasle området. Fuglen blev set første gang d. 15/03 og har siden været på plads bortset fra en kort afstikker til Allingeområdet. Sidst set d. 09/06. Eftersøg d. 14/06 uden resultat.

2018-05-28 : 1 ad. han rst. ved Kødtønden vest for Sommerodde. Var stadig på plads d. 29/05.

 

Havlit (Clangula hyamalis)

1991 : Rekordår for arten hvad angår efterårstrækket forbi Hammeren. I alt blev der registreret 13.959 Havlitter med følgende månedsfordeling: sep. 3, okt. 298, nov. 10.155, dec. 3503. Dagsrekorden var d. 17/11, hvor ikke mindre end 9.570 ex. passerede Hammeren. Andre trækdage: d. 02/12 1.700 ex., d. 03/12 1.120 ex. og d. 25/12 150 ex.

2003-04-26 : 6.350 trk. Dueodde

 

Sortand (Melanitta nigra)

1996-04-15 : 9.546 trk. Hammeren
1996-04-16 : 9.110 trk. Hammeren

2003-04-26 : 4.150 trk. Dueodde

 

Fløjlsand (Melanitta fusca)

1982-11-03 : 225 V Hammeren

1988-03-02 : 214 rst. ved Rønne Banke

1989-09-29 : 205 trk. Hammeren

1991-09-18 : 207 trk. Hammeren
1991-10-08 : 288 trk Gudhjem heraf 278 Ø

2019-09-23 : 252 V Dueodde

 

[Bøffeland] (Bucephala albeola)

2013-08-20 : 1 hun rst. i lagunen, Dueodde. Sidst set d. 31/10. Godkendt af SU som 2k+ hun i Kategori D

 

Hvinand (Bucephala clangula)

1985-11-22 : 995 trk. Hammeren

1999-01-23 : 611 rst. Rønne

 

Toppet Skallesluger (Mergus serrator)

1983-10-21 : 508 V Hammeren

1990-10-08 : 726 trk. Hammeren

1999-01-23 : 531 rst. Rønne

 

Stor Skallesluger (Mergus merganser)

1979-02-19 : 290 rst. Rønne Havn

1996-02-10 : 250 rst. Rønne Havn

2010-02-16 : 211 rst. Nexø Sydstrand

2013-xx-xx : Hvad angår Stor Skallesluger, så gik det helt forrygende. Vi har nu 19 kasser med sikkert ynglende fugle, mod 14 sidste år. Det har virkelig været en succes at udskifte gamle kasser og opsætte nye. Jeg håber at vi næste år vil kunne producere nogle flere kasser og få dem sat op.
Vores helt store succes er på Nexø sydstrand hvor der nu er 11 kasser besat, det er nok også den bedste lokalitet på øen for skalleslugeren. Vi har 4 af 5 kasser besat i Hundsemyre. 2 Kasser i Salene. 1 i Snogebæk. Og 1 i Hasle. Desværre var der ikke nogen i Døndalen, som ellers har været sikker i nogle år. Til gengæld har Arne Møller indberettet en hun med små pull fra Årsdale, så den må have ynglet i et naturligt hul. Oluf Lou har fortalt mig om en Skallesluger der fløj ind i en klippesprække ved Jons Kapel, han har senere set en hun med små pull samme sted.
D.v.s. at vi i alt har 21 ynglende skalleslugere på Bornholm i år.
Jan Riis-Hansen (via DOF Bornholm)

 

Amerikansk Skarvand (Oxyura jamaicensis)

2003-12-23 : 1 ad. han i eclipsedragt Bølgebadet, Sandvig. Sås også d. 24/12 ved Kampeløkken Havn nord for Allinge inden den trak SØ og forsvandt. Den havde meget slidt hale.

2004-03-17: 1 ad. han V. Sikkert samme fugl som ovenstående - havde stadig meget slidt hale.

 

Sitemap