Vallensgård Mose

 

Beliggenhed
Vallensgård Mose ligger knapt 4 km nordvest for Åkirkeby
(14°53'10.4" E 55°05'59.5"N)

Beskrivelse
Fuldstændig tilgroet mose, hvor der ikke er meget frit vandspejl tilbage.

Adgangsforhold
Privat mose uden adgang. Mosen kan "overskues" fra Springbakkevej, som er en sidevej til Vestermarievej samt fra kanten af Almindingen.

Fuglene
I år 2000-2002 er bl.a. følgende arter truffet: Rørdrum, Grågås, Krikand, Atlingand, Havørn, Hedehøg, Fiskeørn, Vandrefalk, Vandrikse, Plettet Rørvagtel, Trane, Græshoppesanger og Pirol.

Iagttagelser indtastet i DOFbasen de sidste 30 dage

Andre lokaliteter i nærheden
Udkær


Completely overgrown marsh with only a little free water left.

Private marsh without access. The marsh can be seen from Springbakkevej, which is a byway to Vestermarievej and from the edge of Almindingen.

Following species has been seen in the last ten years: Eurasian Bittern, Greylag Goose, Eurasian Teal, Garganey, White-tailed Eagle, Montagu's Harrier, Osprey, Peregrine Falcon, Water Rail, Spotted Crake, Common Crane, Common Grasshopper Warbler and Eurasian Golden Oriole.

Tilbage eller Retur til oversigten

 

Sitemap