Udkær

 

Beliggenhed
Udkær ligger ca. 4 km nordvest for Åkirkeby mellem Vestermarie og Åkirkeby
(14°52'18.4" E 55°05'58.4"N)

Beskrivelse
Skov- og Naturstyrelsen har gennem de seneste ca. 10 år gennemført en række naturgenopretningsprojekter over hele landet. Udkær er et af dem. Udkær var tidligere et større vandområde - men det vekslede stærkt i størrelse afhængig af årstiden. Området er blevet drænet flere gange, senest i begyndelsen af 70´erne, hvor det blev en del af pumpelaget for Vallensgårds - og Kærgårds Moser.
Nu er en del af Udkær genskabt med en vandflade på ca. 5 ha. med store græsningsarealer omkring. Området vil blive en vigtig rasteplads for mange fugle, og allerede nu har Udkær vist sig som en gevinst for fuglelivet.

Adgangsforhold
Udkær kan overskues to steder fra: I morgen-, formiddags- og først på eftermiddagstimerne er det bedst at køre ned ad Springbakkevej, som er en sidevej til Vestermarievej. Sidst på eftermiddagen og aftenen får man det bedste medlys ved at køre ned ad Gulbakkevejen (en parallelvej til Springbakkevej) og gå ind til det nye fugletårn.

Fuglene
Mange fuglearter er set. I flæng kan nævnes: Grågås, Bramgås, Kortnæbbet Gås, Knarand, Atlingand, Skeand, Krikand, Havørn, Rød Glente, Trane, Lille Præstekrave, Svaleklire, Tredækker, Sortklire, Tinksmed, Hvidklire og Blåhals. I år 2001 har Udkær vist sig som en magnet for for mange forskellige vadefuglearter. I alt er der registreret 132 fuglearter i lokalitetens korte levetid (ult. 2002).

Iagttagelser indtastet i DOFbasen de sidste 30 dage

Andre lokaliteter i nærheden
Vallensgård Mose


Udkær can be surveyed from two places: In the morning and early afternoon it is best to take down Springbakkevej, which is a byway to Vestermarievej. Late afternoon and evening you get the best light by driving down Gulbakkevejen (a parallel road to Springbakkevej) and then go to the new bird tower.

Many bird species has been seen for example Greylag Goose, Barnacle Goose, Pink-footed Goose, Gadwall, Garganey, Northern Shoveler, Eurasian Teal, White-tailed Eagle, Red Kite, Common Crane, Little Ringed Plover, Green Sandpiper, Great Snipe, Spotted Redshank, Wood Sandpiper, Common Greenshank and Bluethroat. 183 bird species has been recorded in the short life of this locality.

Tilbage eller Retur til oversigten

Sitemap