Svinemose

 

Beliggenhed
Mosen ligger i Almindingen ca. 4,5 km nord-nordvest for Åkirkeby og 2 km syd for Bastemose
(14°56'58.4"E 55°06'29.2"N)

Beskrivelse
Mose med rørskov og holme. Mosen er helt omgivet af skov. Vandspejlet er lille.

Adgangsforhold
Fra landevejen mellem Rønne og Svaneke (mellem 17 og 18 km stenene) drejes fra umiddelbart øst for Bastemose ned ad Chr. X Vej. Efter godt 2000 m parkeres bilen enten ved Ndr. Svinemosevej (engarealet nord for Ndr. Svinemosevej hedder Hjulmagermyr) eller ved Sdr. Svinemosevej, og man går det sidste stykke ned ad skovvejen. Der er fri adgang.

Fuglene
Fugletårn findes i mosens nordlige hjørne, hvorfra der er god oversigt over terrænet. Der er modlys midt på dagen.
Lille Lappedykker, Gråstrubet Lappedykker, Rørdrum, Grågås, Troldand, Rørhøg, Due- og Spurvehøg, Vandrikse, Trane og Kærsanger kan træffes her. Flere af arterne yngler ustadigt i mosen.

Iagttagelser indtastet i DOFbasen de sidste 30 dage

Andre lokaliteter i nærheden
Almindingen generelt, Bastemose og Ølene


A bird tower is found in the northern corner of the marsh from which there is a good overview of the terrain. There are backlithing at midday.
Little Grebe, Red-necked Grebe, Eurasian Bittern, Greylag Goose, Tufted Duck, Western Marsh Harrier, Northern Goshawk, Eurasian Sparrowhawk, Water Rail, Common Crane and Marsh Warbler can be seen here. Several species breed unstable.

Tilbage eller Retur til oversigten

Sitemap