Sose Odde

 

Beliggenhed
Ligger på sydvestkysten ca. 2,5 km. sydøst for Arnager.
(14°50'00.3" E 55°02'29.0"N)

Beskrivelse
Bevokset klintekyst med forstrand. Stranden er fin og kysten spændende med aflejringer i skrænten.

Adgangsforhold
Mellem 11 og 12 km stenen på kystvejen Snogebæk-Rønne drejes mod syd ved Sosegård. Der er fri adgang overalt.

Fuglene
En god rastelokalitet om foråret. Derudover kan man bl.a. være heldig at se Nordisk Lappedykker, Vandrefalk, Trane og Alm. Kjove.

Iagttagelser indtastet i DOFbasen de sidste 30 dage


Overgrown cliff coast with foreshore. It is a good resting place in the spring. Now and then you can be lucky to see Horned Grebe, Peregrine Falcon, Common Crane and Parasitic Jaeger.

Tilbage eller Retur til oversigten

 

Sitemap