Salthammer Odde

 

Beliggenhed
Salthammer Odde ligger umiddelbart lige nord for Snogebæk Havn.
(15°07'25.0" E 55°01'36.8"N)

Beskrivelse
Et meget fladvandet område (sandstenskyst) med en del tangopskyl, som er velegnet som rasteplads for vadefuglene under deres efterårstræk.

Adgangsforhold
Man parkerer ved havnen. Herfra fri adgang til området.

Fuglene
Det er ikke mængden af vadefugle, der imponerer. Til gengæld kan der ofte iagttages rigtig mange arter på tæt hold. En del andefuglearter raster også her i større eller mindre mængder. Nordisk Lappedykker, Dværgmåge og Rovterne optræder af og til.

Iagttagelser indtastet i DOFbasen de sidste 30 dage

Andre lokaliteter i nærheden
Balka Strand, Nexø Sydstrand og Hundsemyre.


Salthammer Odde lies immediately just north of Snogebæk Havn.

Salthammer Odde is a very shallow water area (coastal sandstone) with a portion washed op seaweed, which is suitable as a resting place for wading birds during their autumn migration.

You can park at the harbor. From there is free access to the area.

It is not the amount of wading birds that is impressive. On the other hand there can often be observed a great many species up close. Horned Grebe, Little Gull and Caspian Tern occurs occasionally.

Tilbage eller Retur til oversigten

Sitemap