Raghammer Odde

 

Beliggenhed
Raghammer Odde ligger 6 km syd for Åkirkeby og er placeret på sydvestkysten 1,5 km. sydøst for Boderne.
(14°55'30.9" E 55°00'53.9"N)

Beskrivelse
Området består af et stort lyngområde samt nåletræsbevoksning og sandstrand.

Adgangsforhold
Området nås via kystlandevejen Snogebæk-Rønne. Ved 18 km stenen drejes mod syd og der parkeres ved den militære P-plads. Raghammer er udover sin naturskønhed også skydeterræn. Når de røde kugler er hejst, skydes der, og der er adgangsforbud. Ellers er det tilladt at bevæge sig rundt i området.

Fuglene
En mindre rastelokalitet for vadefugle. Om vinteren raster en del andefugle ud for området. I selve terrænet er der bl.a. mulighed for Hedelærke, Markpiber, Ringdrossel, Rødtoppet Fuglekonge, Lille Fluesnapper, Hvidvinget Korsnæb og Laplandsværling.

Iagttagelser indtastet i DOFbasen de sidste 30 dage

Andre lokaliteter i nærheden
Gedebak Odde


Raghammer Odde is located 6 km south of Åkirkeby and is placed on the southwest coast - 1.5 km. southeast of Boderne.

The area consists of a large area of heather and conifer and sandy beach.

You can reach Raghammer Odde from the coastal road Snogebæk-Rønne. At the 18 km stone you turn to the south and park by the military parking place. Raghammer is beyond its natural beauty also a target range for the military. When the red ball are hoisted, there is no access to the area. Otherwise it is allowed to move around the area on the paths.

A smaller resting locality for waders. Among other things you can be lucky to see Wood Lark, Tawny Pipit, Ring Ouzel, Firecrest, Small flycatcher, Two-barred Crossbill and Lapland Longspur.

Tilbage eller Retur til oversigten

Sitemap