Ølene

 

Beliggenhed
Ølene ligger ca. 4 km syd for Østermarie
(15°00'48.1" E 55°06'07.5"N)

Beskrivelse
Mosen dækker et areal på ca. 150 ha, hvoraf 122 ha er udlagt som vildreservat. Mosen er godt tilgroet med et mindre vandspejl. Mosen er omgivet af skov på alle sider.

Adgangsforhold
Området nås lettest ved at dreje fra i Østermarie eller fra landevejen mellem Åkirkeby og Nexø. Ved begge frakørsler er der et vejskilt, der fører til mosen. Da en stor del af mosen er udlagt som vildreservat, er der ikke adgang til området, men mosen overskues fint fra de tre fugletårne. Ligeledes kan det anbefales at gå/køre ned ad Rømersvej, der også er en cykelvej. Her findes det nyeste tårn fra 2005.

Fuglene
Som skrevet ovenfor overskues området fint fra de tre fugletårne. Tidspunktet på dagen afgør, hvilket et af tårnene der bedst benyttes.
Ølene er først og fremmest en vigtig rastelokalitet for mange fugle. Speciel forårssæsonen bør fremhæves. Fra observationerne i år 2000 kan bl.a. nævnes: Rørdrum, Sølvhejre, Sort Stork, Rød Glente, Havørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Hedehøg, Aftenfalk, Lærkefalk, Plettet Rørvagtel, Trane, Hærfugl, Savisanger og Skægmejse. Mange flere arter kunne nævnes.

Iagttagelser indtastet i DOFbasen de sidste 30 dage

Andre lokaliteter i nærheden
Almindingen generelt, Bastemose og Svinemose


There is a good view over the area from the three birds towers. Time of day determines which one of the towers are best used.
Ølene is first and foremost an important resting locality for many birds. Special spring season should be highlighted. Chosen observations from the last 9 years: Eurasian Bittern, Great Egret, Black Stork, Red Kite, White-tailed Eagle, Western Marsh Harrier, Northern Harrier, Montagu's Harrier, Red-footed Falcon, Eurasian Hobby, Spotted Crake, Crane, Eurasian Hoopoe, Savi's Warbler and Bearded Reedling. Many more species could be mentioned.

Tilbage eller Retur til oversigten

 

Sitemap