Hundsemyre

 

Beliggenhed
Hundsemyre ligger ca. 1 km nordvest for Snogebæk og ca. 4 km. syd-sydvest for Nexø.
(15°06'08.4" E 55°01'51.8"N)

Beskrivelse
Privat, frodig tørvemose på 45 hektar, som er under kraftig bevoksning. De åbne vandflader er omgivet af krat og og træer og derfor svært overskuelige.

Adgangsforhold
I 1977 blev Hundsemyre fredet, og der er adgangsforbud i perioden 15. marts - 15. juli. I mosens sydøstlige del findes et fugletårn. Her gælder adgangsforbudet også. Udsigten fra fugletårnet er reduceret pga. opvækst af træer og krat foran tårnet. Stisystem findes.

Fuglene
Hundsemyre er en vigtig rastelokalitet i træktiden. Mange andefugle og rovfugle slår sig ned i mosen for en kortere eller længere periode. Men et stort trækfald af småfugle forekommer også. I 2000 er bl.a. følgende arter iagttaget: Bjergand, Knarand, Fiskeørn, Lærkefalk, Plettet Rørvagtel, Trane, Rovterne, Turteldue, Spurveugle, Græshoppesanger, Flodsanger, Kærsanger, Pungmejse og Karmindompap.

Iagttagelser indtastet i DOFbasen de sidste 30 dage

Andre lokaliteter i nærheden
Salthammer Odde, Balka Strand og Nexø Sydstrand


Hundsemyre is about 1 km northwest of Snogebæk and about 4 km. south-southwest of Nexø. It is a private marsh of 45 hectares, which is under heavy growth. The open water surfaces are surrounded by bushes and trees and therefore difficult to survey.

In 1977, Hundsemyre was protected and there is no entrance from 15 March - 15 July. There is a bird tower southeast of the marsh. The view from the bird tower is reduced due to upbringing trees and bushes in front of the tower. Paths exist.

Hundsemyre is an important resting locality in the migration period. Many ducks and raptors is settle down in the marsh for a shorter or longer period. Following species have been observed: Greater Scaup, Gadwall, osprey, Eurasian Hobby, Spotted Crake, Common Crane, Caspian Tern, European Turtle Dove, Eurasian Pygmy-owl, Common Grasshopper Warbler, River Warbler, Marsh Warbler, Eurasian Penduline Tit and Common Rosefinch.

Tilbage eller Retur til oversigten

Sitemap