Gudhjem

 

Beliggenhed
Gudhjem ligger på Bornholms nordøstkyst midtvejs mellem Svaneke og Allinge-Sandvig
(14°58'04.2" E 55°12'45.9"N)

Beskrivelse
Gudhjem er placeret i et kuperet granitterræn, som falder ret voldsomt ned mod havnen.

Adgangsforhold
Bortset fra at den private ejendomsret skal respekteres, er der fri adgang overalt.

Fuglene
Både forår og efterår foregår der et ikke ringe havtræk forbi Gudhjem. Området overskues bedst fra toppen af Bokul. En del rastende andefugle kan iagttages omkring kysten ved Gudhjem specielt i retning mod Salene. Småfugle raster også i området omkring Gudhjem.

Iagttagelser indtastet i DOFbasen de sidste 30 dage (Gudhjem)
Iagttagelser indtastet i DOFbasen de sidste 30 dage (Bokul)
Iagttagelser indtastet i DOFbasen de sidste 30 dage (Gudhjem Plantage)

Andre lokaliteter i nærheden
Gråmyr og Gudhjem Plantage


Both in spring and autumn there is a relatively big migration of sea birds transient Gudhjem. The best observation post is from the top of Bokul. Some resting ducks can be observed around the coast at Gudhjem especially towards Salene. Passerines is also resting in the area around Gudhjem.

Tilbage eller Retur til oversigten

Sitemap