Dueodde

 

Beliggenhed
Dueodde er Bornholms sydligste punkt.
(15°04'34.3" E 55°59'14.2"N)

Beskrivelse
Klitområde med en bred forstrand og laguner. Mod landsiden vokser der fyrreskov.

Adgangsforhold
Vejen til Dueodde ender i turistområde med masser af parkeringsmuligheder. Der er fri adgang til hele området.

Fuglene
Bornholms bedste efterårstræklokalitet. Der observeres bedst fra de yderste klitrækker syd for fyret.
Fra august er der chance for Rovterne ligesom de første vadefugle passerer. Nogle af vadefuglene raster i strandlagunerne, som absolut er et studie værd. Senere følger trækket af mursejlere, svaler, Skovpiber, Hvid Vipstjert, mejser, finker og siskner. Lommer, andefugle og gæs passerer også Dueodde i pæne mængder. Tranetrækket varierer afhængigt af vindretningen. Dueodde er Danmarks bedste træklokalitet, når det gælder Fjeldvågen. Men også Spurvehøg kan ses med op til 60-70 ex. om dagen. Og så er der selvfølgelig altid mulighed for en raritet i ny og næ.

Iagttagelser indtastet i DOFbasen de sidste 30 dage


Dueodde is Bornholm southernmost point. It is a dune area with a large foreshore and lagoons. Against the land side there grows pine forest.

The road to Dueodde ends of a tourist area with plenty of parking available. There is free access to the entire area.

Dueodde is the best migration site at autumn. The best place to observe the bird migration is from the outermost row of dunes south of the lighthouse.

From August there is a chance to meet the Caspian Tern and the first waders passes. Some of the wading birds is resting at the lagoons. Later follows the migration of Common Swift, swallows, Tree Pipit, White Wagtail, tits, finches and siskins. Loons, ducks and geese also pass Dueodde in nice quantities. The migration of Common Crane will vary depending on wind direction. Dueodde is Denmark's best migration location when it comes to Rough-legged Buzzard. Eurasian Sparrowhawk can also be seen by up to 60-70 ex. per day. And then of course there is always the possibility of a rarity now and then.

Tilbage eller Retur til oversigten

Sitemap