Bastemose

 

Beliggenhed
Bastemose ligger i Almindingen knap 5 km fra vest-sydvest for Østermarie ud for 17 km stenen på landevejen mellem Rønne og Svaneke.
(14°56'35.3"E 55°07'34.5"N)

Beskrivelse
Mosen er beliggende midt i Almindingen og derfor omgivet af skov på alle sider. Mosen består af en stor sammenhængende rørskov samt tilgroede småøer og holme. Mosen er godt tilgroet og det frie vandspejl er ikke særligt stort.

Adgangsforhold
Ud for 17 km stenen findes en P-plads, hvor bilen kan placeres. Der er fri adgang overalt.

Fuglene
I mosen findes et fugletårn, som tilmed kan bruges af rullestolsbrugere. Herfra er der glimrende udsyn over mosen. Dog kan modlyset midt på dagen genere.
Man kan gå rundt om mosen på en afmærket sti.
Her yngler bl.a. mere eller mindre regelmæssigt: Gråstrubet Lappedykker, Lille Lappedykker, Trane, Krikand, Taffeland, Troldand, Rørhøg, Vandrikse og Kærsanger. Rørdrummen lader sin pauken lyde. Desuden er både Lærke- og Aftenfalk sikre under forårstrækket. Skægmejse ses, men er endnu ikke konstateret ynglende. Pungmejse yngler måske.

Iagttagelser indtastet i DOFbasen de sidste 30 dage

Andre lokaliteter i nærheden
Almindingen generelt, Svinemose og Ølene


In the marsh, there is a bird tower, which even can be used by wheelchair users. From here there are excellent view of the marsh. However, the backlighting at midday may bother.
You can walk around the marsh on a marked path.
Here breed more or less regularly: Red-necked Grebe, Little Grebe, Common Crane, Eurasian Teal, Common Pochard, Tufted Duck, Western Marsh Harrier, Water Rail and Marsh Warbler. Bittern makes his timpani sounds. Moreover, both Eurasian Hobby and Red-footed Falcon is safe visitors during spring migration. Bearded Reedling has be seen, but has not yet been found breeding. Eurasian Penduline Tit breed sometimes.

Tilbage eller Retur til oversigten

Sitemap