Sangere

Græshoppesanger, Flodsanger, Savisanger, Sivsanger, Rørsanger, Drosselrørsanger, Høgesanger, Gærdesanger, Havesanger, Lundsanger, Fuglekongesanger, Hvidbrynet Løvsanger, Sibirisk Gransanger, Skovsanger, Løvsanger, Fuglekonge, Rødtoppet Fuglekonge

 

Græshoppesanger (Locustella naevia)

1936-05-23 : 1 hun faldt ved Dueodde Fyr

1959-06-15 : 1 sy. han Rø

1966-06-05 : 1 sy. han Vallensgård Mose

1967-05-15 : 1 sy. 2,5 km syd for Gudhjem
1967-05-30 : 1 sy. han ved Lille Frigård, Østermarie. Blev hørt flere dage i træk
1967-06-xx : 1 sy. han ved Tyskergård, Rø
1967-07-12 : 1 sy. han i Hundsemyre

1970-05-15 : 1 sy. han i Gudhjem Plantage. Hørtes også d. 16/05
1970-05-18 : 1 sy. han ved Kobbeåens udløb

1971-05-10 : 1 sy. han Hundsemyre
1971-05-23 : 1 sy. han Bølshavn. Frem til d. 01/06
1971-05-30 : 1 sy. han Vallensgård Mose
1971-05-30 : 1-2 sy. hanner Hundsemyre frem til d. 06/06
1971-06-15 : 1 sy. han Gudhjem

1976-05-30 : 1 sy. Ekkodalen
1976-06-12 : 1 sy. Ølene

1978-06-01 : 1 sy. Dammegårdsmose
1978-06-14 : 1 sy. Spellingemose

1979-05-12 : 1 sy. Gudhjem Plantage
1979-05-27 : 1 sy. Nørrevad, Pedersker
1979-05-27 : 1 Østre Sømark
1979-06-02 : 1 Sdr. Borgedal
1979-06-17 : 1 Maegård, Pedersker

1980-05-11 : 1 sy. Galløkken

1981-05-17 : 1 Ølene
1981-05-17 : 1 Røsta
1981-05-19 : 1 Nexø Sydstrand. Hørtes også dagen efter d. 20/05
1981-05-25 : 1 Gudhjem
1981-05-xx : 1 Saltuna
1981-xx-xx : 1 Blykobbe i maj-juni
1981-06-08 : 4 Vallensgård Mose

1982-05-10 : 1sy. Svaneke-Grisby
1982-05-15 : 1 Østerled, Rønne
1982-05-18 : 1 Boderne
1982-05-19 : 1 Galløkken
1982-05-23 : 1 Hammershus
1982-05-24 : 2 Galløkken
1982-05-25 : 1 sy. Svaneke-Grisby
1982-05-xx : 1 sy. i tre uger ved Østre Sømark

1984-05-16 : 1 sy. Galløkken
1984-05-17 : 1 sy. Østre Sømark
1984-06-03 : 1 Vallensgård Mose
1984-06-07 : 1 Allinge
1984-07-08 : 2 sy. Vallensgård Mose

1986-05-20 : 1 Gudhjem
1986-05-21 : 1 Melsted
1986-05-23 : 1 Nexø Sydstrand
1986-05-25 : 1 Rågelundsgård
1986-05-25 : 1 Almindingen

1987-05-31 : 1 sy. Øster Sømark
1987-06-11 : 1 sy. Nexø Sydstrand

1988-06-05 : 1 sy. Ølene

1989-05-24 : 1 sy. Melsted
1989-06-10 : 1 sy. Ølene

1990-05-16 : 2 sy. Melsted

1991-05-24 : 1 sy. Præstebækken ved Østerlars

1992-05-14 : 1 Robbedale
1992-05-17 : 1 Blykobbe
1992-05-24 : 2 sy. Sjælsmyr
1993-05-xx : 1 sy. Hammeren ult. maj

1993-09-29 : 1 Hammeren

1994-05-09 : 1 sy. Stenløsevej, Habbedam
1994-05-15 : 1 sy. Snogebæk
1994-05-17 : 1 Galøkken

1995-05-19 : 1 sy. Ølene. Sandsynligvis samme fugl hørt d. 25/05 og d. 27/05
1995-05-19 : 1 sy. Blykobbe Ådal
1995-05-26 : 1 sy. i skov syd for Randkløvevej
1995-05-28 : 1 sy. Arboretet, Segen
1995-06-10 : 1 sy. Trehøje, Almindingen frem til d. 16/06
1995-06-28 : 1 sy. St. Loftsgård, Øster Sømark
1995-09-03 : 1 Lille Risegård, Saltunavej
1995-09-19 : 1 Salene
1995-09-18 : 2 Frenne Mark. Dagen efter 1 fugl obs.

1996-05-11 : 1 sy. Galløkken
1996-05-12 : 1 sy. Blykobbevej, Rønne
1996-05-18 : 1 Snogebæk
1996-05-21 : 1 sy. Melsted. Sang også dagen efter d. 22/05

1997-04-28 : 1 småsy. Duegård, Dueodde
1997-05-29 : 1 sy. Paradisbakker
1997-06-04 : 1 sy. Grødby Å/Sdr. Landevej frem til d. 12/06
1997-06-05 : 1 sy. Tjørnevænget, Nexø. Sang også d. 06/06
1997-06-09 : 1 sy. Lens Eng, Lens Klint. Frem til d. 13/06
1997-06-09 : 1 sy. Lufthavnen/Vellenså

1998-05-05 : 1 Rønne Nord
1998-05-08 : 1 Robbedale
1998-05-08 : 2 sy. mellem Grisby og Svaneke
1998-05-09 : 1 sy. Hammeren
1998-10-18 : 1 1k Salthammer

1999-xx-xx : Mindst 18 forskellige fugle er indrapporteret fra 15 lokaliteter. Alle fra maj/juni og hovedparten er syngende individer. Arten ynglede utvivlsomt i Hundsemyre (sidst set/hørt d. 24/06)

2000-04-28 : 2 sy. Hundsemyre
2000-04-30 : 1 sy. Ølene
2000-05-17 : 1 sy. Boderne

2001-05-01 : 1 sy. Vallensgård Mose
2001-05-13 : 1 sy. Holkabroen. Hørtes også d. 14/05
2001-05-15 : 1 sy. Klintebakken
2001-06-26 : 1 sy. Lillegård, Østerlars
2001-09-21 : 1 fou. Udkær

2002-05-08 : 1 Galløkken
2002-05-12 : 1 Snogebæk
2002-05-18 : 1 sy. på campinpladsen, Hammeren
2002-05-18 : 1 sy. Dueodde
2002-06-10 : 1 sy. Hullegård, Hundsemyre

2003-05-06 : 1 Galløkken
2003-05-06 : 2 sy. Lufthavnen

2004-05-10 : 1 sy. Arnager
2004-05-15 : 1 sy. Røstad
2004-06-02 : 1 sy. Krogegårdsvejen, Dueodde

2005-06-27 : 1 sy. Bygaden, Åkirkeby kl. 23.55
2005-07-15 : 1 sy. Hundsemyre
2005-07-22 : 1 sy. Bastemose. Hørtes også d. 23/07

2006-05-17 : 1 sy. Kannikegårdsvej, Balka
2006-05-26 : 1 hørt Vallensgårds Mose. Muligvis var der to fugle.
2006-08-13 : 1 rst. Svaneke Nordskov

2007-05-07 : 1 sy. Galløkken
2007-05-13 : 1 sy. skoven ved rensningsanlægget, Salthammer
2007-05-19 : 1 sy. Sdr. Mosevej/Tørveskæret
2007-05-21 : 1 sy. Bodilsker Højlyng
2007-05-23 : 1 sy. Nørremark. Stadig syngende d. 05/06.
2007-05-23 : 1 sy. i brakmark lige syd for Bodilsker Plantage
2007-05-26 : 1 sy. Kannikegårdsvej 5A
2007-05-28 : 1 sy. Ugleenge ved Åkirkeby

2008-04-25 : 1 sy. Bastemose
2008-05-08 : 1 sy. Grisby
2008-05-13 : 1 sy. Nydam

2009-05-20 : 1 sy. Skovgårdsløkken
2009-09-18 : 1 rst. Dueodde

2010-05-13 : 1 sy. i krattet vest for Hammerbruddet kl. 08.25
2010-05-16 : 1 sy. ved stenbruddet/lunden nord for Lobbæk
2010-05-17 : 1 sy. Galløkken syd for vandrerhjemmet
2010-05-17 : 1 sy. Salthammer kl. 12.49-12.59
2010-05-18 : 1 sy. Rutsker kl. 11.15
2010-05-20 : 1 sy. Kannikegårdsvej 5a
2010-05-20 : 1 sy. Slotslyngen
2010-05-24 : 1 sy. Nexø gamle losseplads
2010-06-03 : 1 sy. kl. 15.30 Svenskehavn

2011-05-05 : 1 sy. Holmeskov
2011-05-06 : 1 sy. Mellem Hammersøen og Hammer Fyr (asfaltvejen)
2011-06-03 : 1 sy. Ugleenge. Hørtes sidst d. 28/06
2011-06-11 : 1 sy. Boderne
2011-06-11 : 1 sy. Raghammer

2012-05-02 : 1 sy. Frederiks Stenbrud
2012-05-15 . 1 sy. Årsdalevang
2012-05-15 . 1 sy. Galløkken. Sidst hørt d. 16/05
2012-05-20 : 1 sy. Hammershus
2012-05-22 : 1 sy. ved Redekammen, Rønne syd
2012-05-24 : 1 sy. Galløkken
2012-05-25 : 1 rst. Christianshøj
2012-05-26 : 1 sy. Grisby
2012-06-06 . 1 sy. Brommevej 5, Rø

2013-05-03 : 1 sy. Svenske Havn
2013-05-09 : 1 sy. Boderne
2013-05-11 : 1 sy. Ugleenge
2013-05-12 : 1 sy. Bastemose
2013-05-16 : 1 sy. Grisby ved Rønne Plantage
2013-05-16 : 1 sy. Galløkken
2013-05-17 : 1 sy. Ringebakker i skovbrynet NØ for Almeløkkebruddet
2013-05-17 : 1 sy. Årsdale
2013-05-18 : 1 sy. Hammeren øst for Salomons Kapel
2013-05-19 : 1 sy. Snogebæk
2013-05-19 : 1 sy. Dalslunde
2013-05-20 : 1 sy. Årsdale
2013-05-28 : 1 sy. Galløkken
2013-06-19 : 1 sy. Grisby ved Rønne Plantage

2014-05-07 : 1 sy. ved skydebanen, Nexø Sydstrand
2014-05-18 : 1 sy. Listed ved Vasaåen
2014-05-19 : 1 sy. Stenbrudsengen ved Nye Frederiks stenbrud
2014-05-19 : 1 sy. Hammeren
2014-05-20 : 1 sy. Præstehøj, Poulsker
2014-05-23 : 1 sy. Sdr. Årsdalevej 9
2014-06-06 : 1 sy. Bastemose
2014-06-07 : 1 sy. Spellinge Mose. Sidst hørt d. 12/06
2014-06-14 : 1 sy. Ølene - i den i den nordøstlige del af området

2015-05-06 : 1 sy. Stavnsgårdsmosen, Dueodde
2015-05-06 : 1 sy. i sydenden af Hullehavn, Svaneke
2015-05-14 : 1 sy. Stampen
2015-06-20 : 1 sy. Ølene
2015-07-29 : 1 sy. Ølene
2015-08-01 : 1 sy. Ølene

2016-05-21 : 1 sy. Svinemose
2016-05-28 : 1 sy. Årsdalevang

 

Flodsanger (Locustella fluviatilis) - udgik af SU fra 1989

1964-06-13 : 1 sy. han Vallensgård Mose. Hørtes frem til d. 22/06 (ikke forelagt SU)

1966-06-04 : 1 sy. Vallensgård Mose frem til d. 13/06 (ikke forelagt SU)
1966-06-05 : 1 sy. Ekkodalen. Sidst hørt d. 09/06

1967-06-02 : 1 sy. Hundsemyre frem til d. 09/06 (ikke forelagt SU)

1971-06-xx : 1 sy. Spellingemose med.-ult. juni (ikke forelagt SU)

1974-06-02 : 1 Lærkesø (ikke forelagt SU)
1974-06-09 : 2 Hundsemyre (ikke forelagt SU)

1975-06-02 : 1 sy. Hundsemyre (ikke forelagt SU)
1975-06-18 : 1 sy. Hundsemyre (ikke forelagt SU)

1976-05-23 : 1 sy. Hundsemyre (ikke forelagt SU)
1976-06-12 : 1 sy. Hundsemyre (ikke forelagt SU)

1980-xx-xx : 1 sy. Boderne. Vist i TV af Claus Bering (ikke forelagt SU)

1984-05-30 : 2 Hundsemyre (ikke forelagt SU)
1984-06-03 : 1 Vallensgård Mose (ikke forelagt SU)

1987-07-27 : 1 sy. Hundsemyre (ikke forelagt SU)

1988-07-13 : 1 sy. Ølene

1989-05-07 : 1 sy. Nørremark, Nexø

1992-06-07 : 1 sy. nær Åsedammene, Almindingen

1993-05-22 : 1 sy. Kløverløkken, Rønne frem til d. 05/06
1993-05-30 : 1 sy. Bastemose

1994-05-23 : 1 Galløkken

1995-05-26 : 1 sy. Hullegård frem til d. 30/05
1995-05-26 : 1 sy. i skov syd for Randkløvevej frem til d. 29/05
1995-05-27 : 1 sy. Klintebæk, Randkløve frem til d. 30/05
1995-05-28 : 1 sy. Kløverløkken, Rønne
1995-05-30 : 1 sy. Frenne Mark, Svaneke
1995-06-06 : 1 sy. Ekkodal (ved savværket)

1996-05-29 : 1 sy. Hundsemyre frem til d. 02/06

1997-05-11 : 1 sy. Vigehavn, Svaneke
1997-06-10 : 1 sy. Lille Almegård, Rønne frem til d. 12/06
1997-06-30 : 1 sy. Hullegård, Hundsemyre. Sidst hørt d. 03/07

1998-05-09 : 1 Godthåb, Snogebæk
1998-06-08 : 1 Sjelsmyr

1999-05-14 : 1 Gudhjem
1999-05-21 : 1 Østersøbadet
1999-05-28 : 1 Duegård, Dueodde
1999-06-03 : 1 Østre Ellebygård

2000-05-25 : 1 Enekrog ved Hundsemyre
2000-06-05 : 1 sy. Spellingemose. Hørtes frem til d. 23/06
2000-06-14 : 1 sy. Blykobbe Å

2001-05-15 : 1 sy. Klintebakken
2001-06-13 : 1 sy. ved Skelbro/Risebæk

2002-05-14 : 2 sy. BOFA, Rønne. Hørtes også d. 15/05
2002-05-26 : 1 sy. Baggeå. Hørtes også dag efter d. 27/05
2002-06-03 : 1 sy. Rabækkens Kaolingrav
2002-06-09 : 1 sy. Sursænkevej, Blykobbe Å
2002-06-10 : 1 sy. Ølene. Hørtes også d. 13/06
2002-06-10 : 1 sy. Hundsemyre

2003-06-05 : 1 sy. Lobbæk

2005-07-03 : 1 sy. Sose Odde

2006-08-26 : 1 sy. Salthammer (meget sen forekomst)

2007-06-12 : 1 sy. Skæret, Snogebæk

2008-05-15 : 1 sy. Sandvig Camping

2010-05-13 : 1 sy. SV for Hotel Fredensborg, Rønne
2010-06-06 : 1 sy. Skæret 12, Snogebæk
2010-06-11 : 1 sy. lige syd for Svaneke Fyr

2011-05-31 : 1 sy. Hundsemyre - På engen øst for Hullegård. Sang meget i 20 min. (hørt sidste gang d. 09/06)
2011-06-09 : 2 sy. Hundsemyre - Med 250 m.s mellemrum på mosens nord og nordvest side. Sidstnævnte nær Hullegård. Førstnævnte ganske ivrigt syngende.

2012-05-20 : 1-2 sy. Sdr. Årsdalevej 8, Årsdale. Stadig på plads d. 21/05
2012-05-20 : 1 sy. Holmeskov
2012-05-23 : 1 sy. Nørremark ved landevejen Svaneke-Nexø. Sandsynligvis samme fugl som d. 20.-21. maj
2012-05-25 : 1 sy. ved fugletårnet på Rømersvej, Ølene. Stadig på plads d. 27/05
2012-05-31 : 1 sy. Gamleborg til højre for ruinen kl. 07.00-
2012-06-11 : 1 sy. ved Bofa, Rønne

2013-05-16 : 1 sy. lige nord for Segenvej ved den sydvestlige ende af Stakklemosen. Sidst hørt d. 21/05
2013-05-18 : 1 sy. Vester Sømark
2013-05-19 : 1 sy. Møllenakke, Svaneke
2013-05-23 : 1 sy. Hundsemyre

2014-05-23 : 1 sy. Hammersholm. Stadig på plads d. 25/05
2014-05-24 : 1 sy. Spellinge Mose. Sidst hørt d. 12/06
2014-05-24 : 1 sy. Rutsker i lavning på sydsiden af Knarregårdsvej ved sydenden af Kirkevej
2014-05-25 : 1 sy. Ekkodalen fra æbletræ ved Læsåens bred nær Bornholms Museums udgravninger og bro over åen. Sidst hørt d. 30/05
2014-06-01 : 1 sy. Stakkelemosen. Sidst hørt d. 08/06
2014-06-29 : 1 sy. ved Rutsker Kirke

2015-07-04 : 1 sy. lige neden for Kærgårdstårnet. Sidst hørt d. 11/07


Savisanger (Locustella luscinioides) - udgik af SU fra 1972

1971-05-30 : 1 sy. Nexø Sydstrand (ikke forelagt SU)
1971-06-01 : 1 sy. Hundsemyre (ikke forelagt SU)

1979-06-06 : 1 sy. nær Rutsker

1982-05-10 : 1 Hammeren

1991-05-09 : 1 fanget og ringmrk. Gudhjem

1995-04-30 : 1 sy. Spellingemose frem til d. 02/05

2000-04-29 : 1 sy. Ølene. Sidst hørt 03/05

2016-05-07 : 1 sy. Vysteby (lydoptagelse)

 

Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)

1977-05-08 : 1 Bastemose
1977-05-12 : 2 Ferske Sø
1977-05-29 : 3 Bastemose
1977-05-31 : 1 Ølene
1977-06-02 : 2 Ølene
1977-06-02 : 4-5 Bastemose

1978-05-24 : 1 Allinge
1978-05-29 : 7 hørt på træk Hammeren frem til d. 05/06
1978-xx-xx : Yngler flre steder bl.a med 3-4 par Ferske Sø
1978-06-14 : 6 sy. Spellingemose

1979-05-18 : 1 Hammeren
1979-xx-xx : Op til 4 sy. Vallengård Mose i maj/juni
1979-05-20 : 1 Ferskesø
1979-xx-xx : 2 sy. i maj-juni Bastemose

1980-05-16 : 1-2 sy. Bastemose. Hørtes også d. 20/05
1980-05-19 : 1 sy. Galløkken
1980-06-06 : 1 sy. Åremyr
1980-06-11 : 3 sy. Vallensgård Mose. Hørtes også dagen efter d. 12/06
1980-06-15 : 2 sy. Bastemose (samme?)
1980-07-16 : 1 Svinemose

1981-05-31 : 1 Spellingemose
1981-05-18 : 1 Bastemose
1981-06-01 : 1 Bastemose (samme?)
1981-06-08 : 5 Vallensgård Mose

1982-05-05 : 1 Hammeren
1982-05-09 : 1 Ferskesø
1982-05-27 : 1 Hammeren
1982-06-06 : 2 Vallensgård Mose
1982-06-18 : 1 Bastemose

1983-05-10 : 1 sy. Svinemose
1983-05-14 : 1 sy. Ølene

1984-05-16 : 1 Hammeren
1984-xx-xx : 1 par Bastemose
1984-xx-xx : 1 par Svinemose
1984-xx-xx : 1 par Vallensgård Mose

1986-05-24 : 1 Melsted
1986-05-30 : 1 Bastemose

1987-06-13 : 1 sy. Bastemose
1987-07-06 : 1 sy. Bastemose. Ynglepar?

1989-xx-xx : 1 ynglepar i Svinemose

1990-06-07 : 1 Stenbrudssøen, Nexø
1990-10-02 : 1 Hammeren

1991-05-25 : 1 Salene

1992-04-27 : 1 Hammeren
1992-05-08 : 1 Hammeren
1992-06-08 : 1 sy. Helligpeder
1992-06-11 : 1 sy. Bastemose

1993-05-22 : 1 sy. Hallegård, Gudhjem

1994-05-11 : 1 sy. i en have, Rønne
1994-05-23 : 1 Randkløve
1994-06-06 : 1 sy. Lærkesø. Også hørt d. 11/06 og d. 14/06
1994-08-23 : 2 i kystrørskov Søbo, Saltuna
1994-09-02 : 1 i kystrørskov Søbo, Saltuna (samme?)

1995-05-05 : 1 sy. Ølene
1995-05-06 : 1 sy. Bialitevejen, Tingsted
1995-05-07 : 3 sy. Bastemose
1995-06-03 : 2 sy. Bastemose
1995-06-08 : 1 sy. Stavnsgårdmose
1995-06-18 : 1 sy. Hundsemyre
1995-09-18 : 3 Frenne Mark. D. 19/09 4 fugle og d. 20/09 1 fugl

1996-06-02 : 1 i sangflugt ved Ferskesø

1997-04-28 : 1 sy. Bastemose. 1-2 fugle hørtes sy. på lokaliteten frem til d. 16/05
1997-05-10 : 1 Stavnsgårdmose
1997-05-24 : 1 sy. Galløkken
1997-05-28 : 1 sy. Snogebæk

1998-04-27 : 1 Hundsemyre
1998-04-30 : 1 Svinemose
1998-05-24 : 1 sy. Ølene frem til d. 26/05
1998-06-01 : 1 Bastemose
1998-06-01 : 1 ynglepar Salthammer. Første reelle ynglepar i 10 år!
1998-08-16 : 5 rst. Bastemose

1999-05-07 : 1 Svinemose
1999-05-09 : 1 sy. Ølene. Hørtes også d. 02/06 og d. 04/06
1999-05-10 : 1 Galløkken
1999-05-13 : 1 Arnager
1999-05-15 : 1 Bastemose. Hørtes også d. 22/05 og d. 01/07
1999-05-20 : 1 Hammeren
1999-06-13 : 2 sy. Pæregård, Poulsker

2000-04-19 : 1 sy. Arnager
2000-05-25 : 1 sy. Hundsemyre
2000-07-11 : 1 sy. Bastemose
2000-09-05 : 1 Hundsemyre

2001-05-02 : 1 Bastemose
2001-05-11 : 1 Spellingemose
2001-05-11 : 1 Vallensgård Mose
2001-05-15 : 1 Vallegård Mose
2001-05-16 : 1 Hammeren
2001-05-17 : 1 Allinge
2001-05-21 : 1 Bastemose
2001-05-22 : 1 Salthammer
2001-06-09 : 1 Salthammer

2002-05-07 : 1 sy. Munch Petersensvej, Rønne
2002-05-11 : 1 sy. Vallensgård Mose
2002-05-20 : 1 Spellinge Mose
2002-06-21 : 1 sy. samt sangflugt Ferskesø
2002-07-31 : 1 Balka
2002-08-13 : 1 ved Læsåen, Udkær
2002-10-16 : 1 Baltic Sea Glass
2002-10-16 : 1 Nexø Camping
2002-10-16 : 1 Snogebæk

2003-05-05 : 1 sy. Bastemose

2005-05-13 : 1 rst. Årsdalevej, Årsdale
2005-06-28 : 1 sy. Langemose, Almindingen

2006-05-05 : 1 sy. Bastemose. Hørtes også d. 06/05 og d. 08/05
2006-05-14 : 1 sy. Saltahmmer
2006-05-16 : 1 sy. i lergrav bag Nørre Løkke, Rønne
2006-05-16 : 1 sy. Torneværkets Kaolingrav
2006-05-22 : 1 sy. Ølene. Hørtes også d. 26/05 og d. 12/07
2006-05-25 : 1 sy. Årsdale-Svenskehavn
2006-05-25 : 1 sy. Svenskehavn
2006-06-07 : 1 sy. Bastemose
2006-06-14 : 2 sy. Stenbrudssøen

2007-05-11 : 1 sy. Bastemose. Hørtes sidste gang d. 30/05
2007-05-16 : 1 sy. Ølene. Hørtes også d. 18/05 + d. 24/05
2007-05-18 : 1 sy. Hundsemyre
2007-06-04 : 1 sy. Galløkken
2007-06-07 : 1 sy. 100 m. syd for Blykobbeåens udløb, Blykobbe Plantage

2008-04-28 : 1 sy. Bastemose. Hørtes sidst d. 27/05
2008-05-12 : 1 sy. Galløkken. Hørtes sidst d. 27/05
2008-05-12 : 1 rst. Årsdalevej 9, Årsdale. Hørtes også d. 14/05
2008-05-22 : 2 sy. Bastemose. D. 25/05 hørtes også 2 syngende fugle
2008-06-02 : 1 sy. Ølene. Hørtes sidst d. 08/06
2008-07-23 : 1 sy. Nexø ved campingpladsen
2008-09-12 : 1 ringmrk., Galløkken (sen fugl)

2009-05-16 : 1 sy. Galløkken NV Môjan
2009-05-31 : 1 sy. Svaneke Fyr-Grisby

2010-05-09 : 1 sy. Frederiks Stenbrud
2010-05-10 : 1 sy. Torneværkets kaolingrav
2010-05-10 : 1 sy. Galløkken
2010-05-13 : 2 sy. Ølene
2010-05-14 : 1 sy. Rø Plantage
2010-05-14 : 1 sy. Bastemose
2010-05-20 : 1 sy. Pyritsø
2010-05-22 : 1 sy. Bastemose
2010-05-24 : 1 sy. Ferskesø. Hørtes sidst d. 30/05
2010-06-02 : 1 sy. Frederiks Stenbrud
2010-06-28 : 1 sy. Svinemose
2010-07-01 : 1 sy. Nexø Lystskov
2010-08-18 : 1 fløj mod vindue hos Freddy Jensen, Svaneke. Fuglen overlevede efter en lille hvilepause

2011-05-12 : 2 sy. Hundsemyre
2011-05-21 : 1 sy. Dueodde
2011-06-03 : 1 sy. ved skanserne mellem Listed og Vigehavn
2011-06-04 : 1 sy. Sdr. Mosevej, Snogebæk
2011-06-11 : 1 sy. Svaneke Fyr

2012-05-06 : 1 sy. Bastemose. Hørt sidste gang d. 07/07
2012-05-13 : 1 sy. Galløkken
2012-05-16 : 1 sy. Ferskesø
2012-05-19 : 1 sy. Årsdale
2012-05-30 : 1 sy. ved Frenne "Havn".
2012-06-06 : 1 sy. Nørregård, Rø

2013-04-25 : 1 sy. Snorrebakkesøen
2013-04-27 : 2 sy. Snorrebakkesøen
2013-04-29 : 1 sy. Snorrebakkesøen
2013-04-30 : 1 sy. Grisby
2013-05-02 : 2 rst. Grisby
2013-05-11 : 1 sy. ved Smålyngs-vandværket
2013-05-12 : 1 sy. Bastemose. Sidst hørt d. 29/05
2013-05-15 : 1 sy. Ferskesø
2013-05-18 : 1 sy. Ferskesø
2013-05-20 : 1 sy. Snorrebakkesøen
2013-06-01 : 1 sy. i sumpene ud for Vandrerhjemmet, Dueodde
2013-06-02 : 1 sy. Holsterodde-Gedebak Odde
2013-06-08 : 1 sy. Tofte grusgrav. Sidst hørt d. 11/06
2013-06-12 : 1 sy. Vellensby
2013-06-18 : 1 sy. Snorrebakkesøen

2014-05-10 : 1 sy. Bastemose. Sidst hørt d. 09/06
2014-05-13 : 1 sy. Hundsemyre
2014-05-20 : 1 sy. Dyndeby, Poulsker
2014-05-22 : 1 sy. Ølene
2014-06-12 : 2 sy. Nexø Sydstrand (Tvivlsom iagttagelse, da andre kun har registreret Rørsangere på lokaliteten (SEJ))

2015-05-06 : 1 sy. Bastemose
2015-08-09 : 2 rst. Bastemose
2015-08-11 : 1 rst. Bastemose

2016-xx-xx : Alle obs af Sivsanger fra Dofbasen for 2016

 

Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)

1998-08-16 : 50 Bastemose

2002-06-10 : 20 sy. Bastemose

 

Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus)

1951-05-15 : 1 sy. Bastemose. Sang ihærdigt i en lang periode
1951-06-24 : 1 sy. Hundsemyre

1955-06-xx : 3 reder fundet af Svend Novrup i Bastemose

1969-07-17 : 1 sy. Nexø Sydstrand

1970-06-20 : 1 sy. Bastemose frem til d. 24/06

1974-06-10 : 1 Bastemose. Hørtes også dagen efter d. 11/06

1975-06-02 : 1 sy. Bastemose
1975-06-02 : 1 sy. Svinemose

1976-05-17 : 1-2 sy. helt frem til d. 06/07 i Batsemose
1976-05-30 : 1 sy. Ekkodalen

1977-05-29 : 1 sy. Bastemose
1977-06-10 : 1 sy. Bastemose (samme?)

1978-05-xx : 1 sy. Bastemose

1979-05-18 : 1 Spejdersøen, Allinge
1979-05-19 : 1 i en have i Rønne!
1979-05-20 : 1-2 sy. Bastemose frem til d. 27/05
1979-05-30 : 1 Svinemose
1979-06-07 : 1 Øleå, Bodilsker

1981-06-01 : 1 Bastemose frem til d. 10/06

1982-05-22 : 1 Ferskesø
1982-xx-xx : 1 ynglepar Bastemose

1983-xx-xx : 1 ynglepar Bastemose

1990-05-13 : 1 sy. Vallensgård Mose

1991-05-08 : 2 Hammeren

1993-05-26 : 1 sy. Hestehave, Olsker

1994-05-16 : 1 sy. Bastemose kl. 20.30-21.00

1995-05-11 : 1 sy. Bastemose
1995-05-23 : 1 sy. Frenne Odde, Svaneke

1998-06-08 : 1 sy. Bastemose. Hørtes også d. 10/06
1998-06-12 : 1 sy. Safirsøen, Sorthat. Hørtes også d. 14/06

2000-05-22 : 1 Sose Odde
2000-05-25 : 1 sy. Holsterodde-Gedebak Odde
2000-06-15 : 1 sy. Spellingemose

2002-07-12 : 1 sy. Ølene

2003-05-25 : 1 sy. syd for Olsker
2003-05-27 : 1 sy. Bastemose. Hørtes også d. 28/05 og d. 29/05

2004-05-07 : 1 sy. Bastemose

2005-08-02 : 1 Hundsemyre

2006-05-16 : 1 sy. ved lergrav syd for Nørre Løkke, Rønne
2006-05-25 : 1 sy. Stenbrudssøen, Nexø. Sang frem til d. 25/06
2006-06-28 : 1 sy. Bastemose
2006-07-07 : 1 sy. Hundsemyre

2007-05-18 : 1 sy. Ølene

2008-05-09 : 1 rst. Svenskehavn

2010-05-10 : 1 sy. kortvarigt i lergrav ved Nørre Løkke, Rønne
2010-05-11 : 1 rst. Sdr. Årsdalevej 9
2010-05-22 : 2 sy. Svinemose
2010-06-02 : 1 sy. Pedersker ved vådområdet omkring Smålyngsvandværket
2010-06-11 : 1 sy. Svaneke Fyr kl. 07.30- . Hørtes sidst d. 13/06

2011-05-19 : 1 set og hørt skælde ud, Årsdale (området ved Parken)
2011-09-16 : 1 rst. Grisby

2012-06-06 : 1 sy. i lergrav ved Slettevej, Rø
2012-06-16 : 1 sy. Hjortehaven mellem Svaneke Fyr og Grisby
2012-06-25 : 1 sy. kl. 12.30 Bastemose
2012-06-25 : 1 rst. Galløkken NV Môjan
2012-06-30 : 1 sy. Hammersø. Sidst hørt d. 02/07
2012-07-11 : 1 sy. Bastemose kl. 21.00-. Sidst hørt d. 15/07

2013-05-07 : 1 sy. kortvarigt ved Rohavn, Årsdale
2013-05-09 : 1 sy. Galløkken NV Môjan
2013-05-09 : 1 sy. Frederiks Stenbrud
2013-05-13 : 1 sy. Hundsemyre. Sidst hørt d. 16/05
2013-06-09 : 1 sy. ved dammen nordvest for Hammershus

2014-05-08 : 1 sy. kortvarigt Hundsemyre
2014-05-18 : 1 sy. sporadisk Ølene
2014-05-29 : 1 sy. i det sydvestlige hjørne af Galløkken
2014-06-07 : 1. ud for fugletårnet, Nexø Sydstrand
2014-06-07 : 1 sy. ved træbroen nord for molen i Grisby
2014-06-07 : 1 sy. Svenskehavn

2015-05-11 : 1 sy. Svinemose. Sidst hørt d. 15/05
2015-06-06 : 1 sy. Hammersø

2016-xx-xx : Alle obs af Drosselrørsanger fra Dofbasen for 2016

 

Høgesanger (Sylvia nisoria)

1964-08-30 : 1 Nexø Sydstrand

1969-05-24 : 1 Hammeren

1976-05-21 : 1 han Helligpeder

1977-08-13 : 1 juv. Dueodde

1978-06-01 : 1 sy. Hammeren

1979-05-26 : 1 Hammeren

1980-07-xx : 1 sy. Hammeren ult. juli

1982-09-10 : 1 Galløkken

1984-06-03 : 1 sy. Hasle
1984-06-12 : 2 Hammeren

1986-08-11 : 1 juv. Hammeren
1986-08-27 : 1 juv. Hammeren. Samme som foregående??

1987-05-30 : 1 Hammeren

1988-06-03 : 1 2k sy. Bokul, Gudhjem
1988-09-01 : 1 1k Hammeren

1989-09-01 : 1 Hammeren

1990-05-21 : 1 Hammeren

1995-05-30 : 1 sy. Frenne Mark, Svaneke

1996-05-21 : 1 2k ringmrk. Bokul, Gudhjem
1996-05-23 : 1 han Mulekleven, Slotslyngen
1996-06-02 : 1 ivrigt kaldende og lidt syngende ved P-pladsen Sandvig Camping, Hammeren

1999-08-15 : 1 1k ædende brombær ved Finnedalshus!

2001-05-22 : 1 sy. nær Salomons Kapel, Hammeren
2001-10-26 : 1 juv. rst. Rønne Havn

2003-08-19 : 1 juv. rst. Sdr. Årsdalevej, Årsdale

2008-08-24 : 1 1k rst. Svaneke Nordskov i Mogens T. Kofods have
2008-09-06 : 1 1k ringmrk., Galløkken

2010-08-29 : 1 ad. rst. Galløkken NV Môjan
2010-08-31 : 1 1k rst., Galløkken NV Môjan
2010-09-07 : 1 ad. rst. Galløkken NV Môjan (Til behandling af DKU og derfor pt. ikke godkendt (12/01-2011))

2011-09-11 : 1 1k rst. Hammerode Fyr kl. 09.50-
2011-09-21 : 1 1k fou. ved kysten neden for Thygegård

2012-06-11 : 1 ad. han rst. Nylars

2013-06-01 : 1 rst. Salomons Kapel, Hammeren

2014-05-23 : 2 rst. Hammeren (Iagttaget af KMO. Ikke indrapporteret i Dofbasen (SEJ))

 

Gærdesanger (Sylvia curruca)

1985-08-13 : 45 rst. Hammeren

1995-09-18 : 120 Svaneke Fyr-Frenne Odde

 

Havesanger (Sylvia borin)

1978-06-01 : 60 rst. Hammeren

1982-05-24 : 150 rst. Galløkken

1987-06-24 : 60 rst. Hammeren

1989-06-02 : 70 rst. Hammeren
1989-06-23 : 75 sy. Hammeren

1990-05-30 : 95 rst. Hammeren
1990-05-31 : 70 rst. Hammeren
1990-06-01 : 70 rst. Hammeren

1995-05-30 : 60-70 Svaneke Fyr-Frenne Odde

 

Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) - udgik af SU fra 1993

1961-06-15 : 1 sy. han Stevelen, Rø. Sang ihærdigt frem til d. 07/07 (ikke forelagt SU)

1967-06-04 : 2 sy. Ølene. Blev ikke siden genfundet trods stor eftersøgning (ikke forelagt SU)

1971-06-19 : 1 sy. Ølene (ikke forelagt SU)
1971-06-xx : 1 sy. han ved Bobbeåen i hele juni måned. Ingen tegn på yngel (ikke forelagt SU)
1971-06-20 : 1 sy. Svaneke
1971-06-23 : 1 sy. Salembro

1973-06-01 : 2 heraf 1 sy. Pedersker
1973-06-09 : 1 sy. Stevelen, Gudhjem frem til d. 18/06
1973-06-13 : 1 sy. Salene frem til d. 15/06

1977-05-08 : 1 sy. Bastemose

1978-05-30 : 1 sy. Ankermyr frem til d. 04/06 (ikke forelagt SU)
1978-06-03 : 1 sy. Hammeren (ikke forelagt SU)
1978-06-04 : 2 sy. Hammeren (ikke forelagt SU)
1978-06-27 : 1 sy. Raghammer (ikke forelagt SU)

1979-06-17 : 1 Paradisbakkerne på en DOF-tur (ikke forelagt SU)

1980-05-25 : 1 sy. Galløkken (ikke forelagt SU)

1981-05-27 : 1 Sdr. Allé, Rønne (ikke forelagt SU)
1981-06-01 : 1 sy. Gudhjem Kirke (ikke forelagt SU)
1981-06-10 : 1 sy. Vandmøllen, Blykobbeå (ikke forelagt SU)

1983-05-27 : 1 sy. Gudhjem Plantage (ikke forelagt SU)

1984-06-02 : 1 sy. Gudhjem (ikke forelagt SU)

1987-06-04 : 1 sy. Bobbeå ved Bobbegård (ikke forelagt SU)
1987-06-07 : 1 sy. Salene frem til d. 10/06 (ikke forelagt SU)

1988-05-29 : 1 sy. Øle Å, Pedersker
1988-06-22 : 1 sy. Kobbeåen, Østbornholm
1988-06-22 : 2 sy. Bobbeåen
1988-06-23 : 1 sy. Blykobbeåen
1988-xx-xx : 10 ikke godkendte SU-obs (ikke forelagt SU)

1991-06-02 : 1 sy. Gudhjem frem til d. 08/06

1992-06-07 : 1 sy. Helligpeder frem til d. 26/06
1992-06-13 : 1 sy. Bobbeå frem til d. 21/06

1993-xx-xx : 11 ex. i perioden 07/05 til d. 13/06

1995-05-26 : 1 sy. Haslevej, Rønne
1995-05-27 : 1 sy. Bastemose
1995-05-27 : 1 sy. Raghammer
1995-05-29 : 1 sy. Saltuna
1995-06-03 : 1 sy. Hullebæk
1995-06-04 : 1 sy. Sejersgård, Rønne frem til d. 06/06
1995-06-16 : 1 sy. Døndalen. Hørtes også dagen efter d. 17/06
1995-06-17 : 1 sy. Kelseå

1996-05-30 : 1 sy. Kobbeå
1996-05-31 : 1 sy. Døndalen
1996-06-01 : 1 sy. Godthåb syd for Snogebæk
1996-06-08 : 1 sy. Ryttergården, Rønne
1996-06-10 : 2 sy. Kobbeå. 2 forskellige på denne lokalitet. Den ene stationær fra d. 30/05-17/06
1996-06-14 : 1 sy. Stampen, Rønne

1997-xx-xx : Bornholms første sikre ynglefund. Lokaliteten var Onsbækkens udløb ved Stampen. Første gang hørt syngende d. 09/06. D.22/07 noterer Oluf Lou 1 ad. fodrende 2 nyligt udfløjne ungfugle.
1997-xx-xx : I perioden d. 24/05 til d. 10/07 hørtes 9 sy. fugle forskellige steder på Bornholm.

1998-xx-xx : 11 ex. Alle sy. Første forårsfugl d. 06/06. Sidste d.21/06
1998-08-30 : 1 Provstegade, Rønne

1999-05-21 : 1 Galløkken
1999-05-31 : 1 Gudhjem
1999-06-03 : 1 sy. Sosedal
1999-06-10 : 1 sy. Dalslunde

2000-07-06 : 1 sy. Nexø Sydstrand

2001-06-02 : 1 ved vejen op til Hammer Fyr
2001-10-16 : 1 Hammeren

2002-05-23 : 1 sy. Stampen
2002-05-27 : 1 sy. Onsbæk frem til d. 13/06 (samme?)

2003-05-22 : 1 sy. Havnebakken ved Sct. Nikolai Kirke, Rønne kl. 20.55
2003-05-25 : 1 sy. Rønne i provstehaven
2003-06-03 : 1 sy. Kobbeådalen
2003-06-07 : 1 sy. Kleven
2003-06-16 : 1 sy. Baggeå. Stadig syngende d. 23/06
2003-07-29 : 1 par med min. 5 unger ved Baggeå

2004-05-26 : 1 Onsbæk. Sikkert samme fugle, som hørtes ved Hotel Fredensborg d. 04/06
2004-06-03 : 1 sy. Bagå
2004-06-09 : 1 sy. Ekkodalen. Hørtes også d. 10/06
2004-06-17 : 1 sy. Ekkodalen (samme som d. 09/06 ?). Hørtes også d. 18/06
2004-07-23 : 1 set og kaldende Hasle Camping

2005-04-30 : 1 sy. Nexø Sydstrand (ekstrem tidlig! Obs. er ikke medtaget i FpB2005)
2005-06-13 : 1 sy. Ekkodalen
2005-06-14 : 1 sy. ved landevejen, Salenebugten

2006-05-20 : 1 sy. Rønne syd
2006-06-01 : 1 sy. Segen
2006-06-05 : 1 sy. Lilleborg
2006-06-16 : 1 sy. Årsdale

2007-05-20 : 1 sy. Sjøljan, Sandvig kl. 09.01-
2007-05-27 : 1 ka. Nordskovvej, Rønne
2007-06-05 : 1 sy. Ved Hotel Ryttergården, Galløkken

2008-05-29 : 1 sy. over for Hotel Ryttergården
2008-09-08 : 1 sy. ved Hotel Ryttergården

2009-05-31 : 1 sy. 150 m SV for Strandvejen 65 i den høje egebevoksning
2009-06-02 : 1 sy. Ryttergården, Rønne
2009-06-22 : 1 sy. Jons Kapel-Vang (300 meter nord for Blåskinsdalen)
2009-06-25 : 2 sy. 100 m vest for Ryttergården, Galløkken, Rønne

2010-05-23 : 1 set og hørt Sdr. Årsdalveje 9, Årsdale

2011-05-23 : 1 sy. Carl Nielsens grusgrav ved Stampevej
2011-05-24 : 1 sy. Hasle Klinkerskov. Stadig på plads d. 27/05
2011-05-25 : 1 sy. Onsbæk Plantage
2011-05-25 : 1 sy. syd for Svenskehavn
2011-05-30 : 1 sy. Robbedale - Sang kort 4 gange på stampevej ca. 200 meter inde af vejen der hvor HAF og AHH havde den forleden dag.
2011-05-30 : 1 sy. Strandmarken
2011-05-31 : 1 sy. Nexø Sydstrand - I skoven vest for fugletårnet. Sang en del gange.
2011-06-03 : 1 sy. Turistvej, Snogebæk
2011-06-05 : 1 sy. Risen, Østerlars kl. 11.00-
2011-06-09 : 1 sy. Hundsemyre (Skoven vest for mosen)
2011-06-09 : 1 sy. Nexø Sydstrand (Skovområdet sydvest for skydehuset)
2011-06-11 : 1 sy. Ringebakker
2011-06-16 : 1 sy. Bådsted
2011-06-28 : 1 sy. Hundsemyre (samme fugl som d. 09/06)

2012-05-21 : 1 sy. Nørremark-Halleklipper -Svenskehavn (1,2 eller 3 ex?)
2012-05-26 : 1 sy. Stampen, Rønne
2012-05-28 : 1 sy. Baggeå. Hørt sidste gang d. 16/06
2012-05-29 : 1 sy. Salthammer i krattet til højre for nedkørslen
2012-06-03 . 1 sy. ved Strandfogedgården, Helligdommen
2012-06-10 : 1 sy. Ringedal
2012-06-10 : 1 sy. Hundsemyre
2012-06-18 : 1 sy. Arnager

2013-05-21 : 1 sy. Baggeå. Sidst hørt d. 20/06
2013-05-21 : 1 sy. ca. 250 m nord for Sjelsmyr
2013-05-24 : 1 sy. Grisby ved Rønne Plantage
2013-06-01 : 1 sy. ved målerstationen i Sorthat
2013-06-01 : 1 sy. lidt syd for campingpladsen ved Hullehavn
2013-06-01 : 1 sy. Grisby ved Rønne Plantage
2013-06-03 : 1 sy. i den vestlige ende af Mølledalen, Møllevig-Hammerhavn
2013-06-07 : 2 sy. ved T-krydset ved vejen ned til Dueodde Familiecamping
2013-06-08 : 1 sy. Poulsker i skovbevoksning ved Duegaard, Dueoddevejen
2013-06-09 : 1 sy. ved T-krydset ved vejen ned til Dueodde Familiecamping
2013-06-09 : 1 sy. Rohavn, Årsdale
2013-06-28 : 1 sy. lige syd for parken, Årsdale
2013-07-08 : 1 sy. Raghammer. Hørt igen d. 09/07 samme sted

2014-05-19 : 1 sy. Galløkken. Sidst hørt d. 29/05
2014-05-19 : 1 sy. Humledal, Hammeren
2014-05-22 : 1 sy. Bagå. Sidst hørt d. 23/05
2014-05-23 : 1 sy. Nexø Sydstrand ved landevejen
2014-05-24 : 1 sy. Bagå - Matrikelart. Med andre ord på østsiden af Nyker Strandvej og 250 m fra det individ som sidder på vestsiden. Kunne meget vel være et andet eksemplar (CAN)
2014-05-24 : 1 sy. Baggeå - Sad mellem havet og sammenløbet af Baggeå og Muleby Å i nyskovet område (CAN). Sidst hørt d. 15/06
2014-05-30 : 1 sy. Ringebakker
2014-05-30 : 2 sy. Døndalen
2014-05-31 : 1 sy. Allinge-Sandkås
2014-06-06 : 1 sy. Svaneke Nordskov ved fårefolden
2014-06-09 : 4 sy. Paradisbakkerne - Alle fundet af MKH og SHN på blå rute. RS og THH hørte kun 1 på vores lille tur (RS)
2014-06-12 : 1 sy. ved bro over Henrikebæk, Raghammer. Sidst hørt d. 14/06
2014-06-15 : 1 sy. Snogebæk ved turistvej ved strandbo/bækkely
2014-06-15 : 1 sy. Baggeå lige øst for de to broer i lysåben løvskov
2014-06-17 : 2 sy. Baggeå (En et par hundrede meter vest for Strandvejen og en i brynet ved Mulebyvej 3 (LOU))
2014-06-17 : 2 sy. Ringedal (hhv. NV og SØ for Ringedalssøen. Førstnævnte samme som for 2½ uge siden mens den anden sidder midt i et sangrevir fra sidste år (CAN))
2014-06-27 : 1 sy. Stampen. Sidst hørt d. 30/06
2014-07-25 : 1 sy. Askelundsvej 28, Listed

2015-xx-xx : Alle obs af Lundsanger fra Dofbasen for 2015

2016-xx-xx : Alle obs af Lundsanger fra Dofbasen for 2016

Lundsanger, Hasle Klinkerskov d. 26/05-2011 - Sune Riis Sørensen

Lundsanger, Hasle Klinkerskov d. 26/05-2011 - Sune Riis Sørensen

 

Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) - udgik af SU fra 1991

1992-09-25 : 1 bag Bølgebadet, Hammeren

1996-10-18 : 1 Svaneke Fyr
1996-10-19 : 1 Nordskoven, Svaneke (samme dag alene 17 fugle på Chr. Ø)

1997-10-15 : 1 ved Q8-tanken, Gudhjem

2000-10-12 : 1 Hasle Sydstrand

2001-11-18 : 1 Nordskovvej, Rønne

2007-10-20 : 1 rst. hele dagen Hullehavn Campingplads

2016-10-13: 1 rst. en stor del af dagen, Årsdalevej 9, Årsdale

Fuglekongesanger, Årsdale d. 13/10-2016 - Arne Møller

 

Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) - udgik af SU fra 1991

1986-10-07 : 1 Hammeren
1986-10-20 : 1 Hammeren

1988-10-14 : 1 Hammeren

1993-10-09 : 1 Hammeren

1999-09-16 : 1 ivrigt kaldende på Salthammer

2007-10-25 : 1 rst. Nordskovvej 9a, Rønne

2008-09-19 : 1 ka. Vestre Sømark

2011-09-29 : 1 rst. Frederiks Stenbrud i det nordøstlige hjørne ud mod havet. Sidst set og hørt d. 01/10-2011.
2011-10-16 : 1 kaldende 2 gange, Svaneke Fyr Udmeldt via Dofcall under Feltræf 2011. Aldrig indtastet i Dofbasen)
2011-10-16 . 1 rst. i det vestlige skovbryn, Raghammer. Både set og hørt
2011-10-22 : 1 rst. Ølenevej 32 i æbletræet på højre side af indkørslen. Kaldte ivrigt i flere serier og lod sig se. Kniksede hele tiden med vingerne og den markante gullige øjenbrynstribe og de to vingebånd sås tydeligt (MKT)

2012-10-03 : 1 rst. Smaragdsøen
2012-10-06 : 1 rst. Halleklipperne, Nexø
2012-10-10 : 1 rst. Gudhjem

2013-09-26 : 1 rst. Blykobbevej 38, Rønne
2013-09-30 : 1 rst. Sdr. Årsdalevej 9, Årsdale
2013-10-03 : 1 rst. Blykobbevej 38, Rønne (hørt fra naboens have)

2014-09-21 : 1 rst. Snogebæk
2014-10-14 : 1 rst. Sdr. Årsdalevej 9, Årsdale

2015-09-23 : 1 fou. Årsdalevang

2016-10-01 : 1 rst. Grisby ved Rønne Plantage
2016-10-01 : 1 rst. Svaneke Nordskov
2016-10-06 : 1 rst. Vestre Sømark

Hvidbrynet Løvsanger d. 29/09-2011 - Arne Møller

Hvidbrynet Løvsanger, Frederiks Stenbrud. 29/09-2011- Arne Møller

 

Sibirisk Gransanger (Phylloscopus collybita tristis) - udgik af SU fra 1994

Bemærk, at kun fugle, der er bestemt i hånden, medtages i årsrapporterne (SEJ)

1995-10-07 : 1 Søbo, Saltuna
1995-10-08 : 1 Kobbeåens udløb

2000-10-02 : 1 Habbedam

2010-11-17 : 1 rst. Galløkken

2011-12-03 : 1 rst. Hammeren - Midtvejs på stien mellem Salomons Kapel og parkeringspladsen ved Sandvig. For mig nye og meget karakteristiske kald: PIIIH, kraftige, langtrukne (ca ½ sek), let faldende og let klynkende, i mange serier med godt et sekund imellem. Fuglen af form og størrelse som gransanger, men noget mere omkringfarende, så kun set i korte glimt, men gennem 10 minutter inden for 10 meter. Markant forskellig fra gransanger ved at helhedsindtrykket var hver gang en GRÅ sanger. Umiddelbart virkede den også mere buttet (især hovedet). Endte med at flyve i retning af fyret på Hammer Odde, også da kaldende. Kaldet optaget på stor video-fil. 5.12. er lydsiden trukket ud og lagt her (af tekniske grunde 2 gange): http://www.youtube.com/watch?v=jq5EFRrjpKs (billedet taget 4.12. hvor fuglen ikke blev genfundet). Identisk med Lars Kroghs optagelse: http://www.xeno-canto.org/sounds/uploaded/XPBSIYYZFC/B15h09m38s30oct2009.mp3 og Jarek Matusiak: http://www.xeno-canto.org/browse.php?query=nr:75164 (HF).

2012-10-11 : 1 rst. Galløkken NV Môjan - Stemmen hørtes. Kyllingeagtigt. En grå fugl med noget grønt på hale og bagvinger. Flanker grå/beige. Var sammen med 2 alm. Gransangere (ESB).

2014-11-03 : 1 rst. Svaneke Nordskov - Set i fyrretræet udenfor køkkenvinduet sammen med en flok fuglekonger. Sneg mig ud for at fotografere den og hørte det kyllingeagtige Piiepp, ikke prangendeDen beige tonede hals og flanker helt uden gult samt den helt fråbrune isse og nakke, virkede ret forskelligt fra alm. Gransanger, øjenbryn ikke markante beige, benene koksgrå, næbet lyst ved basis. Set og hørt gennem ti minutter, forsvandt sammen med fuglekongerne (MTK). Fotodokumenteret i Dofbasen.
2014-11-08 : 1 rst. Salthammer

2015-01-17 : 1 rst. ved rørskovsområdet sydvest for Ferskesø - Opdaget på kyllingekaldet. Opholdt sig i mindst 10 minutter på angivne position - det meste a tiden det samme sted UNDER gangbroen dér hvor den fløj ind under den hele tre gange; første gang for å bli der i flere minutter (til en forbipasserende gik hen over stedet). Meget stemmeaktiv når den var fremme i træer lige i nærheden, og meget tillidsfuld, sad bl.a. højst 3-4 m fra hvor jeg stod: Ret mørk gråbrun 'gransanger', uden grønt og gul. Kyllinge-kaldet med meget korte mellemrum, i perioder med mindre end et sekund imellem. Optaget på videoer (hvor jeg (med håndholdt kamera) satsede på kaldet (fuglen fik jeg ikke med :) ). (HF)

 

Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix)

1999-08-16 : 60 Hammeren

2012-09-16 : 1 rst. Årsdale (sen fugl)

 

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)

1992-05-14 : 900 rst. Hammeren

1999-05-14 : Min. 1.000 Gudhjem Plantage

 

Fuglekonge (Regulus regulus)

1989-10-09 : 1.200 rst. Hammeren
1989-10-12 : 1.130 rst. Hammeren

2000-10-08 : 1.000 rst. Hammerodde

2006-10-15 : 1.000 fou. Hammerodde

 

Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla) - udgik af SU fra 1969

1954-04-02 : 1 han fundet død i Rønne (Bornholms Museum)

1962-06-22 : 1 han sy. Pedersker Skov (ikke forelagt SU)

1968-03-20 : 1 Sjelsmyr (ikke forelagt SU)

1969-11-30 : 1 Salene

1970-04-25 : 1 Hammeren
1970-04-26 : 1 han Gudhjem

1971-03-27 : 1 Hammeren
1971-04-18 : 1 hun Hammeren
1971-04-18 : 1 Læså

1977-09-23 : 1 hun Dueodde

1979-04-13 : 1 Hammeren

1980-03-30 : 1 han Rønne Nordstrand
1980-04-05 : 1 Østre Sømark
1980-04-09 : 1 han + 1 hun Rosmandsbæk, Nordskoven
1980-04-11 : 1 hun Raghammer

1981-03-21 : 1 Ådalen
1981-04-04 : 1 rst. Raghammer

1982-03-29 : 1 Hammerodde
1982-05-01 : 1 Sdr. Allé, Rønne
1982-05-10 : 1 Øleå, Sømarken

1987-08-27 : 1 Gudhjem Plantage

1988-04-17 : 1 Hammeren

1990-04-10 : 1 han Hammeren

1994-03-29 : 1 han Rønne Nord
1994-04-03 : 1 han Svaneke Fyr
1994-04-17 : 1 hun Søbo, Saltuna
1994-04-19 : 1 han sy. Randkløvestien
1994-04-20 : 1 han ringmrk. Gudhjem
1994-04-20 : 1 hun Bokul, Gudhjem
1994-04-30 : 1 mulig hørt Ølene

1995-03-25 : 1 sy. Nordskoven, Rønne
1995-04-08 : 1 sy. Dansk Familiecamping, Dueodde
1995-04-16 : 1 ringmrk. Gudhjem

1996-04-18 : 1 han ringmrk. Bokul, Gudhjem
1996-04-25 : 1 hun Bokul, Gudhjem
1996-04-25 : 1 sy. Rømersvej, Ølene. Hørtes frem til d. 05/05!

1998-03-28 : 1 Dueodde
1998-05-09 : 1 sy. Bialitevejen, Tingsted
1998-10-05 : 1 hun Hammeren

1999-03-27 : 1 Langebjerg
1999-03-27 : 2 Bastemose. Tydligvis 1 par. Men ikke set/hørt siden.
1999-03-28 : 1 Hammersholm
1999-04-07 : 1 sy. Almegårdsskoven

2000-05-04 : 1 rst. (småsyngende) i fyrhaven, Hammerodde

2001-04-01 : 1 Galløkken
2001-04-02 : 1 Dueodde
2001-04-13 : 1 Hammeren
2001-04-14 : 2-3 sy. Bastemose. Hørtes også d. 16/04
2001-04-19 : 2-3 sy. Stampevej, Rønne Plantage
2001-05-12 : 1 sy. Bastemose. Også d. 13/05 (sikkert en genganger)
2001-05-26 : 1 sy. Stakkelemose
2001-10-11 : 1 Rønne
2001-10-18 : 1 Arnager Havn

2002-03-28 : 1 sy. Baggeå
2002-03-28 : 1 sy. Bastemose
2002-03-30 : 1 sy. Askelundsvej, Listed
2002-04-02 : 1 sy. Bagå frem til d. 09/04
2002-04-09 : 1 sy. Batsemose
2002-04-14 : 1 sy. Ravnekær
2002-05-03 : 2 Fyrvej, Dueodde
2002-10-14 : 1 Svaneke Vandrerhjem
2002-10-15 : 1 Baunet, Nørremark
2002-10-16 : 1 500 m vest for campingpladsen
2002-10-19 : 1 Gråmyr, Gudhjem
2002-10-19 : 1 Hammeren
2002-10-19 : 1 sy. Hammerodde
2002-11-13 : 2 Raghammer
2002-12-21 : 1 Rønne Plantage

2003-03-27 : 1 Slotslyngen
2003-04-28 : 3 sy. Rønne Plantage

2004-04-05 : 1 han fou. Hasle Lystskov
2004-04-07 : 1 hun fou. Langebjerg
2004-04-09 : 1 sy. Rønne Plantage
2004-05-02 : 1 Hotel Fredensborg
2004-05-16 : 1 sy. Ringebakker
2004-05-29 : 1 sy. Rønne Plantage (samme som 04/09 ?)
2004-05-30 : 1 sy. Sorthat
2004-06-03 : 1 sy. Ringebakker
2004-07-17 : 1 sy. Ringebakker (samme?)
2004-09-17 : 1 kaldende Nexø Sydstrand

2005-10-18 : 1 Nexø havn - udfyldningsområdet

2006-04-08 : 1 sy. Ølene ved sydlige fugletårn
2006-04-08 : 1 fou. Strandvejen ved Fredensborg, Rønne
2006-04-09 : 1 rst. Svaneke Nordskov
2006-04-14 : 1 sy. Raghammer
2006-05-17 : 1 sy. Hasle Klinkerskov
2006-05-27 : 1 sy. Paradisbakkerne
2006-10-15 : 1 rst. Hammeren
2006-10-16 : 1 rst. Raghammer

2007-03-10 : 1 rst. Bagå
2007-03-13 : 1 sy. Svenskehavn
2007-03-26 : 1 Galløkken
2007-03-31 : 1 sy. Svaneke Kirkegård
2007-04-21 : 1 sy. Hasle Klinkerskov
2007-04-22 : 1 sy. Bagå
2007-10-19 : 1 rst. Raghammer

2008-03-28 : 1 fou. Bastemose
2008-04-03 : 1 sy. Bagå
2008-04-03 : 1 sy. Nexø Sydstrand
2008-04-03 : 1 sy. Møllenakke, Svaneke
2008-04-07 : 1 sy. Halleklipper
2008-04-07 : 1 sy. Sose Odde
2008-04-09 : 1 sy. Galløkken
2008-04-09 : 1 sy. Ankermyr
2008-04-10 : 1 sy. Kløvedal
2008-05-11 : 1 sy. Slotslyngen
2008-05-12 : 1 sy. Stakkelmose
2008-05-14 : 1 sy. Galløkken
2008-05-23 : 1 sy. Bagå
2008-06-21 : 1 sy. Blykobbe Plantage
2008-09-22 : 1 rst. Strandvejen 113, Rønne
2008-09-23 : 1 rst. Rønne
2008-10-15 : 1 rst. Dueodde

2009-04-05 : 1 rst. Galløkken
2009-04-08 : 1 rst. kortvarigt i Årsdale
2009-04-09 : 1 sy. Bagå
2009-04-11 : 1 rst. Galløkken
2009-09-29 : 1 rst. Rønne på Eilifs matrikkel

2010-01-16 : 1 fou. Tangvej lige ved transformatoren, Dueodde
2010-03-25 : 1 rst. Hammeren
2010-03-26 : 1 rst. Sdr. Årsdalevej 8, Årsdale kl. 07.35
2010-03-26 : 1 fou. og sy., 200 m vest for Strandvejen 65, Galløkken, Rønne
2010-04-06 : 1 sy. Hammeren
2010-04-06 : 1 sy. Levka
2010-04-07 : 1 sy. ved Loklippen øst for Springbakkehus
2010-04-10 : 1 sy., V for Strandvejen 69, Galløkken
2010-04-19 : 1 sy. Bagå
2010-04-20 : 1 set og hørt kalde Bastemose
2010-05-04 : 1 sy. Levka
2010-05-09 : 1 sy. Levka
2010-05-22 : 1 han rst.. Hammeren mellem fyret og Salomons Kapel
2010-08-29 : 1 rst. Bagå

2011-05-18 : 1 sy. Bygaden, Åkirkeby Plantage
2011-10-02 : 1 rst., Dueodde 100 m syd for kiosken
2011-10-27 : 1 rst. Svaneke Fyr

2012-04-13 : 2 sy. og set ved rokkestenen i Paradisbakkerne
2012-04-14 : 1 sy. Bagå. Stadig på plads d. 15/04
2012-04-15 : 1 rst. Dueodde
2012-04-23 : 1 sy. Dalegårdsbruddet
2012-05-19 : 1 rst. Onsbækken
2012-06-17 : 1 sy. Krogegårdsvej 2, Poulsker
2012-09-24 : 1 rst. i klitterne, Dueodde

2013-04-16 : 1 rst. Årsdale
2013-04-16 : 1 rst. Hammeren
2013-04-16 : 1 han fou. Østre Sømark ved Boesgård
2013-04-17 : 1 rst. Årsdale
2013-04-17 : 1 hun rst. Grisby ved Rønne Plantage
2013-04-17 : 1 sy. Bagå. Hørst sidst d. 16/06
2013-04-17 : 2 sy. Hundsemyre
2013-04-18 : 1 sy. Onsbæk Plantage
2013-04-19 : 1 rst. Årsdale
2013-04-22 : 1 sy. Onsbæk Plantage
2013-04-23 : 1 sy. Levka
2013-04-28 : 1 sy. Rønne Plantage
2013-05-03 : 1 sy. Blykobbe Plantage mellem Haslevej og efterskolen
2013-05-17 : 1 sy. ved Hesteløkken, Bastemose
2013-05-20 : 1 sy. Raghammer
2013-06-09 : 1 sy. Ved Bethesda, Dueodde
2013-06-13 : 1 sy. Levkavej lige vest for Strandvejen, Levka. Sidst hørt d. 20/06
2013-06-21 : 1 sy. Vestermarie Plantage Midt på Galgebakkevej
2012-07-04 : 1 sy. Vestre Sømark
2013-08-17 : 1 rst. Holmeskov
2013-09-12 : 1 rst. Hammeren
2013-10-15 : 1 rst. Sdr. Årsdalevej 8, Årsdale
2013-10-22 : 1 rst. Galløkken

2014-03-23 : 1 rst. Galløkken
2014-03-24 : 1 han rst. Stampen
2014-03-25 : 1 sy. Bagå på CAN´s matrikel
2014-03-26 : 1 han fou. i pilekrat ved landevejen, Bastemose
2014-03-27 : 1 rst. ved Dueodde Familiecamping
2014-03-27 : 1 sy. Bagå
2014-03-29 : 1 sy. Teglkås i skoven langs stien nord for Gines Minde
2014-04-11 : 1 sy. 500 m Ø for Chr. Xs vej, Almindingen
2014-04-15 : 1 sy. Bagå
2014-04-15 : 1 sy. Loftgårdsskoven 20, Strandmarken
2014-04-16 : 1 rst. ved Hammerodde fyr
2014-04-20 : 1 sy. Dueodde
2014-06-04 : 1 sy. i skoven øst for Raghammer
2014-06-12 : 1 sy. 150 m øst for Hullebæk, Raghammer. Sidst hørt d. 23/06
2014-07-18 : 1 sy. Bagå - samme sted som i slutningen af marts og midt april (CAN)
2014-10-13 : 1 rst. Odden vej ved Bro Odde
2014-10-19 : 1 rst. Ferskesø ved rørskovsområdet sydvest for søen
2014-10-27 : 1 han fou. Snogebæk (på Mys græsplæne)

2015-04-09 : 1 sy. 50 m nord for Havvej i granbevoksning, Sorthat
2015-04-10 : 2 fou. ved kysten ved lufthavnen
2015-04-11 : 1 rst. Vestre Sømarksvej
2015-04-11 : 1 + 3 rst., Vestre Sømark (bevægede sig enkeltvis gennem området)
2015-04-12 : 1 sy. Baunevej, Vestre Sømark
2015-04-13 : 1 sy. sydøst for Paradis, Hullehavn
2015-04-14 : 1 sy. Bagå det meste af dagen ved Nyker Strandvej x Bagå
2015-04-17 : 1 sy. Sandvig
2015-04-18 : 1 sy. Nexø Sydstrand mellem landevejen og cykelstien
2015-04-20 : 1 sy. Levka. Sidst hørt d. 01/05
2015-04-23 : 1 sy. ved Familicamping/Vandrehjem, Dueodde
2015-05-01 : 1 sy. Døndalen
2015-05-02 : 1 sy. Døndalen
2015-05-06 : 2 sy. Raghammer
2015-07-10 : 1 sy. Sorthat
2015-10-12 : 1 rst. Svaneke Fyr

2016-xx-xx : Alle obs af Rødtoppet Fuglekonge fra Dofbasen for 2016

2017-xx-xx-: Alle obs af Rødtoppet Fuglekonge fra Dofbasen for 2017

 

Sitemap