Rovfugle

Hvepsevåge, Sort Glente, Blå Kærhøg, Steppehøg, Hedehøg, Duehøg, Spurvehøg, Musvåge, Fjeldvåge, Kongeørn, Fiskeørn, Tårnfalk, Aftenfalk, Lærkefalk, Lannerfalk

 

Hvepsevåge (Pernis apivorus)

1959-05-xx : 360 trk. Hammeren

1991-05-24 : 55 trk. Hammeren

2001-09-23 : 67 trk. Dueodde

2011-09-15 : 54 trk. Dueodde

 

Sort Glente (Milvus migrans) - udgik af SU fra 1971

1975-06-09 : 1 Klemensker

1976-05-17 : 1 rst. Dueodde. Sås også d. 18/05
1976-06-10 : 1 Grødby, Åker
1976-07-29 : 1 Gudhjem

1977-08-29 : 4 Dueodde

1978-05-29 : 1 S Allinge
1978-06-05 : 1 SØ Nørrevad, Pedersker

1983-04-29 : 1 SØ Hammeren
1983-05-09 : 1 Almindingen
1983-05-xx : 1 Åremyr med. maj
1983-05-30 : 1 Dammegård, Poulsker

1987-05-08 : 1 V Hammeren

1988-04-xx : 1 Rønne nord
1988-04-15 : 1 Rønne
1988-07-11 : 1 Vang

1989-05-13 : 1 NV Hammeren
1989-05-18 : 1 Almegårdsvej, Rønne

1990-03-11 : 1 NØ Lille Almegårdsvej, Rønne
1990-03-25 : 1 Klint, Årsballe
1990-04-06 : 1 Østerlars
1990-05-19 : 1 Lille Almegårdsvej, Rønne
1990-08-22 : 1 Blykobbe Ådal
1990-10-14 : 1 Blykobbe

1991-03-19 : 1 Viborg Torv, Pedersker
1991-10-04 : 1 Hammeren

1992-05-04 : 1 Hammeren
1992-05-27 : 1 nord for Rutsker Højlyng

1993-05-12 : 1 Lufthavnen
1993-07-05 : 1 Stavsdal

1994-04-02 : 1 Saltuna
1994-08-23 : 1 SV Salene, Gudhjem

1995-04-17 : 1 trk. Hammeren
1995-05-27 : 2 Hasle
1995-05-31 : 1 2k SV Pedersker
1995-10-01 : 1 trk. Dueodde

1996-04-14 : 1 2k Ø Gudhjem kl. 16.10. Fuglen manglede halen!
1996-05-05 : 1 trk Frenne
1996-08-22 : 1 rst. senere V Ølene

1997-06-02 : 1 mobbet af Ravne i Ølene
1997-09-13 : 1 trk. Dueodde

1998-04-13 : 1 Hasle (usikker bestemmelse)
1998-05-07 : 1 Pellegårdsvej, Rutsker
1998.05-09 : 1 trk. Hammeren (samme indivis som foregående?)
1998-09-20 : 1 overfl. Eskesgård, Raghammer sammen med Rød Glente

1999-06-28 : 1 overfl. Skovminde, Lobbæk
1999-06-29 : 1 S Hammerhavnen
1999-07-26 : 1 juv. over nyslået græsmark syd for Nyker senere ved Vialitevejen
1999-07-27 : 1 overfl. ved Åsedamme (samme som ovenstående?)
1999-09-18 : 1 Hasle

2000-04-17 : 1 Snogebæk
2000-09-16 : 1 Rispebjerg
2000-10-19 : 1 2k Hammeren (seneste dato for Bornholm)

2001-04-03 : 1 Grødby
2001-04-14 : 1 Rutsker Højlyng. Blev også set d. 15/04
2001-05-13 : 1 Poulsker
2001-06-29 : 1 Rø Plantage

2003-04-15 : 1 tf. Hammeren
2003-04-21 : 1 tf. Hammeren

2004-04-06 : 1 indtrk. Allinge kl. 10.55 derefter N
2004-05-21 : 1 NØ Bastemose
2004-05-27 : 1 Rø
2004-05-30 : 1 Ibsker
2004-06-07 : 1 2k tf. Langebjerg
2004-09-03 : 1 tf. Dueodde

2005-03-22 : 1 Opalsøen
2005-05-16 : 2 N Ølene

2006-04-08 : 1 N Sose
2006-04-15 : 1 N Hammeren
2006-04-16 : 1 Udkær
2006-04-17 : 1 N Bastemose
2006-05-02 : 2 Hammerknuden
2006-05-20 : 1 Vestermarie
2006-09-24 : 1 S Dueodde

2007-04-18 : 1 N Svinemose kl. 11.15
2007-05-14 : 1 trk. Hammerodde
2007-10-04 : 1 S Hammerodde
2007-10-20 : 1 V Aadalen/Gøngeherred/Nyker kl. 10.30
2007-11-09 : 1 of. Vestermarie (? - meget sene fugl)

2008-04-06 : 1 N Western Smedje, Åkirkeby
2008-04-07 : 1 tf. Hammeren
2008-04-30 : 1 NNV Udkær
2008-05-14 : 1 Pedersker

2009-05-20 : 1 Pedersker
2009-08-22 : 1 N Paradisbakkerne

2010-04-22 : 1 N kl. 11.26 Hammerodde
2010-09-03 : 1 SØ Dueodde
2010-09-11 : 1 of. Slamrebjergvej, Nexø

2011-04-04 : 1 of. Årsballe
2011-04-13 : 1 of. Splitsskov
2011-04-14 : 1 of. Kleven (måske samme fugl alle tre datoer)
2011-04-25 : 1 of. Vesternarie
2011-05-12 : 1 of. Bastemose
2011-08-10 : 1 of. Samsingå
2011-09-11 : 1 1k of. Sose kl. 12.50
2011-09-15 : 1 fou. Bjergebakke kl. 16.20
2011-09-26 : 1 SV Kannikegærdet kl. 15.45

2012-05-07 : 1 of. Poulsker nord for Pension Blomstergården
2012-06-01 : 1 fou. Årsballe
2012-06-03 : 1 fou. Bjergebakke
2012-06-04 . 1 fou. Poulsker
2012-06-09 : 1 of. Bedegade
2012-06-16 : 1 of. Bastemose
2012-09-15 : 1 trk. Dueodde
2012-09-18 : 1 trk. Dueodde
2012-09-19 : 1 trk. Dueodde
2012-11-07 : 1 1k of. Pedersker (meget sen fugl)

2013-04-14 : 1-2 trk. Hammeren (1 tf. kl. 10.30 og 1 trk. i tidsrummet 14.15-15.30)
2013-04-20 : 1 of. Bodilsker
2013-06-06 : 1 fou. ved Produktionshøjskolen
2013-06-08 : 1 NV Nexø nord
2013-06-11 : 1 S Årsdale
2013-06-17 : 1 of. Klemensker
2013-07-17 . 1 of. Ibskervejen nord for Nexø
2013-07-21 : 1 of. Udkær
2013-09-04 : 1 of. Klintebakken, Åkirkeby
2013-09-11 : 1 fou. Årsdale
2013-09-19 : 1 S Dueodde
2013-09-25 : 1 fou. Sose
2013-09-27 : 1 Ø-SØ kl. 10.45 Dueodde
2013-09-28 : 1 of. Søndre Landevej nord for Boderne kl. 10.50-
2013-10-04 : 1 of. Ølene
2013-11-08 : 1 rst. Hundsemyre ved Hullegård (sen fugl)
2013-11-11 : 1 rst. Skørrebro (sandsynligvis samme fugl som d. 08/11
2013-11-13 : 1 V Dueodde kl. 09.45 og 10.15, eller var der tale om 2 ex.? (JCh)

2014-05-09 : 1 of. Hammerhus
2014-05-10 : 2 N Åkirkeby
2014-05-10 : 1 of. Allinge
2014-05-19 : 1 2k+ N Hammeren
2014-06-02 : 1 fou./trk. Læså ved Aspesgård/Vejrmøllegård
2014-06-06 : 1 of. Slamrebjerg
2014-07-23 : 1 ad. fou. over nyslåede græsmarker ved Myreby
2014-07-24 : 1 of. dyreklinikken, Åkirkeby
2014-07-24 : 1 fou. over mark langs Almindingsvejen, Skagelfaldet
2014-07-29 : 1 fou. Smørenge
2014-08-01 : 1 fou. over mark nær Brændesgårdshaven
2014-08-17 : 1 of. Hundsemyre
2014-08-18 : 1 of. Skrubberak ved østre Bedegadegård
2014-08-29 : 1 rst. Pedersker
2014-09-10 : 2 trk. sammen, Dueodde
2014-09-22 : 3 S Dueodde - 2 kl. 09.55 og 1 kl. 10.52 sammen med 3 Røde Glenter
2014-09-23 : 3 of. Dueodde - (Fløj over vejen fra Snogebæk mod Dueodde. 2 fløj sammen, den sidste kom alene 5 minutter efter (My Størup))
2014-09-26 : 1 Ø Dueodde
2014-09-27 : 1 of. Dueodde

2015-xx-xx : Alle obs af Sort Glente fra Dofbasen for 2015

2016-xx-xx : Alle obs af Sort Glente fra Dofbasen for 2016

2017-xx-xx : Alle obs af Sort Glente fra Dofbasen for 2017

 

Blå Kærhøg (Circus cyaneus)

1992-10-18 : 19 til overnatning i Ølene

2001-01-31 : 17 til overnatning i Ølene. Også 17 til overnat. d. 19/02

 

Steppehøg (Circus macrourus)

2001-09-16 : 1 rst. Poulsker

2003-05-16 : 1 ad. hun N, Nexø Sydstrand

2009-09-06 : 1 ad. han kl. 19.15-19.30, Ølene

2010-09-12 : 1 1k SØ kl. 12.05-12.12 Dueodde

2011-05-03 : 1 3k han SØ Nexø. Fuglen blev opdaget fra min bil, og blev observeret i 3-4min, mens den trak SØ. Mit første indtryk var en meget lys og let kærhøg som hurtigt blev omdøbt til Steppehøg han. Fuglen som i hele obs. perioden blev mobbet af en stormmåge, havde "let" kærhøge flugt som var knap så "hoppende" og "JoJo" aktig som hedehøg han kan være. Fuglen havde spids/tynd/slank hale og tydelig bred arm i forhold til spids "falkeaktig" hånd, dette sås tydeligt i flugten og når fuglen forsøgte at undvige mågens tilnærmelser. Undersiden lys med tydelig kontrast til de mørke kileformede vingespidser. Oversiden mørkere end undersiden og ikke så "ren" i farven men mere grumset/spættet og uden særlig kontrast til de mørkere vingespidser. For bryst og hoved virkede mørkt i forhold til den lysere underside og ikke lyst/ensfarvet som det kan ses hos gamle hanner. Korteste obs afstand ca. 10-15 meter. Fugle blev opdaget fra min bil og da fuglen var tættest på blev den observeret uden kikkert, denne blev dog hurtigt fisket frem fra hanske rummet:-)Da fuglen var ude af syne forsøgte jeg at køre efter den for at finde den igen desværre uden held. En meget fin og typisk Steppehøg han formodentlig en 3K fugl grundet den "grumsede" overside og det mørke forparti (MOS).
2011-05-10 : 1 2k/hun? trk.V (indtrækkende fra havet) eftermiddag, Årsdale
2011-05-13 : 1 2k of. Hammeren (foto i Dofbasen og herunder)
2011-08-20 : 1 han 2k rst, derefter Ø, Vallensgård Mose (Lys, næsten hvid, underside med smalle vingespidser med sort kile og svagt brunligt hovede, overside brunlig med ikke specielt synlig hvid overgump og stribet hale. Blev først taget for en falk med de spidse vinger og den lette flugt; manøvrerede elegant i den ret kraftige vind uden særlig mange aktive vingeslag. Den opholdt sig tilsyneladende i et træ neden for skrænten ved regnvandssøen øst for Vallensgårdsmose. Herfra tog den flere ture ud over landskabet. Da Havørnen dukkede op fløj den op og mobbede ørnen, tog højde, passerede tæt forbi min position på klippeskrænten, og forlod området i østlig retning over landevejen til Åkirkeby, måske mod Svinemose eller Ølene (JMM).
2011-08-21 : 1 ad. han of. Rømersvej, Ølene - Kun set kort, kom snigende under horisonthøjde. Sandgrå rug og vinger med kun lidt sort på spidserne. Ikke hvis overgump, meget lidt kontrast, ingen mørk bagkant på vingerne eller sort vingebånd. Helt lys undersiede (MTK).
2011-08-31 : 1 1k SSV kl. 10.18 - Lå først over skoven ved NATO sammen med en rød glente - 5 min. senere kom den lavt trækkende ud over klitterne ca. 100 m fra mig - blev set i håndkikkert/teleskop: lysorange underside, halskrave i kontrast til mørke halssider, virkede mere robust end Hedehøg med bred arm og kort hånd der bevirkede en maskinmæssig og stiv flugt. Forsvandt lavt ud over havet (OLJ).
2011-09-19 : 1 1k S kl. 10.55-11.00 - steppehøgen kom lavt mellem klitterne , og var svær at følge selvom den var tæt på. Fik set den ustribede underside fint og da fuglen kom ud over stranden og lyset var godt et kort øjeblik kunne mørk halsring og lys krave erkendes (OLJ + SSN)

2012-05-04 : 1 2k indtr. Svaneke kl. 12.30
2012-08-20 : 1 ad. han, Raghammer

2013-05-06 : 1 2k N Salomons Kapel
2013-05-17 : 1 subad. hun rst.
2013-05-18 : 1 subad. hun rst. - sikkert samme fugl som d. 17/05

2014-06-12 : 1 ad. han fou. Muradamsvej

2015-09-17 : 1 1k V Dueodde
2015-09-28 : 1 1k trk. Dueodde

2016-08-22 : 1 1k fou. ved Årsdalevang
2016-09-19 : 1 1k+ V Rø

Steppehøg 2k, Hammeren d. 13/05-2011 - Johanna M. Hartmann

Steppehøg, Hammeren d. 13/05-2011 - Johanne M. Hartmann

 

Hedehøg (Circus pygargus)

1978-08-20 : 1 juv. fundet død Vestermarie. Var ringmrk. på Øland d. 13/07
1978-10-13 : 1 juv. Poulsker

1979-08-12 : 1 hun/juv. Allinge. Set frem til d. 17/08

1980-05-01 : 1 han Saltuna
1980-05-02 : 1 han Munkeg, Poulsker (samme?)
1980-08-16 : 1 hun Sdr. Landevej ved 15 km-stenen

1981-08-23 : 1 juv. Raghammer
1981-09-23 : 1 juv. Ølene
1981-09-24 : 1 Dueodde
1981-10-18 : 1 juv. Dueodde

1982-05-06 : 1 han + 1 hun trk. hammeren
1982-05-23 : 1 han Olsker
1982-10-22 : 1 juv. rst Dueodde. Farver og tegning som en ung Hedehøg. Virkede stor. Sås også d. 23/10

1983-05-04 : 1 hun Hammeren
1983-05-06 : 1 han + 1 hun Saltuna
1983-05-13 : 1 hun Svinemose

1987-08-13 : 1 1k V Nørrevad, Pedersker

1988-04-07 : 1 han Hammeren
1988-05-29 : 1 2k han Hammeren

1991-05-12 : 1 hun Hammeren
1991-05-24 : 1 han Hammeren

1992-04-25 : 1 hun Hammeren
1992-05-21 : 1 hun Hammeren
1992-06-08 : 1 2k hun rst. Dueodde
1992-09-29 : 1 hun trk. N Hammeren!

1993-04-26 : 1 han N Hammeren
1993-05-02 : 1 han + 1 hun N Hammeren
1993-05-12 : 1 hun Ø + 1 hun tf. Hammeren
1993-06-02 : 1 hun NV Salene
1993-xx-xx : 1 yngleforsøg. Hunnen rugede, men ingen klækning
1993-08-24 : 1 hun Gamlevældevej, Østerlars
1993-09-18 : 1 juv. Ølene
1993-09-20 : 1 han Ølene

1994-03-27 : 1 hun Svaneke
1994-xx-xx : Mange obs. fra Ølene, som sandsynligt omfattede 2 hanner og 2 hunner. Fuglene blev set regelmæssigt i perioden 30/04-03/06. Den ene han udviste parringsadfærd over for den ene uinteresserede hun. Men ingen ynglen.
1994-06-03 : 1 hun Svinemose
1994-06-05 : 1 ad. han Paradisbakkerne
1994-08-31 : 1 ad. han Holkadalen, Gudhjem

1995-04-23 : 1 hun NØ Gudhjem
1995-04-28 : 1 ad. han Raghammer
1995-04-30 : 1 ad. han trk. Hammeren
1995-05-24 : 1 hun Ø Rønne
1995-05-24 : 1 2k hun NV Gudhjem

1996-04-09 : 1 hun NØ Gudhjem
1996-05-15 : 1 Ådalen
1996-05-23 : 1 hun NV Gudhjem kl. 10.05
1996-05-23 . 1 hun trak Hammeren. Sikkert den samme som foregående
1996-05-28 : 1 2k hun N Ringeby
1996-08-15 : 1 1k indtrk. Slotslyngen
1996-08-23 : 1 1k indtrk. Ølene
1996-08-27 : 1 hun syd for Åkirkeby
1996-09-01 : 1 ad. han Nexø Sydstrand

1997-05-30 : 1 hun rst. Ølene
1997-09-02 : 1 1k Raghammer

1998-09-07 : 1 1k trk. Dueodde

1999-04-30 : 1 hun trk. Paradisbakkerne
1999-05-21 : 1 ad. hun Ølene. Blev også set d. 23/05 og 05/06
1999-08-15 : 1 1k indtrk. Hammerhavnen
1999-08-29 : 1 1k S Dueodde

2000-04-30 : 1 ad. hun Ølene
2000-05-12 : 1 hun S Årsdale

2001-05-20 : 1 udfarvet han Svinemose
2001-06-24 : 1 Rønne Plantage
2001-06-25 : 1 muligvis trk. Hammeren
2001-08-25 : 1 indtrk. Knudsnæs
2001-09-23 : 5 juv. trk. Dueodde

2002-04-22 : 1 ad. Vallensgårdsmose
2002-04-28 : 1 SØ Hammeren
2002-05-04 : 1 ad. han N Årsdale
2002-05-12 : 1 Bastemose
2002-05-15 : 1 hun trk. Hammerodde
2002-08-19 : 1 1k indtrk. Hammerhavnen
2002-08-27 : 1 1k fou. Smørengevej/Springbakkevej kl. 06.00

2003-05-06 : 1 ad. han Ø Strandmarken
2003-05-11 : 1 han fou. over markerne ved Årsdale kl. 16.40
2003-05-11 : 1 hun N Ibsker kl. 16.10
2003-05-25 : 1 han fou. vest for Årsdale
2003-06-05 : 1 melanistisk N Svenskehavn/Årsdale

2004-04-27 : 1 Vallehus kl. 07.30
2004-05-01 : 1 2k han + 1 hun Ølene
2004-08-30 : 1 han V Bagå kl. 09.30

2005-05-25 : 1 han 2k+ St. Gadegårdsvejen, Vestermarie
2005-05-26 : 1 han 2k+ fou. Nyker (sandsynligvis den samme som ovenstående)

2006-05-13 : 1 hun Pedersker
2006-05-17 : 1 hun N Hammeren

2007-05-04 : 1 han of. Nexø
2007-05-07 : 1 ad. han rst. Ølene
2007-05-10 : 1 hun Hammeren
2007-07-07 : 1 ad. han of. Stejlebakke ved Vestermarie
2007-08-25 : 1 juv. rst. ved Ibsker. Sås frem til d. 30/08
2007-09-05 : 1 ad. han S Ibsker Kirke

2008-04-28 : 1 brun fugl indtrk. Rønne Havn
2008-04-29 : 1 hun fou. Årsdale
2008-05-04 : 1 ad. han N Olsker
2008-05-14 : 1 ad. hun fou.-NØ Ølene
2008-08-15 : 1 1k SØ Boderne
2008-08-16 : 1 1k Sømarken (sandsynligvis samme fugl som d. 15/08)

2010-08-18 : 1 1k rst., Boderne
2010-08-19 : 1 ad. hun fou. over hvedemarker, Muleby
2010-10-16 : 1 1k of. Havrehøjvej, Østermarie

2011-05-08 : 1 han N Lufthavnen
2011-09-10 : 1 han V Kannikegærdet

2012-04-25 : 1 ad. hun of. vejen ved Randkløve Hotel
2012-05-12 : 1 hun fou. over eng ved Krusegård
2012-05-16 . 1 2k hun fou. Egeby
2012-06-10 : 1 han of. Tjørneby

2013-06-06 : 1 hunfarvet NV Årsdale
2013-09-23 : 11k rst. til nat Ølene

2014-05-16 : 1 ad. hun N Hammerodde
2014-05-23 : 1 hun fou. over marker vest for Årsdale
2014-06-23 : 1 han fou. over mark ved Klemensker

2015-07-01 : 1 of. Staggehuse
2015-08-19 : 1 ad. han of. Sose
2015-08-23 : 1 1k rst. Lufthavnen
2015-08-23 : 1 1k rst. Kirkevej, Vestermarie
2015-08-24 : 1 1k fou. Lufthavnen
2015-08-25 : 1 1k fou. Lufthavnen
2015-08-26 : 1 1k fou. Smålyngen
2015-08-27 : 1 1k fou. Tjørneby

 

Duehøg (Accipiter gentilis)

1991-04-07 : 36 trk. Hammeren (d. 05/04 trk. 28 Hammeren)

1992-xx-xx : 260 trk. i foråret Hammeren

1993-03-25 : 37 trk. Hammeren
1993-04-20 : 39 trk. Hammeren

 

Spurvehøg (Accipiter nisus)

1993-10-10 : 400 trk. Dueodde. I alt 986 trk. Dueodde fra d. 29/08-24/10

2000-09-23 : 390 trk. Dueodde. I alt trak 3.100 Dueodde i sep./okt.
2000-09-30 : 442 trk. Dueodde

2001-10-24 : 388 trk. Dueodde

2005-09-26 : 444 trk. Dueodde

2008-09-15 : 535 SØ Dueodde

 

Musvåge (Buteo buteo)

1992-03-08 : 285 trk. Hammeren. I alt 1424 N Hammeren i foråret. Hovedtrækket fandt sted i marts.

1993-03-25 : 545 trk. Hammeren

2006-10-14 : 580 trækforsøgene Dueodde - Forsøgte udtræk mod: Syd. I løbet af eftermiddagen. var de mange musvåger havnet ved Dueodde. Forsøgte flere gange udtræk, men opgav og trak sluttelig mod: Øst. Største skrue på godt 400 ex. Imponerende. (HLL).

2010-10-12 : 370 S Dueodde - Trækket i fuld gang ved ankomst! Desværre ingen på obsposten! Antallet er et absolut minimum. Det var til tider svært at holde styr på, dels filmede jeg, og dels returnerede store flokke samtidig med nye trak frem. Mindst 125 ex i en enkelt skrue. Jeg har aldrig oplevet så inensivt et vågetræk på BH før. Det hele var overstået ved middagstid - ikke en musvåge i baglandet! Det duftede lidt af Falsterbo - så længe det varede! (Lou).

 

Fjeldvåge (Buteo lagopus)

1977-10-16 : 620 S Dueodde. 1.390 S Dueodde i perioden 02/10-06/11

1978-10-xx : 1.151 trk. Dueodde fra d. 17/10-19/10

1982-10-12 : 347 trk. I alt 1.620 trk. Dueodde fra d. 24/09-17/10

1993-10-10 : 500 trk. Dueodde (90% ad.)

2001-10-24 : 616 trk. Dueodde

 

Kongeørn (Aquila chrysaetos) - udgik af SU fra 1972

1975-02-04 : 1 Rø Plantage
1975-02-22 : 2 juv. Svinemose

1976-01-01 : 1 Bastemose

1977-10-16 : 1 juv. SV Rutsker

1978-02-18 : 1 juv. V Salthammer
1978-04-xx : 1 juv. fundet død på stranden ved Saltuna
1978-10-14 : 1-2 nævnt i Bornholms Tidende set af en skovfoged
1978-11-26 : 1 Ølene
1978-12-03 : 1 juv. Ølene

1979-09-15 : 1 juv. trk. Dueodde
1979-11-11 : 1 juv. Ølene

1980-03-07 : 1 juv. Almindingen. Sås også d. 28/03

1981-03-25 : 1 Gyldengårdsvej, Vestermarie
1981-09-13 : 1 Dueodde
1981-09-25 : 1 trk. Dueodde (samme?)
1981-12-31 : 1 Årsballe

1982-01-xx : 1 juv. set flere steder på Bornholm
1982-04-30 : 1 Gudhjem
1982-05-16 : 1 Østermarie
1982-05 21 : 1 Olsker (samme som Østermarie-fuglen?)
1982-09-25 : 1 trk. Dueodde
1982-10-28 : 1 Skule Skov, Nyker

1983-01-15 : 1 juv. Svartingedal
1983-04-22 : 1 subad. Ø Hammeren
1983-05-xx : 1 juv. Åløse ult. maj

1984-05-04 : 1 Hammeren
1984-10-02 : 1 subad. Rutsker. Sås også d. 04/10

1987-03-31 : 1 N Saltuna
1987-09-19 : 2 trk. Dueodde henholdsvis kl. 08.05 og kl. 08.11

1988-10-xx : 1 Blykobbe, Rønne

1989-02-xx : 1 Ibsker jagthytte

1990-04-14 : 1 Robbedale, Rønne

1991-07-28 : 1 Svinemose

1993-03-09 : 1 juv. Bastemose
1993-05-04 : 1 ad. Ølene
1993-06-06 : 1 4k Vallengårdsmose
1993-07-09 : 1 sandsynlig ad. Boderne
1993-09-07 : 1 juv. indtrk. Gudhjem
1993-10-05 : 1 ad. rst. Dueodde
1993-10-16 : 1 Maegård, Pedersker
1993-10-22 : 1 Lille Nydam
1993-10-24 : 1 juv. Vallensgårdsmose
1993-10-25 : 1 ad. + 1 juv. Ølene. Sås også d. 27/10
1993-10-26 : 1 Svinemose
1993-11-03 : 1 4k Ølene
1993-12-06 : 1 juv. på en mark ved Svaneke

1994-02-20 : 1 ad. Hundsemyre
1994-03-27 : 1 juv. Hammeren
1994-10-14 : 1 (ukendt alder) Klint, Paradisbakkerne
1994-10-22 : 1 1k ilanddreven ved Svaneke. Fuglen bar en estisk ring.
1994-11-10 : 1 (ukendt alder) Produktionshøjskolen
1994-11-15 : 1 2k-3k Slamrebjerg

1995-01-04 : 1 juv. indtrk. Rønne
1995-01-05 : 1 2k Gamlevælde-Strandby på udlagte trafikdræbte ådsler. Fuglen blev frem til d. 07/01. Siden set d. 13-14/01 ved Solbakke, Østerlars
1995-02-02 : 1 2k Vallensgårdsmose-Ekkodalen ved foderplads. Sidstedato 09/02
1995-03-04 : 1 2k fou. Hammeren. Fuglen blev set forskellige steder frem til 10/03 ved Slotslyngen
1995-12-26 : 1 rst. Blykobbe

1996-02-27 : 1 4k flyvende fra Åkirkeby Plantage mod lille skov

1997-03-15 : 2 imm. N Nexø
1997-10-03 : 1 3k rst. på mark ved Sose

1998-04-17 : 1 4k rst. Hammeren
1998-10-21 : 1 (ukendt alder) nær Vongsbjerg, Almindingen

1999-10-17 : 1 Ø Hammeren kl. 12.17

2000-06-17 : 2 2k NV Bastemose. Usædvanligt tidspunkt

2004-01-29 : 1 juv. Gyldenså
2004-10-09 : 1 1-2k indtrk. Bokul, Gudhjem. Sås senere på dagen i Vestermarie. D. 13/10 tf. Dueodde. Sandsynligvis er det samme fugl, der ses 05/11 (Vestermarie), 15/12 (Nyker) og 16/12 (Klemensker).

2005-03-19 : 1 2k fou. Nyker. Ørnen sås mange steder på øen frem til d. 19/04
2005-03-19 : 1 3k+ N Hammeren (samme som ovenstående?)
2005-05-13 : 1 ad. tf. Hammeren
2005-09-13 : 1 tf. Dueodde

2006-03-25 : 1 ved Vestermarie trak mod Knudsker/ådalen til Muleby
2006-04-21 : 1 Vallengårdsmose (ingen aldersangivelse)

2007-10-13 : 1 2k+ ØSØ Bagå
2007-10-18 : 11k+/subad. Ølene (samme fugl som d. 13/10)
2007-10-19 : 1 2k+ rst. Ølene (stadig samme fugl som d. 13/10)
2007-10-19 : 1 2k Bastemose (samme fugl)

2008-03-28 : 1 2k fundet død (Fundet af John Hågen Rasmussen. Indsamlet af My Størup, som har taget kontakt til myndighederne. My formoder fuglen har været død i en uge).

2009-02-10 : 1 fou. Smørengevejen 6, Lobbæk
2009-10-13 : 1 1k trk. Dueodde
2009-10-31 : 1 1k SV Saltuna
2009-11-08 : 1 1k fou. ved krydset ved Louisenlund
2009-11-14 : 1 1k rst-SØ Ølene
2009-11-28 : 1 1k of. Udkær kl. 09.49-09.52
2009-12-08 : 1 1k fou. øst for Ibskervej på mark ud for Paradisbakkevej ca. 50 m. inde på marken. Fou. på et hareådsel.
2009-12-14 : 1 of. Ølene (alder ikke nævnt (SEJ))
2009-12-22 : 1 2k fou. på et dødt bytte, Mark umiddelbart v.f. Brogaard, ved Louisendalsvej.

2010-01-04 : 1 juv. of., Ibsker (oplysninger via Åkirkeby Dyreklinik - ej selv set CAn))
2010-01-17 : 1 2k rst. ved Ibsker
2010-01-22 : 1 juv of., Ibsker
2010-02-10 : 1 ad. rst. Rolfshøj Sydlige Grusgrav kl. 13.25-13.35
2010-02-17 : 1 juv. of. Galløkken
2010-02-27 : 1 juv of., Gartnervangen
2010-03-30 : 1 imm of. Ølene
2010-04-02 : 3 imm. Bethesdavej, Dueodde - Ej selv set (desværre!). Meddelt af dansk turist bosat i Sverige med stor erfaring med Kongeørne. De tre ørne blev set på tæt hold (via Jesper Møller)
2010-04-03 : 1 imm. kortvarigt inde at vende kl. 10.16, inden den atter fløj mod vest
2010-04-03 : 1 imm. N kl. 11.05 Mulekleven (muligvis samme fugl som kl. 10.16 over Ølene)
2010-04-06 : 1 imm kl. 09.40-09.45 Ølene. Fortsatte mod vest.
2010-04-22 : 1 2k of. kl. 12.30 Lobbæk
2010-10-17 : 1 2k fou.-N, Smålyngen ca. kl. 16.00
2010-10-18 : 1 juv. kredsende over Østermarie kl 12.30. Obs. indtil kl. 12.40 hvor den, efter at have kredset sig op til stor højde, forsvandt mod SØ.
2010-10-23 : 1 1k NØ Jons Kapel kl. 14.40
2010-11-02 : 1 juv. Hammeren kl. 10.45. Forstatte siden mod sydøst sammen med 2 Havørne
2010-12-14 : 1 ad. fou., Poulsker
2010-12-15 : 1 ad. rst. Bjergebakke kl. 07.37 (Til behandling af DKU)

2011-04-09 : 1 3k+ of. Hammeren kl. 10.12-
2011-10-12 : 1 1k S kl. 11.45 Dueodde
2011-10-12 : 1 1k rst. Østerlars kl. 13.30-13.35

2012-02-13 : 1 subad. rst. Brommemose

2013-01-05 : 1 2k rst. Ølene
2013-10-27 : 1 ad. S om eftermiddagen, Årsdale (Til behandling af DKU (09/12-2013))

2014-10-29 : 1 imm. of. Øleå i Poulsker Plantage
2014-11-11 : 1 imm. rst. Myregårds Myr
2014-11-22 : 1 juv. rst. Myregårds Myr

2015-02-04 : 1 rst. i mast ved Tornbyvej
2015-04-03 : 1 imm. rst. Bastemose
2015-10-25 : 1 1k of. Ølene

2016-03-18 : 1 ad. of. Paradisbakkerne
2016-04-25 : 1 2k NV kl. 11.30 Muradam

 

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

1987-xx-xx : 55 trk Hammeren i perioden 09/04-08/05. Specielt d. 18/04: 19 trk. Hammeren

1988-04-12 : 25 trk. Hammeren

 

Tårnfalk (Falco tinnunculus)

2010-09-17 : 112 S Dueodde

2011-09-15 : 78 trk. Dueodde

2015-09-18 : 67 trk. Dueodde

2017-10-04 : 128 trk. Dueodde

 

Aftenfalk (Falco vespertinus)

1979-xx-xx : Stor invasion af ungfugle fra d. 18/08-23/09. I alt ca. 100 Aftenfalke blev set i perioden

 

Lærkefalk (Falco subbuteo)

2001-09-23 : 95 SØ Dueodde. Da vi ankom kl.1515 til Dueodde,mødte vi Per Ketil og Birgitta som var på vej hjem.De havde set 16 Lærkefalke. Da vi startede den "lidt" se obs, trak Lærkefalkene stadig, og i løbet af eftermiddagen kom der flere og flere, på et tidspunkt var der 25 trækkende på en gang. Alle Lærkefalkene kom stille og roligt trækkende fra NV, vi kunne se dem længe før de nåede Dueoode, de fortsatte forbi radartårnet mod SØ i retning at et område imellem Dueodde og Bro Odde, en typisk trækretning i SØ vind. Ingen falke blev set trække tilbage. Ved 1650-tiden var trækket overstået. Hjemme igen, gik jeg på nettet, for at se om der var set Lærkefalke andre steder, men hverken på Bornholm eller i sydsverige var der meldinger om arten. Måske er noget af forklaringen på det, det sene tidspunkt på dagen. De fleste træknørder starter før solopgang, og falder bevistløse om ved middagstid. Medregnet Birgitta´s og Pers 16 stk, så blev det 111 Lærkefalke. Det må en være danmarks rekord. Bemærk også det pæne Hvepsevåge og Spurvehøgetræk! (AMø og ASo). I alt trak 238 i sep. Dueodde

 

Lannerfalk (Falco biarmicus)

1978-xx-xx : 1 ad. hun dræbt. Forelagt og godkendt af SU i 1999. Fuglen blev racebestemt til den sydeuropæiske form ssp. feldeggii. Fuglen blev dræbt med en rive i et hønsehus, hvor den tog for sig af de lokale varer. Fundet skulle være omtalt i Dansk Jagttidende. Skindet befinder sig på Naturhistorisk Museum i Århus. Placeret i kategori D (mulige undslupne fangenskabsfugle).

 

Sitemap