Kragefugle, Stære

Nøddekrige, Ravn, Stær

 

Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes)

1978-07-23 : 24 NV Hammeren

1995-xx-xx : 2 mulige ynglepar

1996-xx-xx : 1 ynglepar med mindst 1 unge Rømersvej-Julsbjerg ved Åker + 3 mulige ynglepar andre steder på øen

1999-09-14 : 23 Ø Dueodde
1999-09-21 : 20 rst./trk.? Dueodde
1999-09-23 : 48 SØ Dueodde
1999-09-25 : 25 rst./trk. Dueodde (1 flok)

2000-xx-xx : 2 sikre ynglepar. 1 par i Onsbækskoven med mindst 1 unge og 1 par i Blykobbeskoven med 4 unger + 5 mulige ynglepar

2003-2010 : Alle obs af Nøddekrige fra Dofbasen for perioden 2003-2010

2011-06-03 : 1 of. Hammeren ved Opalsøen

2012-02-29 : 1 død Dueodde

2013-10-14 : 1 of. Lufthavnen

2014-03-10 : 1 rst. ved Vallehus, Dueodde. Sidst set d. 11/03

2015-09-29 : 1 of. Sjelsmyr
2015-10-03 : 1 rst. Hammeren
2015-10-16 : 1 rst. Lufthavnen

 

Ravn (Corvus corax)

2013-05-16 : 119 rst. Vallensgård Mose/Skørrebro

2014-01-01 : 101 rst. Skørrebro

2015-01-24 : 145 rst. Myreby

 

Stær (Sturnus vulgaris)

1980-10-18 : 13.500 trk. Galløkken ifølge "Fugle på Bornholm 1980", men 8.800 NV Galløkken ifølge Dofbasen

2000-08-01 : 6.000 til overnatning Svinemose

2005-08-29 : 18.000 rst. til overnatning

2006-10-10 : 10.000 rst. Ølene

2007-09-30 : 6.000 rst. Østerlars

2013-10-14 : 10.000 rst. Ølene

 

 

Sitemap