Duer, Gøge

Huldue, Ringdue, Turteldue, Gøg

 

Huldue (Columba oenas)

1974-04-11 : 250-300 Østerlars

1978-xx-xx : Mindst 1 ynglepar

1982-xx-xx : Ynglede på Sydbornholm

1983-xx-xx . 2 yngepar i Almindingen

1987-xx-xx : 1 kurrende Hammershus. Sandsynligt ynglende

1988-03-29 : 150 rst. Hammeren

1989-04-09 : 202 trk. Hammeren

1993-03-21 : 175 trk. Hammeren

1995-05-30 : 1 kurrende Kodal, Paradisbakkerne. Sandsynligt ynglende

1997-xx-xx : 2-4 sandsynlige ynglepar

1998-xx-xx : 4-5 ynglepar i Stubbeløkkens granitbrud, Rønne. Hvor længe har de ynglet der?

1999-xx-xx : 4-5 ynglepar i Stubbeløkkens granitbrud, Rønne.

2000-xx-xx : 4-5 ynglepar i Stubbeløkkens granitbrud, Rønne. Plus 3 kurrende fugle i Finnedalen d. 29/06

2001-xx-xx : 4-5 ynglepar i Stubbeløkkens granitbrud, Rønne. 1 par i Ringebakkerne. "Enkelte" par Tingsted. Et lille antal ynglende ved Krystalsøen, Hammeren

2002-xx-xx : Ingen sikre ynglepar registreret
2002-10-18 : 167 trk. Dueodde

2007-xx-xx : Yngler nu flere steder på øen

2008-04-13 : 294 N Hammerodde

 

Ringdue (Columba palumbus)

1976-10-31 : 2.400 Ø Dueodde

1977-04-05 : 1.500 Hammeren

1979-04-10 : 1.590 trk. Hammeren
1979-12-31 : 3.000 rst. Klinteby, Bodilsker

1981-03-22 : 2.080 trk. Hammeren

1982-10-11 : 2.000 S i syv flokke Hammeren

1984-10-15 : 1.500 Dueodde

1985-04-04 : 5.790 N Hammeren

1987-04-16 : 1.610 trk. Hammeren
1987-11-13 : 5.000 rst. St. Frigård, Østermarie

1988-09-29 : 1 på rede! Hammeren
1988-10-30 : 1 fodrer unge! Melsted
1988-03-29 : 2.000 rst. Hammeren

1993-03-21 : 1.780 trk. Hammeren

1994-10-29 : 3.000 rst. Dueodde Efterskole

1995-04-29 : 1.030 N Gudhjem
1995-07-18 : 350 rst. i rapsmark, Gamlevælde. Sommerrast ualmindeligt

1996-04-08 : 1.855 Ø Gudhjem

1997-10-17 : 3.700 NV Rønne. Største flok 1100

1998-04-08 : 1.500 N Årsdale
1998-04-12 : 2.385 N Gudhjem

2002-03-12 : 2.040 NNV Hammerodde

2003-03-24 : 2.880 N Hammerodde
2003-10-15 : 2.400 indtrk. Allinge Havn

2007-10-02 : 1.200 SV Sose Odde
2007-10-16 : 1.500 rst. Vestermarie

2009-10-27 : 2.500 rst. Tjørneby

2010-11-18 : 1.500 rst. Lufthavnen ved Arnager

2013-11-10 : 4.000 fou. Gubbenisse Høj

 

Turteldue (Streptopelia turtur) - udgik af SU fra 1971

1974-05-19 : 1 Hundsemyre

1976-05-17 : 1 Hammeren
1976-06-06 : 1 Hundsemyre
1976-06-08 : 1 Rønne

1977-08-09 : 1 Dueodde

1978-05-15 : 1 Hammeren
1978-06-01 : 1 Hammeren
1978-06-05 : 6 i en flok Hammeren

1979-05-27 : 1 Hammeren
1979-06-11 : 2 Hammeren

1981-06-08 : 1 hørt Vallensgård Mose
1981-09-16 : 1 Østre Sømark (sent)

1982-05-28 : 1 Hammeren
1982-05-28 : 1 Galløkken
1982-06-03 : 2 rst. Hammeren
1982-06-05 : 2 Hammeren
1982-06-05 : 1 Slotslyngen
1982-06-08 : 1 Østerlars Rundkirke
1982-06-24 : 2 rst. Galløkken
1982-09-06 : 1 Galløkken (sent)

1983-05-09 : 1 Sose
1983-06-01 : 2 Hammeren

1984-06-06 : 1 rst. Strandmøller, Poulsker

1986-07-22 : 1 Østre Sømark

1987-05-31 : 1 kurrende Hammeren
1987-06-01 : 1 Hammeren (samme?)
1987-06-10 : 1 Rø Plantage
1987-06-26 : 1 Hammeren

1988-06-04 : 1 rst. Hammeren
1988-07-31 : 1 rst. Hammeren

1989-05-23 : 1 Hammeren
1989-06-05 : 1 Hasle
1989-06-16 : 1 Skarpeskade
1989-07-24 : 1 Hundsemyre

1990-06-01 : 1 Hammeren
1990-06-08 : 1 Hammeren
1990-06-12 : 4 Hammeren
1990-06-20 : 5 Hammeren

1991-05-11 : 1 Hammeren
1991-06-06 : 1 Hammeren
1991-06-20 : 1 Hammeren
1991-06-27 : 1 Hammeren

1992-05-11 : 1 Hammeren
1992-05-14 : 2 Hammeren
1992-05-19 : 1 Hammeren
1992-05-21 : 1 Hammeren
1992-05-24 : 1 Sjælsmyr, Rønne Plantage

1993-05-10 : 1 Klint, Åkirkeby

1994-06-30 : 1 Plantagevej, Almindingen

1995-05-30 : 2 S Frenne Mark
1995-06-05 : 1 kurrende Plantagevej, Østermarie Plantage
1995-06-06 : 1 kurrende Åsedam, Almindingen

1997-06-12 : 1 fou. på nysået mark Ølenevej/Kællingebyvej, Pedersker

1998-05-13 : 1 Galløkken

2000-04-30 : 1 Hundsemyre

2002-06-01 : 1 Årsdale

2003-05-17 : 2 Hammeren
2003-07-16 : 1 juv. Ølene

2006-07-21 : 1 sy. Dalevejen 7-9
2006-09-21 : 1 tf. Dueodde

2008-10-08 : 1 1k rst. Grødby Å

2010-05-13 : 1 fou. ud for Kanniegårdsvej 18, Balka kl. 17.05- Fotodokumenteret
2010-06-05 : 1 sy. Ringebakker

2011-08-19 : 1 rst. Kannikegårdsvej 5A. Sås også d. 20/08

2014-05-23 : 1 of. Arnager-Fredensborgspidsen
2014-06-06 : 1 sy. Svaneke Nordskov ved fårefolden

2015-05-17 : 1 trk Stammershalle
2015-06-06 : 1 sy. Hammeren
2015-07-05 : 1 sy. Rønne nord

 

Gøg (Cuculus canorus)

1978-10-09 : 1 ringmrk. Dueodde

1982-05-17 : 4 N + 4 rst. Hammeren

1984-05-16 : 6 Hammeren

1987-05-19 : 7 Hammeren

1991-05-xx : 152 rst. + trk. Hammeren
1991-05-18 : 12 rst. Hammeren
1991-05-24 : 32 trk. Hammeren
1991-05-25 : 36 rst.-N Hammeren
1991-05-26 : 19 N Hammeren

1992-05-14 : 10 rst. Hammeren

1993-10-10 : 1 juv. indtrk. Nexø Sydstrand - manglede halen!

1994-10-10 : 1 Dueodde

1996-04-22 : 1 Ringby

2001-xx-xx : Dobbelt så mange fugle som normalt indberettet til Årsrapporten. I sommerperioden ca. 110 ex.

 

Sitemap