Naturobservationer fra ind- og udland

 

 
Aktuelle fugleobservationer fra Bornholm via Dofbasen

Bemærkelsesværdige obs sorteret efter Lokalitet - Bemærkelsesværdige obs sorteret efter Art
Alle obs sorteret efter Lokalitet - Alle obs sorteret efter Art
Sjældne obs sidste 30 dage inkl. Ertholmene - Sjældne obs 2018 excl. Ertholmene - Artsliste 2018 excl. Ertholmene 

Næste opdatering tirsdag d. 22. maj

 

09/05-2018 Bastemose (09.15-10.05): Rørdrum 1 ivrigt paukende nu lige vest for tårnet, Vandrikse 1 ka., Rørhøg 2 hanner, Lærkefalk 3 fou., Trane 1 par (kunne ikke se nogen pull. for vegetationen + 1 par of., Gøg 1 sy.
Askelundsvej, Listed: Grå Fluesnapper 1 fou.
Steen E. Jensen


Løvsanger, Frenne Odde d. 09/05-2018 - Steen E. Jensen


Nattergal, Frenne Odde d. 09/05-2018 - Steen E. Jensen

 

08/05-2018 Bastemose (10.15-11.45: Rørdrum 1 hørt to gange, Rørhøg 2 par, Lærkefalk 5, Vandrikse 2, Trane 1 par med 2 små pull + 5 ad. rst., Gøg 1, Stor Flagspætte 1, Lille Flagspætte 1, Nattergal 2, Munk 2, Rørspurv 4.
Anette Sonne og Arne Møller
Rømersvej, Ølene (19.00-21.30): Sølvhejre 2 rst, Havørn 2 ad. rst., Skovsneppe 2 territoriehævdende - men ingen Plettet Rørvagtel
Nexø Sydstrand: Pirol 1 sy. kl. 09.34- Fuglen sad lige bage ved fugletårnet, men det lykkedes os aldrig at se den.
Salthammer: Sangsvane 1 rst. (kaldte igen og igen), Splitterne 2 fou.
Sprøjtevejen vest for Snogebæk: Stenpikker 1 rst.
Steen E. Jensen


Lærkefalk, Bastemose d. 08/05-2018 - Arne Møller


Rørhøg hun på vej ned til reden, Bastemose d. 08/05-2018 - Arne Møller


Sangsvane, Snogebæk Havn d. 08/05-2018 - Steen E. Jensen


Gulspurv, Listed d. 08/05-2018 - Steen E. Jensen

 

07/05-2018 Grisby (morgen): Ederfugl 28 hanner, Gærdesmutte 1, Nattergal 4, Bynkefugl 1, Sangdrossel 1, Gulbug 2, Gærdesanger 4, Tornsanger 4, Munk 4, Havesanger 2., Gransanger 2, Løvsanger 7, Broget Fluesnapper 1 hun, Rørspurv 1
Anette Sonne
Almindingen ved Ekkodalen: Skovsanger 3 sy., Kernebider 10 rst.
Området sydvest for fugletårnet på Rømersvej: Bynkefugl 1 han sy., Skovpiber 1 sy. + 1 fou., Rødrygget Tornskade 1 han rst.
Steen E. Jensen


Skovsanger, Almindingen d. 07/05-2018 - Steen E. Jensen

 

06/05-2018 Bastemose (19.30-21.30): Rørdrum 1 paukende - den blev mere og mere aktiv efterhånden som skumringen tog til, Rørhøg 1 par, Hedehøg 1 smækker hun var lige inde at vende i kanten af mosen, inden den igen forsvandt mod nord kl. 20.33, Fiskeørn 1 of./trk. kl. 20.32, Lærkefalk 2 fou., Vandrikse 1 ka., Trane 4-6 fugle, Nattergal 3 sy.
Berit og Jørn Bruun, Winnie H. Jensen og Steen E. Jensen


Fiskeørn med solnedgangen som spotlight, Bastemose d. 06/05-2018 - Steen E. Jensen


Rastende Lærkefalk, Bastemose d. 06/05-2018 - Steen E. Jensen


Tranerne fløj en del omkring, efter at solen var gået ned, Bastemose d. 06/05-2018 - Steen E. Jensen

 

05/05-2018 Udkær: Trane 15 fou.
Vallensgård Mose set fra Kærgårdstårnet: Vibe 2 rst.. Desuden Gøg hørt i det fjerne og Nattergal tæt på for fuld ”udblæsning”. Bastemose forleden 3 par Gågæs med pull.
Bent Ernst Nielsen


Hulkravet Kodriver, Udkær d. 05/05-2018 - Bent Ernst Nielsen

 

03/05-2018 Grisby: Nattergal 1 sy.
Nana Gitz Madsen
Udkær (morgen): Bl.a. Knarand 3 par, Krikand 20, Strandskade 1, Lille Præstekrave 3, Hvidklire 3, Sortklire 4, Tinksmed 3, Jernspurv 1, Munk 1
Vallensgård Mose (formiddag): Rød Glente 2, Rørhøg 3 han og 1 hun, Trane 9 of., Gøg 1 h., Jernspurv 2, Nattergal 1 sy., Sjagger 1, Tornsanger 1, Munk 1, Løvsanger 2, Gransanger 1
Bygaden, Åkirkeby Plantage: Rød Glente 4 fou.
Anette Sonne og Arne Møller


Hvid- og Sortklire, Udkær d. 03/05-2018 - Arne Møller


Sjagger, Vallensgård Mose d.03/05-2018 - Arne Møller

 

01/05-2018 Udkær: Sølvhejre 1, Trane 2, Sortklire 2, Tinksmed 7, Klyde 1
Paul Jermyn


29/04-2018 Årsdale: Huldue 1 hørt, Havesanger 1 sy.
Anette Sonne
Ølene: Rørhøg 1 han, Sortstrubet Bynkefugl 1 han.
Anette Sonne og Arne Møller
Hagemyr: Lille Lappedykker 2 par, Gråstrubet Lappedykker 1 par, Havørn 1 juv., Rørhøg 1 han, Vibe 1, Dobbeltbekkasin 1, Mudderklire 1, Bynkefugl 1 sy., Tornsanger 1 sy., Løvsanger 10 sy.
Anette Sonne og Arne Møller


27/04-2018 Gudhjem: Sølvhejre 2 of. ved svømmehalden tidlig morgen.
Årsdale: Trane 3 V eftermiddag.
Nana Gitz Madsen og Anette Sonne


Stor Skallesluger, Vallehus d. 26/04-2018 - Helle Larsen

 

25/04-2018 Skolevejen, Poulsker: Sølvhejre 1 rst.
Helle Larsen
Olskerbakken: Fiskeørn 2 of.
Klaus Hermansen


Sølvhejre, Poulsker d. 25/04-2018 - Helle Larsen

 

24/04-2018 Vallehus: Grågås med gæslinger - må være nogle af årets første
Helle Larsen
Vallensgård Mose (eftermiddag): Rørhøg 3 han, Trane 7, Strandskade 2, Vibe 2, Svaleklire 2, Digesvale 15, Digesvale 15, Landsvale 150, Bysvale 60, Løvsanger 3, Rørspurv 1
Salthammer (eftermiddag): Knarand 15, Piobeand 8, Atlingand 1 han, Strandskade 1, Stor Præstekrave 1, Rødben 1, Landsvale 120, Digesvale 20, Hvid Vipstjert 30, Løvsanger 1
Anette Sonne og Arne Møller

Grågås med gæslinger, Vallehus d. 24/04-2018 - Helle Laren


Munk, Vallehus medio april - Helle Larsen


En ulig kamp!
Hvid Vipstjert, Salthammer d. 12/04-2018 - Steen E. Jensen

 

22/04-2018 Stenløsevej: Vendehals 1 rst. - ny matrikelart.
Klaus Hermansen


21/04-2018 Årsdale: Rødstjert 1 han rst., Gærdesanger 1 syng., Munk 1 han rst., Broget Fluesnapper 1 han rst., alle på matriklen.
Anette Sonne og Arne Møller


20/04-2018 Årsdale: Landsvale 1 S, Gærdesanger 1 rst.
Anette Sonne og Arne Møller
Buskevej: Gulirisk 1 of. morgen.
Anette Sonne
Svaneke: Trane 13 NØ kl. 10.15
Listed: Rød Glente 1 NV kl. 15.45
Winnie H. Jensen


Havlit, Hammeren d. 02/04-2018 - Erik Biering


Havlit, Salthammer d. 12/04-2018 - Steen E. Jensen

 

19/04-2018 Årsdale: Fiskehejre 3 rst., Knarand 1 par rst., Mudderklire 1 rst., Skovpiber 2 rst., Engpiber 5 rst., Gransanger 2 rst.
Anette Sonne og Arne Møller
Dueodde (formiddag): Rød Glente 1 N, Duehøg 1 par i leg, Trane 2 of., Skovsneppe 1 fou.
Ølene (fra 13.05-14.00 Rømersvej, frem til 15.10 Nordtårnet): Lille Lappedykker 1 rst., Grågås 230 rst., Knarand 1 par rst., Rød Glente 1 rst., Rørhøg 3 par, Musvåge 6 rst. + 4 N, Lærkefalk 1 fou., Trane 3 par, Brushane 2 fou., Hvidklire 1 fou., Svaleklire 2 fou., Landsvale 5 fou., Skovpiber 1 sy. i det åbne område ved Rømersvej, Gærdesanger 1 sy., Ravn 10 of., Rørspurv 2 sy.
Steen E. Jensen


Duehøgpar i leg, som mobbes af Gråkrage, Dueodde d. 19/04-2018 - Steen E. Jensen


Årets første Lærkefalk på Bornholm, Ølene d. 19/04-2018 - Steen E. Jensen

 

18/04-2018 Årsdale: Rød Glente 1 fou., Rødstjert 1, Munk 1, Gransanger 2
Anette Sonne og Arne Møller
Stenløsevej: Stenpikker 2 rst.
Klaus Hermansen
Kirkeskolevej, Østermarie: Stenpikker 3 rst.
Sletteenge: Rød Glente 1 fou.
Plantagevej: Duehøg 1 ka.
Steen E. Jensen


Gulspurv, Listed d. 17/04-2018 - Steen E. Jensen

 

17/04-2018 Årsdale: Rødstrubet lom 1 S, Rød Glente 1 fou., Trane 6 N, Munk 1 sy.
Annette Sonne og Arne Møller
Nexø: Gærdesanger 1 sy.
Anette Sonne
Turistvej, Snogebæk: Landsvale 1 of., Løvsanger 5 sy.
Bro Odde: Bramgås 65 N, Splitterne 4 rst.
Salthammer (09.45-10.40): Canadagås 1 rst., Bramgås 80 N, Gravand 31 rst., Knarand 14 rst., Toppet Skallesluger 18 rst., Trane 2 N ude over havet, Strandskade 2 rst., Landsvale 1 fou., Engpiber 4 fou., Hvid Vipstjert ca. 20 fou., Munk 1 han fou.
Randkløve: Rødstjert 1 rst., Munk 2 sy.
Steen E. Jensen


Husrødstjert henholdsvis Salthammer og Svaneke d. 02/04-2018 - Erik Biering

 

16/04-2018 Vallensgård Mose (primært det oversvømmede område øst for mosen) kl. 08.40-09.35: Gråstrubet Lappedykker 1 rst., Kortnæbbet Gås 4 rst., Krikand 46 rst., Skeand 2 par rst., Rørhøg 2 hanner (bar redemateriale) + 1 hun, Trane 48 fou. på nærliggende mark, Strandskade 2 rst., Vibe 8 rst., Dobbeltbekkasin 2 of., Svaleklire 3 of., Baltisk Sildemåge 2 rst., Huldue 2 of.
Gadeby: Vindrossel ca. 300 rst.
Lyrsby: Sjagger ca. 500 rst.
Steen E. Jensen


Langskud af Kortnæbbet Gås, Vallensgård Mose d. 16/04-2018 - Steen E. Jensen


Rødhals, Vestre Sømark d. 29/03-2018 - Erik Biering


Dåhjort, Almindingen d. 16/04-2018 - Steen E. Jensen

 

15/04-2018 Askelundsvej, Listed: Trane 1 kredsende nogle gange over matriklen ved 17-tiden, inden den fløj mod nord.
Steen E. Jensen


Sortstrubet Bynkefugl, Salthammer d. 02/04-2018 - Erik Biering

 

14/04-2018 Askelundsvej, Listed: Rødtoppet Fuglekonge 1 fou. og syngende på matriklen - opdaget mens jeg gik og ordnede brænde.
Hærfugl uopdate: Ifølge Mogens T. Kofod har Kurt Buchmann set Hærfuglen ved 8-tiden ved Svanemøllen. Fuglen er altså stadig i området.
Steen E. Jensen


Dokufoto af Rødtoppet Fuglekonge, Listed d. 14/04-2018 - Steen E. Jensen

 

13/04-2018 Askelundsvej, Listed: Hærfugl 1 rst. om eftermiddagen. Jeg var på vej op til mit sommerhus, da der pludselig dukkede en Hærfugl op ud for nr. 20 (50-75 m fra min matrikel!). Jeg fik et par hurtige skud med kameraet, som heldigvis lå klar på forsædet. Derefter meldte jeg fuglen ud på Birdalarm samt ringede til Sune for lokaludmelding. Mogens, Sune, Asger og Lauritz var på pletten efter ca. 15 min., men fuglen var som sunket i jorden, selv om jeg var ret sikker på, at den ikke var fløjet væk. En større eftersøgning gik i gang dog uden resultat. På et tidspunkt tog jeg turen ned ad en sidevej og tilbage gennem et par haver op mod nr. 20, og pludselig fløj Hærfuglen op og forsvandt op over nr. 20 og drejede derefter mod øst. Desværre var de andre ikke på åstedet mere, men det lykkedes dog Asger at se fuglen, da den fløj væk.
Steen E. Jensen


Hærfugl, Listed d. 13/04-2018 - Steen E. Jensen

 

12/04-2018 Olskerbakken: Dværgfalk 1 rst.
Stenløsevej: Blå Kærhøg 1 fou.
Saltuna: Fiskeørn 1 N
Klaus Hermansen
Tingsted: Rød Glente 1 "underkørende" kl. 14.11
Nexø Sydstrand: Atlingand 1 par rst.
Steen E. Jensen


Rød Glente fou. på flæskesteg, Vestre Sømark d. 02/04-2018 - Erik Biering


Atlingand, Nexø Sydstrand d. 12/04-2018 - Steen E. Jensen

 

10/04-2018 Salthammer: Rødhovedet And 1 hun rst. Den lå sammen med Blishøns.
Anette Sonne og Arne Møller


Rødhovedet And, Salthammer d. 10/04-2018 - Arne Møller

 

09/04-2018 Rohavn: Rødstrubet lom 1 rst.
Grisby: Duehøg 1 han N
Anette Sonne


Vibe, Vestre Sømark d. 27/03-2018 - Erik Biering

 

08/04-2018 Bavnet syd for Årsdale: Landsvale 1 S kl. 08.55
Anette Sonne


Rødtoppet Fuglekonge, Årsdale d. 07/04-2018 - Arne Møller

 

07/04-2018 Årsdale: Rødtoppet Fuglekonge 1 fou. på matriklen eftermiddag. Den var kun i haven i få minutter.
Arne Møller


Engpiber, Raghammer d. 28/03-2018 - Erik Biering

 

06/04-2018 Svartingedal: Rød Glente 1 fou., Trane 35 N
Klaus Hermansen
Ibskervej: Fiskeørn 1 N kl. 08.20
Ved Gudhjem svømmehal: Gransanger 1 rst.
Anette Sonne


Ravn og Gråkrage i vinterlige omgivelser, Vestre Sømark d. 27/03-2018 - Erik Biering

 

05/04-2018 Årsdale Havn: Rød Glente 1 fou.
Ølene: Rørhøg 3, Trane 2 par, Sangdrossel 1 sy., Ravn 40, Rørspurv 1 han.
Hagemyr: Troldand 6, Hvinand 2, Grønbenet Rørhøne 1, Bjergvipstjert 1 of., Vindrossel 42 of.
Anette Sonne og Arne Møller
Hammersholm: Stor Tornskade 1 rst.
Klaus Hermansen


Havørn, Ølene d. 04/04-2018 - Erik Biering

 

04/04-2018 Årsdale: Toppet Lappedykker 3 rst, Rød Glente 1 fou, Blå Kærhøg 1 brun N, Dværgfalk 1 N, Trane 11 N kl. 11.04, Engpiber 1 of., Hvid Vipstjert 1 of., Solsort 40 rst., Sjagger 45 N, Misteldrossel 25 rst., Fuglekonge 3 rst., Stær 150 fou., Stillits 7 rst., Stor Gråsisken 16 rst., Grønsisken 2 rst. Alle obs. set på eller fra matriklen.
Anette Sonne og Arne Møller
Vestre Sømark: Gråsisken 1, Kernebider 4
Ølene: Havørn 1 ad., Rørhøg 2 hanner + 1 hun, Trane 2, Ravn 2
Bastemose: Rørhøg 2 hanner + 1 hun, Ravn 1
Erik Biering


Stillits, Årsdale d. 04/04-2018 - Arne Møller


Stor Gråsisken, Årsdale d. 04/04-2018 - Arne Møller

 

03/04-2018 Vestre Sømark: Boligbirding i slud: Stær 8, Kvækerfinke 4, Dompap 1, Kernebider 2
Erik Biering


02/04-2018 Ibsker Kirke: Rød Glente 1 fou.
Anette Sonne
Salenebugten ved Bobbeå: Sule 1 ad N
Anette Sonne
Årsdale: Ringdue 170 N i 2 flokke, Stær 80 N i 2 flokke, Kvækerfinke 1 rst.
Arne Møller
Hammeren: Havlit 30, Svane sp. 150 NØ
Gudhjem: Havlit 12 rst.
Svaneke: Skovsneppe 1, Bjergvipstjert 1, Husrødstjert 2 hanner + 1 hun, Sortstrubet Bynkefugl 1 han, Jernspurv 1
Nexø havneopfyldning: Bjergirisk 60, Rørspurv 1 han
Salthammer: Husrødstjert 2 hunner, Sortstrubet Bynkefugl 1 han
Erik Biering


01/04-2018 Vestre Sømark: Boligbirding i snestorm: Rød Glente 2, Musvåge 2, Spurvehøg 1, Ravn 3, Gråkrage 4, Husskade 3, Skovskade 1, Ringdue 3, Skovspurv 4, Grønirisk 10, Gulspurv 2 hanner, Grønsisken ca. 50, Musvit 8, Blåmejse 2, Rødhals 2, Stor Flagspætte 1 han, Sangdrossel 1, Solsort 10, Bogfinke 6 (mindst)
Erik Biering


31/03-2018 Kærgårdstårnet (eftermiddag): Rørhøg 1 hun fou., Trane 1 of.
Bent Ernst Nielsen
Vestre Sømark: Rød Glente 2 fou.
Raghammer skydeterræn: Engpiber 4 rst.
Erik Biering
Rønne Sydhavn: Ederfugl 1 par rst.
Bent Ernst Nielsen


30/03-2018 Årsdale: Havørn 1 juv. N eftermiddag, Sanglærke flok 60 rst.
Arne Møller


29/03-2018 Vestre Sømark: Stær 9 rst. på matriklen - de første i år her
Svenske Vig: Hvinand 25 rst.
Erik Biering


28/03-2018 Pedersker: Vibe 15 rst.
Raghammer: Engpiber 10 rst. på stranden
Erik Biering
Årsdale: Agerhøne 2 i vores have.
Anette Sonne og Arne Møller


27/03-2018 Pedersker: Rød Glente 1 rst., Vibe 6 rst., Stær 20 rst.
Erik Biering


26/03-2018 Årsdale: Hedelærke flok på 18 of. Årsdale Kirkevej.
Ølene: Trane 2, Ravn ca. 60 rst.
Anette Sonne og Arne Møller


25/03-2018 Årsdale: Vibe 13 og Stær 25 rst. kortvarigt på mark lidt vest for Årsdale
Anette Sonne og Arne Møller


24/03-2018 Svaneke Torv: Stær 6 of. kl. 17 (på veje til bodegaen)
Bent Ernst Nielsen


23/03-2018 Årsdale: Stor Gråsisken 2 fou. i Lærketræ.
Stenseby: Sanglærke flok på 60 rst.
Salthammer (formiddag): Bl.a., Blisgås 1 2k, Pibeand 17, Knarand 40, Krikand 8, Hvinand 90, Strandskade 6, Stor Præstekrave 1, Hvid Vipstjert 2, Stær 1.
Anette Sonne og Arne Møller
Nexø Sydstrand: Stær 6 rst. i toppen af en gran
Bent Ernst Nielsen


22/03-2018 Hammerodde: Havlit 42 rst., Fløjlsand 2 rst., Tejst 1 rst., Halemejse 2 fou.
Klaus Hermansen
Listed-Vigehavn: Toppet Lappedykker 2 rst., Nordisk Lappedykker 1 fou., Havlit 8 fou.
Halleklipper: Rød Glente 1 of. landevejen kl. 10.34
Steen E. Jensen


21/03-2018 Årsdale: Bjergand 1 han rst.
Arne Møller
Balkalyngen (09.15-09.50): Sangsvane 2 of., Dobbeltbekkasin 4 rst., Tornirisk 1 sy.
Balkabugten: Toppet Lappedykker ca. 110 rst.
Salthammer (09.55-10.35): Blisgås 1 2k rst., Grågås 2 rst., Canadagås 81 rst., Gravand 55 rst., Knarand 15 rst., Gråand 160 rst., Strandskade 1 rst., Skærpiber 1 fou., Hvid Vipstjert 3 fou.
Ølene (10.55-11.35): Duehøg 1 ka., Fjeldvåge 2 fou., Trane 4 par, Stor Tornskade 1 rst., Ravn 12 rst.
Steen E. Jensen


Scener fra et ægteskab, Mark nord for Ølene d. 21/03-2018 - Steen E. Jensen


Krikand, Ferskesø d. 21/03-2018 - Steen E. Jensen


Stor Tornskade, Ølene d. 21/03-2018 - Steen E. Jensen

 

19/03-2018 Svaneke Nordskov: Stor Korsnæb 1 rød han rst. Var på gåtur til Svaneke med fruen, da jeg pludselig hørte en Stor Korsnæb kalde. I første omgang kunne jeg ikke finde den, men fruen fik øje på den ca. 50 m fra, hvor vi stod. Jeg listede langsomt nærmere kræet, som absolut ikke havde tænkt sig at lette. Til sidst var jeg blot 6 m fra den - uden kameraudstyr!!! Jeg tog et billede med min mobiltelefon, men kan stadig ærgre mig over de gode billeder, der aldrig blev taget (se foto nederst).
Hammerodde: Sortstrubet Lom 1 rst., Havlit 60 rst., Lomvie 2 NØ, Alk 1 rst., Lomvie/Alk 35 NØ, Tejst 1 rst, Lille Korsnæb 4 N, Stor Korsnæb 1 rst.
Hestehave: Trane 2 rst.
Skrubberak: Rød Glente 1 fou.
Østermarie øst: Rød Glente 2 fou.
Steen E. Jensen


Tejst, gammel fugl i vinterdragt, Hammerodde d. 19/03-2018 - Steen E. Jensen


Mink, Hammerodde d. 19/03-2018 - Steen E. Jensen


Rød Glente, Bedegadevej d. 19/03-2018 - Steen E. Jensen


Kernebider, Bastemose d. 19/03-2018 - Steen E. Jensen


Mobilskud af en fantastisk flot rød han af Stor Korsnæb (farverne er forsvundet i mobiltelefonen)
Svaneke Nordskov d. 19/03-2018 - Steen E. Jensen

 

18/03-2018 Årsdale: Havørn 1 juv syd eftermiddag.
Arne Møller
Brændesmark: Rød Glente 2 fou. kl. 08.20
Hallemarksvej øst for Nyker: Rød Glente 1 fou. kl. 08.36
Galløkken Camping: Skovhornugle 2 rst.
Udkær (09.50-10.30): Knopsvane 2 ad. rst., Tundrasædgås 3 rst., Blisgåa 1 ad. rst., Grågås ca. 300 rst., Canadagås 45 rst., Gråand ca. 60 rst., Trane 1 of., Vibe 2 rst., Sjagger ca. 50 rst., Stær ca. 150 fou.
Steen E. Jensen


Træløber, Nexø Lystskov d. 18/03-2018 - Steen E. Jensen


Canadagås, Udkær d. 18/03-2018 - Steen E. Jensen


Troldand, Ferskesø d. 18/03-2018 - Steen E. Jensen

 

15/03-2018 Frenne, syd for Svaneke: Huldue 1 rst.
Anette Sonne og Arne Møller


13/03-2018 Højevejen, Ibsker: Vibe 31 rst.
Jeppe Gitz Johansen


12/03-2018 Årsdale: Misteldrossel 1 of., Sanglærke 4 of., Stær flok på 40 N
Ibsker: Agerhøne 2 nær Ibsker Kirke.
Anette Sonne og Arne Møller


10/03-2018 Årsdale: Stær 1 of.
Markerne umiddelbart vest for Årsdale: Rød Glente 1 fou., Vandrefalk 1 ad. rst., kortvarigt, Sanglærke flok på 55 rst., kortvarigt eftermiddag.
Anette Sonne og Arne Møller


09/03-2018 Årsdale: Kvækerfinke 4, Gulspurv 20 på foderplads vores have.
Anette Sonne og Arne Møller


Kvækerfinke, Årsdale d. 09/03-2018 - Arne Møller

 

08/03-2018 Årsdale: Sortand 6 S, Fløjlsand 1 han rst.
Anette Sonne og Arne Møller
Åkirkeby: Havørn 1 ad of. øst for Åkirkeby
Anette Sonne


06/03-2018 Årsdale: Fløjlsand 2 rst., Havlit 2 rst., Hvinand 2 rst., Vandrefalk 1 of. mod S
Arne Møller
Sose Odde vej: Sanglærke 6 rst.
Bent Ernst Nielsen


05/03-2018 Årsdale: Kaspisk Måge 1 2k rst.
Arne Møller


04/03-2018 Sose Odde: Sanglærke 2 rst. ved grusvejen ned til odden
Bent Ernst Nielsen


03/03-2018 Onsbæk Plantage: Træløber 1 rst. (skiobs!)
Bent Ernst Nielsen
Grisby: Rød Glente 1 of.
Anette Sonne og Arne Møller


02/03-2018 Årsdale. Fugle ved foderpladser i vores have: Spurvehøg 1, Fasan 2, Ringdue 3, Tyrkerdue 2, Rødhals 1, Solsort 21, Blåmejse 3, Musvit 2, Gråkrage 2, Gråspurv 15, Skovspurv 20, Bogfinke 25, Kvækerfinke 1, Grønirisk 12, Kernebider 3, Gulspurv 6
Arne Møller


Spurvehøg 2k han, Årsdale d. 02/03-2018 - Arne Møller


Ringdue, Årsdale d. 02/03-2018 - Arne Møller

 

Sitemap