Høns, Trane, Trapper

Vagtel, Plettet Rørvagtel, Trane

 

Vagtel (Coturnix coturnix) - udgik af SU fra 1971

1944-11-15 : 1 faldt ved Svaneke Fyr

1986-05-26 : 1 han Saltuna (Ifølge HPS ikke set på Bornholm siden ovenstående iagttagelse)

1987-07-07 : 1 Borrelyngen

1992-07-23 : 1 fugl med 1 pull.

1993-07-30 : 1 Toft, Gudhjem. Skulle senere være set med 7-8 pull., men oplysningen er usikker.
1993-08-21 : 1 hørt Hundsemyre

1994-06-29 : 1 hørt Åløsevej ved Åløsegård, Østerlars kl. 20.30
1994-07-15 : 1 sy. Gamlevælde, Østerlars. Fuglen hørtes også dagen efter

1995-06-27 : 1 han hørt Horselette, Rø Plantage kl. 21.00-21.30
1995-07-28 : 1 han hørt Gamlevælde, Østerlars

1997-06-03 : 1 sy. Ugleenge syd for Åkirkeby kl. 12.30 og igen kl. 20.45
1997-07-14 : 1 sy. Bialitevejen, Tingsted kl. 21.45-22.25

1998-05-09 : 1 Bialitevejen kl. 18.10-18.35
1998-05-13 : 1 holsmyrevej
1998-05-13 : 1 Sprøjtevej/Mindebovej. Hørtes sidst d. 15/05

1999-08-05 : 1 sy. Østerlars Savværk
1999-08-05 : 1 sy. Brommevej/Vietsvej, Østerlars

2000-06-01 : 1 sy. Smørenge kl. 22.00
2000-06-05 : 1 sy. mellem Klemensker og Årsballe
2000-06-11 : 1 sy. Bodernevej, Ugleenge

2001-06-18 : 1 Skarpeskade
2001-06-26 : 1 hørt ved Åløsevej, Østerlars
2001-06-29 : 1 hørt nord for Østerlars (Solborg)
2001-07-03 : 1 Slamrebjerg
2001-07-25 : 1 Ugleenge
2001-07-29 : 1 gående midt på Paradisbakkevejen

2002-06-02 : 1 sy. Årsdale
2002-06-11 : 1 sy. Mindebovej/Sprøjtevej, Poulsker. Hørtes også d. 22/06
2002-06-16 : 1 sy. Lillegård, Østerlars
2002-06-23 : 1 sy. Saltuna
2002-07-11 : 1 sy. Ø. Slamravej/Spanagergård

2003-05-22 : 1 sy. Holsmyrevejen
2003-06-07 : 1 sy. Sdr. Årsdalevej
2003-07-02 : 1 flyvende over vejen ved Hallemarksvej
2003-07-03 : 1 sy. Elleshus, Ibsker. Hørtes også d. 04/07
2003-08-28 : 2 rst. Rø

2004-06-18 : 1 sy. Bygaden Aaker

2005-06-03 : 1 sy. Klinteby
2005-06-12 : 1 sy. Sdr. Årsdalevej, Årsdale
2005-07-12 : 1 sy. kl. 22.00 i kornmark, Dueodde

2006-05-27 : 1 sy. Sdr. Årsdalevej 8
2006-09-30 : 1 hørt Rønne

2007-05-21 : 1 sy. Sdr. Årsdalevej 8/9. Sang mere eller mindre i perioden frem til d. 25/07
2007-06-14 : 1 sy. Studeby
2007-06-19 : 1 sy. ved Ølenevej 200 m nord for Kællingebyvej
2007-06-20 : 1 sy. Klemenskervej 6, Rø
2007-07-10 : 1 sy. Bukkevej
2007-07-18 : 1 sy. Arnager

2008-05-15 : 1 sy. Årsdalevej 6-8. Hørtes sidste gang d. 19/05.
2008-06-02 : 1 sy. Skovsholm-Sylten, Ibsker
2008-06-12 : 1 sy. Boderne hørt fra Engtoftevej. Hørtes sidste gang d. 25/06.
2008-06-13 : 1 sy. St. Gadegårdsvejen
2008-07-08 : 1 sy. Torpe Bakker. Hørtes sidste gang d. 10/07

2009-04-21 : 3 ka. Bastemose (?)
2009-05-23 : 1 sy. ved engen på hjørnet af Holsmyrevejen og Sprøjtevej
2009-06-11 : 2 ka. i området ved Arnager
2009-06-27 : 1 sy. Vang. Ifølge oplyseren 3. dag i træk.

2010-06-17 : 1 sy. Krasmose

2011-05-29 : 1 sy. Sdr. Årsdalevej 8 kl. 15.20- (hørtes sidst d. 26/07)
2011-05-30 : 1 sy. Hundshale
2011-05-30 : 1 sy. Poulsker - Sang kun en gang på hjørnet Skolevej/Tjørnebyvej
2011-06-02 : 1 sy. Vaseå
2011-06-07 : 1 sy. Biskopsenge, Svanekevang
2011-06-12 : 1 sy. Dueoddevej/Bethesvej kl.
2011-06-21 : 1 sy. Staggehuse. Hørt sidste gang d. 14/07
2011-06-28 : 1 sy. Svanekevang
2011-06-28 : 1 sy. Hintzegaardsengen, Ibsker
2011-06-29 : 2 sy. Staggevej hørt ved S-svinget
2011-07-03 : 1 sy. ved Kirkebyvej/Stenbakkevej, Østermarie kl. 09.51-
2011-07-07 : 1 sy. Elleby, Østermarie. Hørtes sidste gang d. 09/07
2011-07-09 : 1 sy. på en mark ved Paradisgård (eftermiddag)
2011-07-12 : 2 sy. Dueodde golfbane-green hul 4 samt udslagssted hul 2
2011-07-22 : 1 sy. Raghammer Odde-Boderne
2011-07-30 : 1 sy. Åkirkeby - I krydset ml. Rundløkkevej og Kratgårdsvej kun få meter væk. Var meget intensivt syngende.
2011-08-17 : 1 sy. i kornmark ved Krakvej 1, Poulsker

2012-05-23 : 1 ka. Ugleenge

2013-04-26 : 1 sy. Skørrebro
2013-03-06 : 1 sy. Grisby ved Rønne Plantage nord for lokaliteten mod Fynegård
2013-06-30 : 1 sy. Årsdalevang
2013-07-02 : 1 sy. Årsdalevang

2014-xx-xx : 0 obs

2015-06-09 : 1 sy. Pedersker
2015-07-04 : 1 sy. Ugleenge
2015-08-02 : 1 sy. Vysteby

2016-06-26 : 1 sy. Sorte Muld
2016-08-03 : 1 sy. Årsdalevang

 

Plettet Rørvagtel (Porzana porzana)

1976-06-09 : 1 sy. Vellensbygård, Nylars. Frem til d. 24/06

1977-05-31 : 1 sy. Ølene. Hørtes også d. 06/06 og 07/06

1979-06-05 : 1 sy. Juelsgård, Bodilsker

1981-09-14 : 1 Spellingemose

1982-04-22 : 1 Rø Plantage
1982-05-17 : 1 Vallensgård Mose

1984-06-03 : 1 Vallensgård Mose

1986-10-05 : 1 Spellingemose
1986-06-10 : 1 Bastemose

1988-07-14 : 2 Ølene. Hørtes også d. 15/07

1993-04-26 : 1-3 hørt Bastemose. D. 28/04 hørtes 2 sy. og d. 29/04 hørtes 1 i Bastemose

1995-05-05 : 1 hørt Rømersvej, Ølene kl. 22.15-23.30

1996-xx-xx : I perioden fra d. 07/05 til d.13/07 hørtes fra 1 til 6 sy. fugle. Noget kunne tyde på en udskiftning, så måske er det reelle antal 8-10 fugle
1996-05-07 : 1 sy. Bastemose
1996-05-08 : 2 sy. Bastemose
1996-05-29 : 2 sy. Vallensgårdsmose
1996-06-15 : 1 sy. Hundsemyre

1997-05-14 : 1 sy. Ølene kl. 18.30-18.40
1997-05-28 : 1 sy. Bastemose

1998-04-30 : 2 sy. Bastemose
1998-04-30 : 1 sy. Vallensgårdsmose
1998-04-30 : 1 sy. Ølene
1998-05-05 : 1 sy. Bastemose
1998-05-08 : 1 sy. Bastemose

1999-06-07 : 1 sy. Grisby syd for Svaneke
1999-06-09 : 1 sy. Nexø Sydstrand
1999-06-16 : 1 sy. Grisby syd for Svaneke (samme som d. 07/06?)

2000-04-19 : 1 sy. Spellingemose. Hørtes frem til d. 21/04
2000-04-22 : 1 hørt Ølene. Sidst hørt d. 24/04
2000-04-22 : 1 sy. Vallensgårdsmose
2000-04-29 : 2 sy. Hundsemyre
2000-05-08 : 1 sy. Bastemose

2001-05-01 : 1 sy. Vallensgårdsmose

2002-04-26 : 1 sy. Bastemose
2002-05-11 : 1 sy. Dueodde Strand
2002-05-11 : 1 sy. Vallensgårdsmose

2004-05-28 : 1 sy. Svinemose

2005-05-29 : 3 sy. Hundsemyre. Alle 3 hørt fra Søndre Landevej øst for mosen. Alle 3 hørtes også d. 31/05.

2006-05-03 : 1 sy. Bastemose ud mod landevejen. Hørtes i perioden frem til d. 26/05
2006-05-12 : 1 sy. Hundsemyre
2006-05-12 : 1 sy. Udegårdsvej, Strandmarken. Hørtes også d. 18/05

2007-04-18 : 1 død. Fundet ved Soldatergård, Åker
2007-04-24 : 1 sy. Svinemose
2007-05-05 : 1 sy. Ølene
2007-05-26 : 1 sy. Hundsemyre

2008-04-20 : 1 sy. Bastemose. Hørtes sidste gang d. 24/04

2009-05-07 : 2 sy. Ølene
2009-05-08 : 3 sy. Ølene. Hørtes igen d. 09/05
2009-05-13 : 2 sy. Ølene
2009-05-21 : 1 sy. Ølene
2009-05-31 : 1 sy. Rømersvej, Ølene
2009-06-15 : 1 ka. 5 gange Bastemose
2009-08-02 : 1 ka. fra den østlige del af mosen
2009-08-03 : 1 set løbe meget hurtigt over Ølenevej kl. 19.45

2010-06-04 : 1 sy. Bastemose kl. 20.50
2010-06-16 : 1 sy. Skørrebro

2011-04-13 : 1 rst. Ydunsvej 20 Rønne (Plettet Rørvagtel 1 rst. kl. 12.35 - I vor by/baghave Ydunsvej 20 (og det er ikke aprilsnar!): Set fra vinduet på 3-4 m afstand hvor den med brækket højre vinge blev gennet rundt på jorden/græsplænen af en af de lokale katte, der ville lege med den. Min kone og jeg gik ud og jagede katten væk og prøvede at fange fuglen, der virkede sløv. Trods vi havde fuglen inden for en rækkevide på 1 m lykkedes det ikke at indfange denne og den forsvandt derefter i noget buskads og blev ikke senere fundet trods ihærdig eftersøgning. Beskrivelse: Stærestor fugl med lange grønlige ben, fine hvide pletter på hals og bryst, brunlig overside med små hvide pletter og kort lige gulligt næb med svag rødlig basis. Teori: enten er den rastende fugl blevet overrasket af katten eller - mere sandsynligt - er fuglen fløjet mod luftledningerne i gaden og har brækkete vingen).
2011-06-16 : 1 ka. øst for gangbroen ved vandrehjemmet, Dueodde.

2013-04-27 : 1 sy. Bastemose kl. 21.40. Hørt sidste gang d. 08/05
2013-05-17 : 1 sy. Ølene

 

Trane (Grus grus)

1997-09-xx : Ca. 7.500 trk. over øen d. 10/09-27/09

1999-10-07 : 4.060 SV Gudhjem. I alt trak 13.625 ex. fra d. 06/10-15/1

2011-10-09 : 6.116 VSV Hammerodde - Fra 09.42 til 15.30: Langt hovedparten gik N for øen, medens en mindre del gik ind over Tejn/Allinge (OLJ).

 

Sitemap